PR Electronics1

M&A

Kapitalfond og pengetank snupper dansk milliardvirksomhed

Sammen med Kirk Kapital har tysk-kinesiske AGIC Capital netop overtaget den danske milliardvirksomhed PR Electronics. Investeringen er fondens første i Danmark, mens Kirk Kapital har stået bag en række lignende investeringer.

Mens usikkerheden i den globale finansverden sender lange, mørke skygger ind over den hjemlige økonomi, fortsætter kapitalfondene og de private pengetanke ufortrødent deres investeringer.

Udenlandske fonde som Findos og Summa har i løbet af de seneste uger været på opkøb i det danske marked, ligesom norske Verdane for nylig købte skuffelsen Re-Match af børsen i samarbejde med venturefonden Nordic Alpha Partners.

Også de private pengetanke og ikke mindst strategiske købere synes at være i stand til at se igennem den aktuelle usikkerhed, bedst illustreret ved børsnoterede Topdanmarks køb af Dansk Sundhedssikring, som man betalte 2,5 milliarder kroner for i sidste uge.

Denne tendens vidner ifølge flere rådgivere om, at der fortsat er efterspørgsel efter gode, solide danske virksomheder, der med rette kan hævde, at deres koncept og produkter kan modstå en større økonomisk tilbagegang.

Truslen om en sådan har luret, siden Putin invaderede Ukraine og sendte både renter, transport og produktionsomkostninger i vejret, og på det seneste har især krakket i først Silicon Valley Bank og siden krisen Credit Suisse igen givet grå hår hos investorerne på børserne overalt i verden.

De helt store afnoteringer lader dog stadig vente på sig, ligesom de største kapitalfonde fortsat spejder langt efter de helt store opkøb, blandt andet fordi adgangen til finansiering i de helt store sager ikke er så lettilgængelig som tidligere.

Længere nede i værdikæden er der dog fortsat travlhed hos både investeringsbanker og M&A-advokater, og InsideBusiness kan nu løfte sløret for det seneste store opkøb herhjemme.

Sammen med den tysk-kinesiske kapital AGIC Capital har danske Kirk Kapital netop overtaget aktierne i den danske elektronikvirksomhed PR Electronics for over 1 milliard kroner.

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness satte ejerne af PR Electronics med hjælp fra rådgiveren Clearwater selskabet til salg i begyndelsen af året, og i slutningen af januar tikkede de første bud på Rønde-virksomheden ind.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de involverede parter, men i Erhvervsstyrelsens register fremgår det, at Kirk Kapitals datterselskab Kirk Kapital Strategic Investments A/S for kort tid blev medejer af et datoselskab stiftet af Kromann Reumert, som også AGIC er blevet medejer af via kapitalfondens britiske afdeling.

Et ubeskrevet blad

Især Kirk Kapital har under ledelsen af tidligere Nordic Capital-partner Kim Gulstad været en særdeles aktiv spiller på det danske marked.

Her har man nøje forfulgt en strategi om at købe minoritetsposter i solide, veldrevne virksomheder enten i samarbejde med en eller flere oprindelige ejere eller i parløb med en kapitalfond. Det skete senest i forbindelse med investeringen i Ferrosan Medical Devices, hvor man oprindelig investerede side om side med den svenske fond Impilo.

Mens Kirk Kapital efterhånden er blevet en velkendt spiller på det unoterede marked, er AGIC Capital er noget mere ubeskrevet kort.

Fonden, der har rødder i Kina og Tyskland og blev stiftet i 2015, har indtil videre rejst i alt to fonde med et samlet tilsagn på omkring 15 milliarder kroner.

Fondens første opkøb på dansk jord er sket via AGIC’s anden fond, der blev etableret i efteråret 2021 og råder over knap 8,5 millliarder kroner.

Ifølge kapitalfonden selv investerer man primært i europæiske virksomheder inden for enten avanceret produktion eller medicinalindustrien, og den aktuelle portefølje rummer blandt andet investeringer i Tyskland, England og Schweiz.

Nedlukninger gav udfordringer

PR Electronics blev oprindelig grundlagt af Peter Rasmussen i 1974 og ejes i dag af stifterens søn, Kim Rasmussen, mens direktør Simon Bisbo står for den daglige ledelse.

Netop virksomhedens ophav har ført til, at man i forbindelse med salgsprocessen har holdt kortene særdeles tæt ind til kroppen, primært af hensyn til virksomhedens over 200 ansatte.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har der undervejs i processen været ganske fin efterspørgsel, og flere potentielle købere var således med i kapløbet om at sikre sig den jyske virksomhed.

Især blandt kapitalfondene var der dog en frygt for, at den mangel på komponenter, markedet har oplevet i 2022, og som er drevet primært af nedlukninger i Kina, kan give forstyrrelser i forsyningskæderne på sigt og dermed ramme en virksomhed som PR Electronics.

Det ændrer dog ikke på, at netop den udadtil noget anonyme branche de senere år er blevet et stadig mere attraktivt investeringsobjekt. Det understreges blandt andet ved, at det sidste år lykkedes ejerkredsen i Axcels mangeårige problembarn, BB Electronics, at få solgt selskabet til en særdeles solid pris efter kun få års ejerskab.

 

Læs mere

Solide investeringer sikrer pengetank rekordafkast

Kriseramt juicekoncern kæmper mod uret

EQT arbejder på største danske frasalg siden Færch

Bejlere retter igen sigtekortet mod GN. Her de sandsynlige scenarier

Her er de mest succesfulde M&A-rådgivere i svært marked

Chef i advokathus færdig efter magtkamp

Gældsbombe tikker under kapitalfondens opkøb

Lukrativt M&A-marked i brat fald