Skamol web

Inside story

Kapitalfond i infight med pensionskasser over problemsag

Norske FSN Capital forsøger atter engang at sælge den danske industrivirksomhed Skamol, men en tårnhøj gæld på over en halv milliard kroner til Pensam og Danica Pension gør det vanskeligt at komme af med virksomheden, man nu snart har ejet i 10 år.

Det var for rullende kameraer på nationalt tv, at de to pensionskasser Pensam og Danica i begyndelsen af 2016 kunne løfte sløret for en investering på i alt 300 mio. kroner i isoleringsproducenten Skamol.

Siden har der fra de to investorers side været noget tavst omkring investeringen, der skete arm i arm med den norske kapitalfond FSN Capital, som især Danica Pension gennem årene har haft et tæt samarbejde med.

De to pensionskasser gik i sin tid ind i selskabet via en konstruktion, hvor Danica og Pensam skød henholdsvis 200 og 100 mio. kroner ind i den jyske industrivirksomhed, der nogle år forinden var blevet købt af danske Polaris for omkring 700 mio. kroner.

Selv om begge kasser blev medejere af Skamol skete det via såkaldte præferenceaktier, hvor begge investorer frem for ejerskab reelt skulle hente afkast via en model med oprullede renter på lidt over 10 procent årligt.

Netop den model har blandt andet Danica Pension gjort flittigt brug af de senere år, og især i de situationer, hvor en kapitalfond lykkedes med at øge værdien af en virksomhed for derefter at sælge den inden for en overskuelig årrække, vil modellen ofte være yderst gavnlig for både kapitalfond og investorerne.

Flad udvikling gør det svært

Sådan er det dog ikke gået for Skamol, der under FSN’s ejerskab har haft svært ved at levere den vækst, kapitalfonden havde på. Bortset fra en fremgang på EBITDA-niveau i 2021 har selskabet stort set hvert eneste år siden FSN’s overtagelse i 2012 ligget på en stabil driftsindtjening på omkring 80 mio. kroner.

Selv om det på ingen måde er en katastrofe har den flade udvikling gjort det svært for FSN at komme af med Skamol og for nogle år siden måtte en salgsproces med DC Advisory for bordenden droppes. Nu forsøger FSN så igen, denne gang med hjælp fra M&A-huset Alantra, men selv om der er forbedringer at spore, er det især en voksende gæld til netop Pensam og Danica, der komplicerer processen.

De oprullede renter betyder nemlig, at de to kasser nu har over en halv milliard kroner i klemme i Skamol, og de har ikke uden videre tænkt sig at give afkald på det udestående.

På den anden side står FSN, der desperat har brug for at få Skamol ud af bøgerne. Renterne til Danica og Pensam stiger blot år efter år ligesom isoleringsproducenten er eneste tilbageværende virksomhed i FSN’s tredje fond fra 2008, der burde være afviklet for længst.

Ifølge InsideBusiness oplysninger er gælden i Skamol i dag på over en halv milliard kroner, og da selskabet samtidig presses af stigende transport- og vareomkostninger er det tvivlsomt, om man overhovedet kan finde en køber uden enten pensionskasserne eller FSN skærer en del af deres udestående.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra FSN Capitals danske chef Lars Denkov, ligesom ledende partner på Alantras danske kontor Sebastian Hougaard har ønsket at kommentere salgsprocessen.

Dog Danica Pension ønsker man heller ikke at kommentere enkeltstående sager, men investeringsdirektør Poul Kobberup hæfter sig ved, at man indtil videre er kommet ud af alle sine direkte investeringer herhjemme med et fint afkast og vel at mærke uden at skulle give et såkaldt ”haircut”, hvor der nedskrives på det oprindelige tilgodehavende.

”Selvfølgelig er der altid plads til forhandling, hvis tingene ikke går som vi havde håbet. Det har vi prøvet i et par enkelt tilfælde, men vi er heldigvis kommet godt ud på den anden side. Ofte sidder vi godt placeret i kapitalstrukturen og vil derfor stå fast på vores krav. Men det er naturligvis en vurdering fra sag til sag, for vi vil også gerne indfries,” siger Poul Kobberup

Blandt de sager, der historisk set har givet Danicas investeringsafdeling grå hår i perioder er rederiet Unifeeder, Tandlægen.dk samt Auqaporin.

Ved førstnævnte dannede man par med Nordic Capital men selv om feeder-rederiet var hårdt ramt af en række udfordringer, slap pensionskassen alligevel tørskoet i land, da kapitalfonden for nogle år siden solgte selskabet.

Det samme er tilfældet med Tandlægen.dk, hvor Danica ligesom i Skamol havde oprullede renter og i sidste ende kunne høste et fint afkast, da den tidligere så udfordrede kæde blev solgt til kapitalfonden Impilo.

”Der har været et par enkelte tilfælde, hvor vi var tæt på at skulle drive virksomhed, hvilket på ingen måde er vores ambition. Hvis tingene ikke går efter planen, vil vi typisk have andre redskaber, vi tager i brug herunder at kigge på, om vores placering i kapitalstrukturen kan eller skal ændres,” forklarer Poul Kobberub.

Trods de mange gode afkast på direkte investeringer, må Danica dog sande, at man slet ikke har været nær så aktiv på området som tidligere.

Det samme gælder for andre store pensionskasser som PFA og PFA, hvilket blandt andet skyldes stigende krav til compliance i forbindelse med de unoterede investeringer.

”Vi har været gennem en større omstrukturering de senere år, hvor vi har haft en del ting outsourcet for siden at tage det hjem igen. Når det er sagt, så er de direkte investeringer bare blevet voldsomt mere krævende, og tidsforbruget de ressourcer, vi skal afsætte, står ikke altid mål med den mængde kapital, vi kan få placeret,” forklarer investeringsdirektøren.

Store tab og solide afkast

Selv om de fleste pensionskasser indtil videre melder om stærke afkast på de direkte investeringer, herunder de såkaldte co-investeringer, har området alligevel været præget af en del markante investeringer, der er gået grueligt galt.

Mest opsigtsvækkende er uden tvivl skandaler som Hesalight og Genan men også PFA brændte for nylig fingrene ganske eftertrykkeligt og tabte over 3 mia. kroner på pensionskassens investering i kriseramte NAC.

Også andre aktuelle investeringer som opkøbet af TDC og investeringen i Københavns Lufthavn ligner i skrivende stund begge sager, der potentielt kan ende med at koste store nedskrivninger.

Omvendt har selvsamme pensionskasser gennem årene høstet historisk gode afkast ved at danne parløb med kapitalfondene i forbindelse med investeringer i blandt andet Nets, Ørsted og flere andre. Senest har blandt andet ATP høstet et solidt afkast på at investere side om side med landets største kapitalfond Axcel i Frontmatec, der netop er blevet solgt, ligesom Danica Pension trods de mange problemer endte med at få et tocifret afkast på investeringen i Tandlægen.dk.

 

Læs mere

Tidligere EQT-chef arbejder på stort frasalg

Detailkæmpe arbejder på stort frasalg

Prominente ejere klar til salg af hypet tøjfirma

Kapitalfond vil sælge guldæg uden rådgiver

Kapitalfond øjner kæmpe gevinst. Vil have 10 mia. kr. for transportgigant

Kapitalfond klar til salg af designklenodie