;
Coloplast web

Inside story

Kæmpe pengetank kaster sig over kapitalfonde

En af landets absolut rigeste, Coloplast-storaktionær Niels Peter Louis-Hansen, kaster sig nu over investeringer i alternativer, herunder kapitalfonde. Det er især de hjemlige aktører, der er i kikkerten, og to fonde har allerede fået.

Efter at have fulgt med fra sidelinjen gennem en årrække er en af landets mest velpolstrerede pengetanke nu i fuld gang med at investere en del af formuen i alternativer.

Via selskabet Aage og Johanne Louis-Hansen A/S, der rummer bogførte værdier for knap 30 milliarder kroner, har pengetanken anført af den tidligere Danske Bank-mand Niels Mazanti gennem det seneste år givet tilsagn til en række danske forvaltere og kapitalfonde.

Indtil videre har Coloplast-aktionæren, der også ejer en markant aktiepost i den vingeskudte medikokoncern Ambu, blandt andet investeret i kreditfonden Financial Inclusion Fund III K/S under Maj Invest, der blandt andet stiller kredit til rådighed for virksomheder i mindre udviklede lande.

Fonden er rejst med et tilsagn på omkring 1,2 milliarder kroner, og pengene er ud over Coloplast-ejeren kommet fra Maj Invests trofaste støtter i PKA og Chr. Augustinus Fabrikker.

Ud over Maj Invest har Aage og Johanne Louis-Hansen A/S også netop givet tilsagn til den danske kapitalfond Catacaps tredje fond, der er ved at blive etableret.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness har en række stærke frasalg over de sidste 24 måneder for alvor rykket afkastet i Catacaps to første fonde op i en liga med de bedste i branchen, hvorfor den aktuelle fundraising ifølge InsideBusiness’ oplysninger også skrider planmæssigt frem trods de mange usikkerheder i den globale økonomi.

I en tid, hvor mange pensionskasser vender danske kapitalfonde ryggen i jagten på at sikre sig langt større placeringer i de globale sværvægtere, er det lidt af en fjer i hatten for både Catacap og Maj Invest, at man har været i stand til at hente kapital hos en af landets absolut største private pengetanke.

Hvor andre af de store hjemlige investorer typisk skeler til danske aktører ud fra eksempelvis et ønske om støtte udviklingen af mindre virksomheder eller skabe fremgang inden for særskilte områder eller geografier, har Aage og Johanne Louis-Hansen A/S dog ikke investeret i danske fonde ud fra veneration.

”Vi har gennem længere tid kigget på muligheden for at investere i andre sektorer, da det ikke nødvendigvis er klogt at have alle sine midler bundet op i et enkelt papir. Så vores strategi skal ses ud fra et ønske om at sprede risikoen og hente et forhåbentlig godt afkast,” siger fondens formand, Niels Peter Louis-Hansen.

Ud over formuen i investeringsselskabet sidder han også på knap 21 procent af aktierne i Coloplast. En post, der i dag har en markedsværdi på omkring 34 milliarder kroner.

Er langsigtet investor

At en del af Coloplasts formue nu bliver investeret i alternativer, sker efter et længere tilløbsstykke, hvor Niels Peter Louis-Hansen personligt blandt andet har deltaget i det årlige Nordic Private Equity Summit hos revisionsgiganten EY for at få et bedre indblik i branchen.

”Vi har ikke det samme setup med en kæmpe analyseafdeling som eksempelvis de store pensionskasser, og derfor er det også administrativt mere overskueligt for os at investere i de danske kapitalfonde, hvor dialogen med dem er mere direkte,” siger Coloplasts-storaktionær.

Som følge af de senere års rekordlave rente har en række private pengetanke grådigt kastet sig over kapitalfonde fra ind- og udland, ligesom mange er begyndt at investere direkte i fondenes enkelte virksomheder via såkaldte co-investeringer.

Over de senere år har strømmen af kapital mod de alternative aktiver kombineret med gode afkast stillet de fleste kapitalfonde langt bedre i forhold til at forhandle vilkår med investorerne. Da priserne på virksomheder overalt er steget i takt med opkøbsiveren, er det nærliggende at konkludere, at Aage og Johanne Louis-Hansen A/S er en smule sent ude.

Især set i lyset af hvad der er sket med den globale økonomi og renten de senere måneder. Den præmis køber Niels Peter Louis-Hansen dog ikke.

”Vi regner naturligvis ikke med, at alt, hvad vi investerer i, går til himmels. Det handler om at få risikospredning og forhåbentlig et godt, langsigtet afkast. Hvad der sker på den helt korte bane, har ikke den store betydning,” siger han.

Investerer i DSV-ejendomme

Ud over de klassiske kapitalfonde har Coloplasts storaktionær for kort tid siden blandt andet købt sig ind i fonden Kjøbenhavns Boligejendomsselskab A/S. Fonden, der forvaltes at Fokus Asset Management, investerer primært i boligejendomme i brokvartererne omkring København, og ud over Aage og Johanne Louis-Hansen A/S tæller ejerkredsen også Velux-fonden samt ejerne af familierne bag høreapparatvirksomheden Widex, der fusionerede med EQT-selskabet Sivantos og skabte WSA Audiology.

En anden af de indtil videre offentliggjorte investeringer i Coloplast-pengetankens portefølje er AEP Logistics Properties I, der er skabt af danske Alternative Equity Partners i 2020.

Ideen bag fonden er at opkøbe udvalgte logistikejendomme under DSV Panalpina i hotspots rundtomkring i Skandinavien og Nordeuropa for derefter at leje dem tilbage til DSV på 10-årige lejekontrakter med henblik på at skabe et stabilt langsigtet afkast.

 

Læs mere

Her er kapitalfondenes største guldæg

EQT jagter dansk genrejsning

Tidligere EQT-chef arbejder på stort frasalg

Detailkæmpe arbejder på stort frasalg

Prominente ejere klar til salg af hypet tøjfirma

Kapitalfond vil sælge guldæg uden rådgiver