Mads Nipper web

Inside story

Kursfald og mugne investorer i Ørsted: Mads Nipper langt fra ønskestart

Ørsted har mistet næsten halvdelen af sin markedsværdi, efter at tidligere Grundfos-topchef overtog direktørposten, og uroen er ved at brede sig i selskabets ejerkreds. Ud over staten har især PFA og ATP lagt ryg til milliardtab i 2021.

Det var lidt af en bombe, da Ørsted-formand Thomas Thune Andersen i september 2020 kunne annoncere, at man havde hyret Mads Nipper til at overtage efter selskabets succesfulde topchef, Henrik Poulsen.

Poulsen havde kort forinden bekendtgjort sit exit fra den børsnoterede energikæmpe med ønsket om at fokusere mere på en bestyrelseskarriere og egne investeringer.

Mads Nipper var blevet udpeget som den oplagte afløser af den hæderkronede headhunter Egon Zehnder på baggrund af især sine stærke præstationer som topchef i Grundfos, der under hans ledelse havde været gennem en omfattende transformation.

Den gamle pumpevirksomhed fra Bjerringbro havde både fået trimmet sit fokus og styrket sit grønne brand markant under Mads Nipper, og mange anså ham derfor for at være den helt oplagte arvtager til Henrik Poulsen, der selv havde stået bag massive forandringer i det statsejede energiselskab.

Officielt tiltrådte Mads Nipper 1. januar sidste år, men allerede lidt over et år efter at han indtog hjørnekontoret i den grønne energikoncern, er uroen ved at brede sig i Nippers egen baghave.

Hårdt presset af stigende konkurrence på Ørsteds tidligere gyldne forretningsområde, havvind, er selskabets aktiekurs blevet næsten halveret på lidt over et år, og blandt mange investorer herhjemme er utilfredsheden så småt ved at komme op til overfladen.

En lang række af landets tunge, professionelle investorer fortæller således samstemmende til InsideBusiness, at de overordnet set ikke er imponeret over Mads Nippers første år i spidsen for Ørsted.

”Vores overordnede indtryk er, at vi sidder med en mere usikker fornemmelse af hele selskabet, da Ørsted slet ikke virker som en nær så fokuseret virksomhed som tidligere. Vi frygter, at man tvinges til at jagte en masse nye forskellige områder uden at skele til, hvilket afkast det giver,” forklarer en investor til InsideBusiness.

Flere investorer peger på, at man allerede ved Ørsteds kapitalmarkedsdag blev noget overrasket over udmeldingerne fra selskabet, hvorfor kursen også blev sendt i frit fald, i takt med at Mads Nipper præsenterede sine visioner for fremtiden.

”Vi har en frygt for, at Ørsted under Mads Nippers ledelse kan finde på at kaste sig over investeringer, hvor de politiske hensyn vejer tungere end hensynet til afkastet. Vi er oprigtigt i tvivl om, hvor fast en hånd der bliver styret med både eksternt og internt,” lyder det fra en anden investor.

Pensionskasser taber stort på nedtur

Især landets to største pensionskasser, ATP og PFA, er tungt eksponeret i Ørsted-aktien, og hos PFA ejede man ved indgangen til 2020 aktier i selskabet for over 4 milliarder kroner.

Dermed var Ørsted dengang PFA’s største enkeltstående investering på det danske aktiemarked, men det voldsomme kursfald har barberet værdien af aktierne kraftigt ned. PFA har dog også solgt en smule ud af sine beholdning undervejs, men det ændrer ikke ved, at man indtil videre ser ud til at have mistet over 1 milliard kroner alene på Ørsted på blot et år.

Samme billede tegner sig hos ATP, hvor man ved udgangen af juni 2021 ejede Ørsted-aktier for over 3 milliarder kroner. Siden da har alene den post tildelt ATP og pensionskassens kunder et kurstab på omkring 700 millioner kroner.

Både ATP og PFA investerede oprindelig i det daværende Dong, da amerikanske Goldman Sachs købte sig ind i den dengang kriseramte virksomhed, hvorfor investeringen samlet set har givet de to pensionskasser et solidt afkast.

