Lars+Mørch-10

Redaktørens analyse

Jyske Bank skal droppe havkatten – og gøre hoserne grønne hos lokalbankerne

Der venter Jyske Banks kommende direktør, Lars Mørch, en højaktuel overvejelse om, hvorvidt Jyske Bank igen skal melde sig ind i samarbejdet omkring de lokale og landsdækkende banker, hvis eller når Nykredits Totalkredit-aftale revideres. Det vil i givet fald være et farvel til rollen som sektorens Rasmus Modsat, ligesom Jyske Bank kan blive nødt til at sætte ejerskabet af Jyske Realkredit i spil.

Alle med en smule kendskab til den danske bankverden kender til Jyske Banks egen, nedfældede identitet om at være ’havkatten i hyttefadet’. Altså det, der ifølge ordbogen svarer til en Rasmus Modsat.

Men der er nye tider på vej for Jyske Bank med det kommende topchefskifte, hvor Lars Mørch sikkert inden sommer næste år overtager stafetten fra Anders Dam. Og det store spørgsmål er, om det så er den rette strategi at være en ’underlig fisk’, som Jyske Bank beskriver sig selv.

For meget tyder på, at Jyske Bank bliver nødt til at indtage en anden og mere imødekommende profil på markedspladsen over for de andre pengeinstitutter. Stadig mere  peger nemlig på, at der er en form for indgreb på vej mod den Totalkredit-aftale, som Jyske Bank selv har klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over. Det skete den 5. juli sidste år.

InsideBusiness hører stadig mere på vandrørene om, at der er ændringer på vej i Totalkredit-aftalen. Direkte adspurgt svarer Nykredit selv: ”Ingen kommentarer”. Man vil end ikke be- eller afkræfte, om der har været dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og da slet ikke kommentere, om der skal ændres på aftalen.

Hvis eller når indgrebet kommer, er der dog næppe tvivl om, at det vil rumme de vigtigste klagepunkter i Jyske Banks oprindelige klage over Totalkreditaftalen, nemlig at en bank ikke kan lave en aftale om udstedelse af boliglån eller fælles funding med et andet institut end Nykredit, uden at man mister al fremtidig indtjening på disse lån, der typisk vil løbe og generere indtjening i op til 30 år, hvilket dermed ifølge Jyske Bank er en eksklusivaftale til skade for konkurrencen.

Jyske Bank om at være havkatten

Sådan skriver Jyske Bank selv om at være havkatten:

Identitet: At være havkatten
I 1982 gav Jyllands-Posten Jyske Bank tilnavnet ’havkatten i hyttefadet’, og det har hængt ved siden.
Havkatten er en underlig fisk. Det indrømmer vi gerne. Men den er fuld af liv, og med sin aktivitet ilter den vandet i et iltfattigt hyttefad og skaber liv og konkurrence omkring sig – også til gavn for de andre fisk.
Hvad betyder det at være havkatten? For os i Jyske Bank betyder det, at:
• Vi driver en bæredygtig og ansvarlig forretning, som i positiv retning udfordrer og udvikler det danske bankmarked og det omkringliggende samfund.
• Vi er en uafhængig bank med holdninger, der gør en forskel og skaber frihed.
• Vi skaber balance mellem kunder, medarbejdere og aktionærer.

For Jyske Bank handler det først og fremmest om at åbne en ladeport for, at mindre og mellemstore pengeinstitutter landet over kan tilvælge Jyske Bank som alternativ til Totalkredit som låneleverandør.

Jyske Bank kan selv tjene gode penge på en ændring

I det hele taget har Jyske Bank rigtig meget på spil, også på konsolideringssiden, for Handelsbanken var reelt bankens eneste mulighed for at købe op i det danske banklandskab uden at blive ramt alt for hårdt af selvsamme eksklusivaftale.

Det skyldes, at en stor del af Handelsbankens boliglån er prioritetslån, som er finansieret ud af Sverige. Men der er stadig også realkreditlån, bl.a. Totalkredit-lån, i Handelsbankens låneportefølje, så uden et indgreb fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står Jyske Bank til at tabe de fremtidige indtægter fra disse Totalkredit-lån. Kommer der omvendt et indgreb, bliver Jyske Banks køb af Handelsbanken forbedret med et millionbeløb.

Men det mest interessante er dog, at Jyske Bank – ligesom Danske Bank og Nordea for øvrigt – får mulighed for at trække nogle af de små og store mellemstore banker over fra Totalkredit-samarbejdet.

Det er især vigtigt for Jyske Bank, der gerne vil have større obligationsserier og mere at lave i Jyske Realkredit.

Men her skal vi igen tilbage til havkatten – og Jyske Banks rolle under Anders Dams afløser, Lars Mørch. For ændringerne betyder også, at Jyske Bank igen vil have fordel af at vende sig mod sektorsamarbejdet og melde sig ind i brancheorganisationen Landsdækkende Banker, som man ellers har forladt. Måske endda også Lokale Pengeinstitutter. For det er her, man forhandler om brancheaftalerne, og det er slet ikke sikkert, at man vil lukke Jyske Bank ind i varmen.

