Lars tvede web

Inside story

Investorer taget på sengen af stort omkostningshop i Tvedes hedgefond

Ud af det blå er omkostningerne fordoblet for investorerne i Lars Tvedes hedgefond, der har lidt store tab siden stiftelsen. Tvede afviser, at fonden tjener på øgede omkostninger, mens administrator afviser, at investorerne har lidt tab, selv om de modtog nyheden med måneders forsinkelse.

Nedturen har været lang og dyb for investorerne i hedgefonden Atlas Global Macro, som forfatter og investor Lars Tvede står bag.

Efter at omkring 1.200 investorer skød samlet set 1,8 milliarder kroner i fonden for to år siden, er det kun gået én vej: ned.

Efter store tab på blandt andet russiske investeringer, som i dag er nedskrevet til 0, har fonden tabt omkring 40 procent af sin værdi, hvilket har barberet fondens samlede AUM ned til blot 900 millioner kroner. Det har undervejs udløst stor kritik fra en række investorer i fonden, som blev lokket om bord med årlige afkastmål på 15-30 procent.

Men det er ikke kun de store tab i fonden, som har udløst kritiske spørgsmål fra investorerne til Lars Tvede og fonden.

Ud af det blå fik investorerne i Atlas Global Macro for nylig en besked om, at de samlede omkostninger, de betaler for deres investering i fonden, er fordoblet.

Det skete, da Atlas Global Macros danske administrator, Fundmarket, offentliggjorde et nyt, opdateret key information document (KID).

Heraf fremgår det, at de såkaldte transaktionsomkostninger i den danske feederfond til Atlas Global Macro er opgjort til 1,7 procent årligt. Det sender de samlede omkostninger i fonden op på hele 3,5 procent for investorerne i den danske feederfond, mens investorerne i hovedfonden, der er placeret i Luxembourg, slipper lidt billigere.

Til sammenligning lød forventningen til de samlede omkostninger i Atlas Global Macro i prospektet, da fonden blev lanceret, på 1,6 procent.

Omkostningsstigningen har fået flere af fondens investorer til tasterne på de sociale medier, hvor flere udtrykker overraskelse over udmeldingen, mens flere også undrer sig over baggrunden for den markante forøgelse af omkostningerne.

Uenig med storbank

I en nylig opdatering til sine investorer anerkender Atlas Global Macro, at det nye KID-dokument har udløst en række spørgsmål fra investorerne. Fonden fastslår dog, at den ikke selv tjener på de øgede omkostninger, fordi fondens management fee og performance fee er uændrede.

Alligevel har Atlas Global Macro bedt sin administrator, Credit Suisse, om en forklaring på, hvorfor Credit Suisse har hævet estimatet for fondens transaktionsomkostninger.

Forklaringen fra Credit Suisse er ifølge Atlas Global Macro en stigning i de implicitte omkostninger i fonden.

Det dækker over såkaldte bid-ask spreads, som er forskellen på, hvad man kan købe og sælge et aktiv til på et givent tidspunkt, på blandt andet græske banker, skriver fonden.

”I Credit Suisses model antages det, at der for alle ETF’er er et bid-ask spread på 20 bps (0,20 procent), hvilket efter vores opfattelse er et højt estimat. Disse antagne implicitte handelsomkostninger for ETF’er er en af hovedårsagerne til, at omkostningsestimatet er steget i det seneste KID,” skriver Atlas Global Macro.

Samtidig er estimatet for transaktionsomkostningerne baseret på data fra 2021 og 2022. Det gør dem ”bagudskuende snarere end fremadskuende”, skriver Atlas Global Macro.

Fonden tilføjer, at den har selv har beregnet et estimat for 2023-omkostningerne. Det indikerer ifølge fonden, at de annualiserede transaktionsomkostninger vil lande på lidt under 1 procent.

”Når KID bliver opdateret igen næste år, vil det medtage transaktionsdata for 2021, 2022 og 2023. Med inkluderingen af data for 2023 regner vi med et fald i de forventede transaktionsomkostninger i 2024-versionen af fondens KID,” skriver Atlas Global Macro.

Danske investorer fik nyhed med måneders forsinkelse

Investorerne er dog ikke kun overraskede over det pludselige hop i omkostningerne. Flere undrer sig også højlydt over timingen i offentliggørelsen af den nye KID i den danske feederfond til Atlas Global Macro.