”PFA var en aktiv del af transitionsprocessen fra Dong til Ørsted, og det er et af de bedste eksempler på, hvordan vi som aktiv investor har bidraget til transitionen fra fossile til ikkefossile energikilder og samtidig skabt solide, langsigtede afkast til vores kunder. I første omgang var investeringen i form af private equity-ejerskab, og efterfølgende investerede vi i aktier, da selskabet blev børsnoteret,” skriver koncerninvesteringsdirektør i PFA Kasper A. Lorenzen i en mail til InsideBusiness.

Han peger samtidig på, at man trods det seneste kursfald fortsat har stor tiltro til aktien.

”Ørsted har generelt været en stærk performende investering for PFA siden børsnoteringen i 2016, men vi har reduceret positionen i løbet af 2021 – og det har mindsket tabet i 2021 betragteligt, hvor Ørsted og andre europæiske selskaber inden for vedvarende energi havde et kursmæssigt svært år. Vi har fortsat en stor tro på Ørsted, deres bidrag til den grønne omstilling og ledelsen i selskabet,” skriver han.

Hos ATP peger aktiechef Claus Wiinblad på, at pensionskassen ikke blot sælger ud af en aktie, fordi et selskab kommer i modvind.

”Vi har i en lang periode – også før børsnoteringen af Ørsted – haft en betydelig aktiepost, som har givet et meget højt afkast qua en stærk kursudvikling, som er vendt i 2021. ATP har en aktivt forvaltet dansk aktieportefølje og ændrer løbende i vores investeringer. Men vi springer ikke ind og ud af de enkelte aktier i et forsøg på at time top og bund på kort sigt, og grundlæggende mener vi fortsat, at Ørsted står stærkt positioneret i den globale grønne omstilling” siger chefen for danske aktier i ATP, Claus Wiinblad.

Tvunget til at gå nye veje

Mens ATP og PFA indtil videre har is i maven, er meldingen en noget anden hos flere af de andre store danske investorer. Lang de fleste har således løbende reduceret deres beholdning af Ørsted-aktien, i takt med at især udenlandske investorer har investeret massivt i troen på, at den danske virksomhed vil være en af fremtidens grønne vindere.

Hos Carnegie peger analytiker Dan Togo Jensen på, at udviklingen inden for alternativ energi de senere år er gået ualmindelig stærkt, hvorfor Ørsted og Mads Nipper er nødt til at kigge på andre energiformer.

”Selv om rygraden Ørsted er og fortsat vil være offshorevind, er man nødt til at afsøge nye muligheder inden for andre områder. De store kunder i dag køber typisk en palet af forskellige grønne energiformer som sol og landvind, og her er Ørsted en smule bagefter og er derfor nødt til at købe op, fordi man ikke har tingene inhouse,” siger han.

Over for InsideBusiness har en del investorer peget på, at de anser Ørsted under Mads Nipper for at være noget mindre fokuseret end under forgængeren Henrik Poulsen, men det er der ifølge Dan Togo Jensen ikke noget underligt i.

”Strategien i dag er en anden end under Henrik Poulsen, hvor fokus primært var på at skære forretningen til og sætte skub på udviklingen inden for havvind. Nu er man tvunget til at tage nogle chancer, og derfor vil man sandsynligvis også komme til at betale nogle lærepenge indimellem,” forklarer Dan Togo Jensen.

Hos Ørsted ønsker man ikke at forholde sig til kritikken, da selskabet henviser til, at man kommer med årsregnskab næste uge, hvorfor man er i såkaldt silent period.

 

Læs mere

Vestas-bestyrelse har svigtet med valg af topchef

Uro i toppen af Vestas

Advokatgigant rydder afdeling hos rival 

Uro i kulissen i kølvandet på milliardhandel  

Topadvokat vil sikre eliteinvesteringer til bredt publikum

ATP strammer krav til milliardfond og åbner for investorer