Genan web

Inside story

Kapitalfond kan spinde guld på storinvestors skandalesag

Kapitalfonden Maj Invest kæmper for at få sin forsinkede sjette på fond på skinner. Uro i partnerkredsen og sløje afkast har gjort investorerne skeptiske, men et potentielt guldæg købt af storinvestoren PKA kan vise sig at blive det rekordsalg, fonden tørster efter.

En række danske og internationale kapitalfonde er netop nu ved at fylde pengekassen, men det er langtfra alle steder, kapitaljagten går lige let.

Hos Maj Invest Equity har man nu i mere end et år forsøgt at etablere sin sjette fond i rækken, men indtil videre har man fortsat ikke fået fonden på plads.

Især et noget rodet generationsskifte i efteråret fik flere investorer til at træde på bremsen, og selv om kapitalfondens trofaste investorer ser ud til at holde fast, har man endnu ikke fået stablet sin nye fond på benene.

Ud over et kaotisk generationsskifte, hvor fondens nyslåede chef, Per Høholt, først blev præsenteret og få måneder senere degraderet og siden forlod fonden, peger investorer over for InsideBusiness på, at man fortsat tørster efter nogle mere håndfaste resultater fra Maj Invests seneste investeringer.

Kapitalfonden slås nemlig stadig med, at hvor Maj Invests fjerde fond fra 2011 har leveret et mere end godkendt afkast, så kniber det gevaldigt med at finde de positive historier i den efterfølgende fond.

Maj Invest V, der blev rejst i 2016, tabte således broderparten af en af sine største investeringer, Itadel, på gulvet med et tab på omkring 300 millioner kroner til følge.

Flere andre af fondens investeringer, herunder rejsebureauet Aclass samt restaurantkoncernen Sovino, kæmper fortsat med eftervirkningerne fra covid-19 og risikerer nu også at blive ramt af den truende recession, der risikerer at lægge en kraftig dæmper på forbrugernes købelyst.

Det samme gælder de to relativt nye investeringer i designvirksomhederne Ferm Living og Wendelbo, som flere investorer frygter kan blive hårdt ramt af en giftig cocktail af faldende forbrug og stigende omkostninger.

Samtidig er andre fonde og eventuelle opkøberes appetit på forbrugsrettede selskaber dalet voldsomt de senere måneder.

Flere af Maj Invests trofaste investorer, herunder AKF-koncernen, har dog givet tilsagn til den kommende fond trods de usikkerhedsmomenter, der lige nu omgærder kapitalfonden.

”Det er helt korrekt, at Maj Invest IV har leveret rigtig fint afkast, mens det ser noget tungere ud i den efterfølgende fond. Vores erfaring er imidlertid, at både når det gælder kapitalfonde og forvaltere generelt, så vil der være historiske udsving. Det er stort set umuligt at finde nogle danske fonde, der bare performer hele vejen igennem,” siger AKF-koncernens direktør, Ino Dimsits.

Historisk set har netop AKF været en trofast investor i en række danske fonde ud over Maj Invest, herunder Axcel, Catacap og Erhvervsinvest.

Samlet set har fagbevægelsens investor over en halv milliard kroner placeret udelukkende i danske kapitalfonde, og sidste år gav de investeringer et plus på 170 millioner kroner.

Købt til en meget lav pris

Mens Maj Invests nuværende portefølje synes noget udfordret, kæmper fonden fortsat med at få lukket sin gamle fond fra 2011. Her er fonden allerede blevet forlænget, da det endnu ikke er lykkedes at sælge hverken Vega Sea eller Sticks ’n Sushi.

Den efterfølgende fond har fortsat fire år til at få solgt ud af porteføljen, men selv om flere investeringer er udfordret netop nu, peger både investorer og konkurrenter på, at Maj Invest potentielt har gjort lidt af et scoop sidste efterår.

Her overtog fonden nemlig 51 procent af storinvestoren PKA’s skandaleramte problembarn, Genan (billedet), der i årevis var en af pensionskassens helt store økonomiske og moralske hovedpiner.