I det nye KID-dokument, som blev offentliggjort 3. oktober 2023, fremgår det, at baggrunden for at justere resultat- og omkostningsscenariet i fonden er en opdatering af det centrale investordokument i hovedfonden i Luxembourg 14. juli.

Den danske feederfond orienterede altså først sine investorer om ændringerne i hovedfonden, mere end 2,5 måneder efter at hovedfonden offentliggjorde en stigning i omkostningerne.

Hos Fundmarket, der administrerer den danske feederfond til Atlas Global Macro, skriver administrerende direktør Nina Boldt Trolle, at det skyldes en forsinkelse fra hovedfondens administrator, MultiConcept Fund Management.

Ifølge Fundmarket modtog man først i oktober det centrale investordokument, CI, fra MultiConcept Fund Management om ændringerne af omkostningerne, der trådte i kraft fra juli.

”Vi har opdateret CI-dokumenter og investoroplysninger, så snart vi primo oktober blev gjort bekendt med den seneste ændring,” skriver Nina Boldt Trolle.

Fundmarket afviser dog, at forsinkelsen har haft konsekvenser for investorerne.

”Da ingen nye investorer har kunnet komme ind i feederfonden siden maj 2022, har ændringerne ingen påvirkning på nye investorer,” skriver Nina Boldt Trolle.

Afviser, at ny fond vil udviske dårlig historik

Den kraftige stigning i omkostningerne for investorerne i Atlas Global Macro kommer på et tidspunkt, hvor fonden er i gang med at blive overflyttet til den schweiziske storbank UBS, som tidligere på året overtog Credit Suisse, da denne måtte dreje nøglen om.

Til InsideBusiness skriver Atlas Global Macro, at det er fondens forventning, at flytningen til UBS vil være med til at sænke omkostningsniveauet. Det skyldes blandt andet, at fonden får mulighed for at handle med råvarer via futures frem for gennem ETF’er.

Samtidig er det Atlas Global Macros plan at åbne for nye investorer, når overflytningen er på plads.

Planen er, at fonden fremover vil bestå af to såkaldte sub-compartments. Den ene vil rumme de eksisterende investorer og de kriseramte russiske investeringer, mens den anden skal give plads til nye investorer.

På sigt er det planen at slå de to sub-compartments sammen til én fond.

”Når der engang er en endelig afklaring om de russiske aktiver, vil det være muligt at slå de to subcompartments sammen til én compartment, men med forskellige aktieklasser med hver deres NAV, så det sikres, at de nuværende investorer ikke skal betale performance fee før deres aktuelle HWM,” skriver Atlas Global Macro.

Fonden afviser dog, at en sammenlægning sker for at udviske den historisk dårlige performance i fonden.

”NAV (net asset value, red.) samt HWM (high water mark, red.) forbliver uændret for de eksisterende investorer ved overflytningen, så der er på ingen måde tale om et ’reset’,” skriver Atlas Global Macro.

Tvede afventer penge til yderligere investering

Samtidig med investorernes store tab i Atlas Global Macro har flere investorer kritiseret Lars Tvede for, at han ikke har hånden på kogepladen i en den grad, som de fik indtryk af, at han ville være.

Forfatteren og iværksætteren udtalte ved lanceringen af fonden, at han selv ville investere massivt i Atlas Global Macro. Undervejs har Lars Tvede dog erkendt, at hans investering i fonden har været ramt af likviditetsudfordringer, fordi han afventer at få frigjort penge fra venturefonden Nordic Eye.

Til InsideBusiness skriver Atlas Global Macro, at det forventes at ske inden for en overskuelig fremtid.

”Lars Tvede har også et ønske om at investere yderligere, når han får penge ud fra illikvide investeringer, hvilket han forventer inden for overskuelig fremtid,” skriver Atlas Global Macro.

 

Læs mere

Formuepleje i anspændt armlægning med tidligere profiler

Kunder har trukket milliarder ud af uafhængige forvaltere

Milliarder er forduftet fra store kapitalforvaltere

Giftigt blodbad i Formuepleje

Har Formueplejes stifter gamblet med gevinsten?

Milliardærfamilie vil sælge skandaleramt byggegrund. Jyske Bank har 400 millioner på højkant

Formuepleje ramt af modvind på prestigeprojekt

Forbrugerombudsmanden pudses på danske forvaltere, der pynter sig med “lånte fjer”

Nådesløst afkastår: Se investeringsfondene med de bedste og dårligste afkast i 2022