Storesøster har været for omklamrende

Her er det ligeledes værd at være opmærksom på, at Nykredit under Michael Rasmussen har været særdeles aktiv i forsøget på knytte bånd til lokalbankerne, uanset om det gælder forsikringssamarbejdet i Privatsikring, diverse investeringssamarbejder, uddannelsesfaciliteter, leasing og hjælp med kapital og funding.

Storesøster har været så omklamrende, at det efterhånden hænger flere af bankerne ud af halsen. Mange af de mindre banker er jo præget af stærk selvstændighedsfølelse og et udpræget ønske om at stå på egne ben. Og derfor ser man flere steder positivt på at få flere leverandører at vælge imellem.

Det gælder sådan set også på konsolideringssiden, for som nævnt er det på grund af bindingerne i Totalkredit-aftalen ikke let at blive købt af en bank uden for Totalkredit-samarbejdet. Og det vil uanset hvad også afspejle sig i de aktiekurser og eventuelle opkøbspriser, som bankerne oplever.

Desuden er der en voksende frygt for, at Nykredit pludselig springer ud af skabet og bliver en fuldskala landsdækkende storbank, f.eks. via en storstilet fusion med partnerne i BEC-samarbejdet Arbejdernes Landsbank og/eller Spar Nord. Det vil f.eks. kunne presse Sydbank på markedspladsen, og man vil nødig stå uforberedt op til det scenario.

Hvilke banker kan lokkes?

Allerede nu ser vi en positionering, hvor Jyske Bank og Nykredit har købt op i både Sparekassen Sjælland-Fyn og i Danske Andelskassers Bank(DAB), så reelt slås man allerede nu om kontrollen over interessante emner på markedspladsen. For begge de to banker vil det være en reel overvejelse, om man skal tilbyde Jyske Banks realkreditlån. Også Sydbank, der jo under Karen Frøsig ønsker at stå på egne ben, kan man måske lokke. Man kan nok heller ikke helt afvise, at John Fisker i Ringkjøbing Landbobank kan fristes, hvis tilbuddet er godt nok.

De mere Nykredit-tro spillere vil gentage mantraet, at Nykredit som regel har de bedste og med kundekroner i ryggen ofte de billigste realkreditlån. Men selvfølgelig bør der kunne handles om varerne, og Jyske Bank skal måske tilbyde en højere andel af bidragssatsen end de ca. 50 procent, som Nykredit/Totalkredit tilbyder i dag.

En åbning af Totalkredit-aftalen vil betyde en voksende diplomatisk opgave på Lars Mørchs skuldre for at samle trådene især omkring datacentralen Bankdata, idet BEC i dag synes domineret af Nykredit og Nykredits nærmeste partnere med Spar Nord i front. Det store spørgsmål er, om en diplomatisk indsats er nok, eller om der skal mere på bordet, f.eks. et tilbud om medejerskab af Jyske Realkredit, hvis man som bank skal formidle deres lån. Det er nok det bedste, Jyske Bank kan tilbyde for at få flere banker med om bord.

Uanset hvad, kommer det til at kræve sektordiplomati, en god portion snuhed og samarbejdsvilje fra Jyske Bank, og det vil nok også betyde et farvel til rollen som havkatten i hyttefadet.

Læs mere­

Bankdirektører advarer mod lån med 30 års afdragsfrihed

Udskældte afdragsfri lån eksploderer hos Danske Bank. Nykredit sælger dem nærmest ikke

Opgør om afdragsfrihed: Nykredit går enegang mod Danske Bank, Nordea og Jyske Bank

Nyt tiltag gambler med danskernes elskede realkreditsystem 

Udskældt gebyr: Sydbanks nye Mastercard Dankort næsten dobbelt så dyrt som Nordea VISA/Dankort

Pensionsbranchen og bankerne tørner sammen i milliardopgør om pensioner

Danske Banks Danica bakker op om boligfinansiering med pensionspenge

Pensionsbranchen vil lade danskerne købe bolig med pensionsopsparing

Advarsel om boble på private equity og alternative investeringer

Afkast: Nu bliver fårene skilt fra bukkene i pensionsbranchen. Kapitalfonde gør forskellen

Kapitalfond i infight med pensionskasser over problemsag

Pensionskasser giver kold skulder til statslig milliardfond

Ny statslig fond bliver mødt med skepsis fra pensionskasser

Vækstfonden i centrum for dramatisk opgør

Ringkjøbing Landbobank, dømt fallent og Vækstfonden spiller nøgleroller i skandaleramt leasing-firma

Krisefond brænder inde med milliarder, mens virksomheder råber på hjælp

Fiasko for omstridt milliardfond

Afsløring: Pensionskasse investerede tungt i kapitalfonde trods intern modstand