Historien om den omfattende svindel og oppustede regnskaber i den jyske miljøvirksomhed førte i sidste ende til store nedskrivninger hos PKA og fængsling af Genan-stifter Bent A. Nielsen, der samtidig blev ramt af et krav på over 1 milliard kroner.

Efter at støvet har lagt sig, tyder meget dog på, at der rent faktisk gemmer sig en solid forretning bag det blakkede navn, idet koncernen, der genanvender brugte bildæk, sidste år kunne notere sig et EBITDA-resultat på over 80 millioner kroner.

Samtidig passer Genan godt ind i både industrielle spilleres og kapitalfondes stigende appetit på at investere i grøn omstilling, hvorfor den tidligere så udskældte virksomhed meget vel kan blive lidt af et guldæg for Maj Invest.

At miljøvirksomheden allerede nu ligner en solid investering skyldes desuden, at Maj Invest betalte en relativt lav pris for aktierne i koncernen.

Således fremgår det af regnskaberne for PKA’s selskab, hvorigennem man ejer aktierne i dækkoncernen, at Genan blev værdisat til omkring 520 millioner kroner i forbindelse med Maj Invests investering.

Det svarer til omkring 6,5 gange indtjeningen i virksomheden før renter og afskrivninger, hvilket synes særdeles lavt, set i lyset af at M&A-markedet sidste år var brandvarmt og multiplerne typisk lå på mellem 10 og 12.

Hos PKA understreger man dog, at man ved salget af Genan fik den bedst mulige pris.

”Vi kan ikke kommentere tallene i aftalen med Maj Invest, men vi afsøgte naturligvis markedet og valgte den køber, som tilbød den bedste pris på Genan for pensionskasserne i PKA vurderet ud fra både kort- og langsigtede perspektiver. Vi hæfter os blandt andet ved, at vi stadig har en stor ejerandel i virksomheden med potentiale til en væsentlig upside for PKA i forbindelse med den fremadrettede udvikling i Genan,” skriver pensionskassen i en mail til InsideBusiness.

Investorer i dilemma

Ligesom de talrige andre kapitalfonde, der netop nu stemmer dørklokker hos deres trofaste samarbejdspartnere, stiller Maj Invests pengejagt investorerne i lidt af et dilemma. De senere år er der fosset penge ind i kapitalfondene fra ind- og udland, idet investorer, herunder pensionskasser, desperat har jagtet afkast i et nulrentemiljø.

Det har givet historisk gode vilkår for at rejse nye fonde, og talrige spillere har på rekordtid etableret nye og større fonde – vel at mærke uden mærkbare exits at kunne måles på.

Senest kunne InsideBusiness fortælle, at Mærsk-ejernes kapitalfond, A.P. Moller Capital, jagter op imod 15 milliarder kroner fra hjemlige og udenlandske investorer, ligesom den nordiske storfond Nordic Capital også har voldsomt vokseværk selv efter at have rejst 85 milliarder kroner på ganske få år.

Et af fondenes salgsargumenter er, at man ved at rejse fonde nu og holde lidt på pengene potentielt kan investere kapitalen, når først krisen har ramt og sendt priserne på virksomheder i frit fald.

En tanke, der umiddelbart frister mange investorer, om end lektien fra finanskrisen i mange tilfælde var, at fondene på lige fod med alle andre havde uhyre vanskeligt ved at forudse, hvornår bunden rent faktisk var nået. Derfor blev mange af deres investeringer hårdt ramt af de efterfølgende års økonomiske smalhals, hvilket i sidste ende påvirkede afkastet i eksempelvis Nordic Capital negativt.

 

Læs mere

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 mia. til ny satsning

Mislyde i toppen af Mærsk

Axcel klar til ny pengejagt

M&A-markedet balancerer på en knivsæg

Kapitalfond klar til salg af genoprettet guldæg

Kæmpe pengetank kaster sig over kapitalfonde

Her er kapitalfondenes største guldæg

EQT jagter dansk genrejsning