tdc-web1

Inside story

Kapitalfond og pensionskasser planlægger hemmeligt storudsalg 

Ejerne bag telekæmpen TDC, der tæller den omstridte kapitalfond Macquarie og tre af landets førende pensionskasser, er i al hemmelighed ved at gøre klar til at afhænde koncernens ene forretningsben via en børsnotering og dermed skabe en langt mere attraktiv forretning. 

Der var mange i dansk erhvervsliv, der tilbage i 2018 havde svært ved at se, hvorfor den australske kapitalfond Macquarie og tre danske pensionskasser, ATP, PFA og PKA, var villige til at betale godt 40 mia. kr. for en virksomhed, som mange anså for at være i frit fald.

Tiden herefter har da også kun bekræftet den tese, idet selskabet helt som forventet har blødt kunder lige siden.

Ikke desto mindre kan InsideBusiness nu løfte sløret for en storstilet plan, der er ved at tage form bag kulisserne i TDC.

Officielt splittede telekæmpen nemlig sin forretning i to divisioner tilbage i slutningen af 2018. Her skulle den ene del, TDC Net, rumme al infrastrukturen, mens den nystiftede koncern Nuuday skulle rumme den mere udfordrede privatforretning, der er stærkt konkurrenceudsat og blandt andet rummer YouSee.

Tanken bag den manøvre var ifølge InsideBusiness’ oplysninger, at ejerne allerede ved købet af TDC-aktierne på ingen måde var interesserede i at eje den problematiske serviceforretning, men i stedet så TDC’s net som en undervurderet guldgrube, der på sigt kunne vise sig at blive et yderst attraktivt infrastrukturaktiv.

Og det er netop den kongstanke, der nu i al hemmelighed er ved at udfolde sig, idet TDC med hjælp fra advokatkæmpen Plesner bag kulisserne er ved at gøre klar til at frasælge Nuuday, så man slipper af med den uønskede forretning og sidder tilbage med et langt mere strømlinet aktiv.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger er strategien, at telekæmpen og dens ejere i løbet af andet halvår 2021 vil begynde at sammensætte den kreds af rådgivere og investeringsbanker, der kan hjælpe med at børsnotere Nuuday i 2022.

Timingen skyldes blandt andet, at da man officielt gennemførte en juridisk spaltning af koncernen i sommeren 2019, blev det omfattet af et krav fra Skat om, at man som ejer først kan sælge et spaltet aktiv efter tre år, såfremt man ikke vil beskattes af gevinsten.

Fra de tre pensionskasser bag investeringen i TDC lyder det i et fælles svar, at man ikke kommenterer rygter i markedet, men samtidig understreger de, at man ser en stor værdi i netop teleselskabets stærke infrastruktur.

”PFA, PKA og ATP gik sammen om TDC-investeringen, fordi vi som pensionskasser med lang investeringshorisont har tålmodigheden til at skabe værdi både for vores medlemmer og for det danske samfund ved at videreudvikle TDC og dermed et stykke danske kerneinfrastruktur”, skriver de danske pensionskasser bag TDC i et fælles mailsvar til InsideBusiness.

Jagter topfolk til guldægget  

At TDC’s ejere længe har haft et klart ønske om at dele koncernen i to selvstændige enheder, blev yderligere understreget for ganske nylig, da koncernens topchef, Henrik Clausen, meddelte, at han ville stoppe næste år. Det exit passer med, at TDC efter forventningen til den tid vil være to enheder med hver sin direkte ledelse uden et behov for en koncernledelse som et ekstra lag ovenpå.

Arbejdet med at sikre de rette kompetencer i ledelsen for de to divisioner er derfor også i fuld gang, og InsideBusiness erfarer, at telekæmpen får hjælp fra blandt andre Heidrick & Struggles, førende headhunterfirma, i ønsket om at sikre de rette kompetencer i TDC Net, der som nævnt er den del af koncernen, som ejerne ser den største fremtid i.

Såfremt manøvren lykkes, og TDC’s ejere samtidig formår at bremse kundeflugten og tilbagegangen på både top- og bundlinjen i Nuuday, der ud over YouSee også ejer Hiper, Telmore og Fullrate, kan investeringen for pensionskasserne stik mod alle oprindelige antagelser rent faktisk vise sig at være yderst lukrativ.

Markedet kan blive mere lukrativt 

Trods vigende bundlinje tjente Nuuday sidste år lidt over 1,9 mia. kr. før renter og afskrivninger, og en børsnotering af divisionen ventes derfor at kunne indbringe 15-20 mia. kr., alt efter hvordan udviklingen bliver de næste 12-18 måneder.

Herefter vil pensionskasserne og den australske kapitalfond sidde tilbage med et infrastrukturaktiv med solide afkast i den høje ende, der potentielt kan handles til nogle helt andre multipler. Samtidig sikrer ejerne sig en betydelig mere langsigtet investering, der modsat den øvrige forretning ikke konstant kæmper en kamp mod uret.

”Det er muligvis ikke den strategi, som pensionskasserne selv nævnte, da de købte TDC sammen med Macquarie, men det kan på mange måde sammenlignes med, hvad Goldman Sachs med PFA og ATP i ryggen gjorde, da de købte sig ind i Ørsted,” siger teleekspert John Strand.

John Strand peger på, at en ekstra appelsin i turbanen for TDC’s ejere er den granskning af hele bredbåndsmarkedet, som Erhvervsstyrelsen netop nu er i gang med.

”Potentielt kan det være yderst lukrativt for TDC, såfremt styrelsen finder frem til, at de priser, som aktører, eksempelvis Boxer og Telenor, skal betale for at anvende TDC’s net, skal være højere Der ventes en afklaring inden sommerferien, og potentielt kan øvelsen ende med at gøre bredbåndsmarkedet herhjemme 2,5 mia. kr. mere værd,” siger John Strand.

Ikke en let øvelse 

Flere kilder peger over for InsideBusiness på, at Macquarie og pensionskassernes TDC-plan i høj grad afhænger af, at man formår at stabilisere udviklingen i Nuuday.

Ganske vist vil selskabet med sine mange velkendte brands være en aktie, som især mange private aktionærer kender og forstår, men for at kunne børsnotere virksomheden skal der skabes en mere positiv historiefortælling omkring virksomheden end den, de fleste kender i dag.

Siden 2005, hvor en gruppe kapitalfonde – trods indædt modvilje fra storaktionæren ATP ­­– købte TDC af børsen, har teleselskabet især været udfordret af, at mange nye spillere har udfordret det traditionelle mobilmarked og har skabt et voldsomt prispres. Samtidig har forbrugerne ændret adfærdsmønstre på hele markedet, i takt med at internationale streamingtjenester har vundet indpas.

Derfor skal der foretages en omfattende oprydning i Nuuday, for de fleste rådgivere er enige om, at virksomheden sagtens kan have en fremtid som en børsnoteret aktie med et langsigtet, stabilt udbytte. Det kræver dog, at man får bremset tilbagegangen og får skabt en ny fortælling omkring aktivet.

 

Læs mere

EQT og Lego-fond smider nøglerne til gigantinvestering. PFA risikerer milliardtab 

Trods lunkne afkast: Statens storinvestor tager kapitalfonde i forsvar

Nordiske kapitalfonde får baghjul på afkast  

M&A-marked: Her er de varmeste salgskandidater

Storbank dropper dansk corporate finance

Kapitalfondes væksthåb presset på pengejagt

PFA risikerer kæmpe nedskrivning på giftigt udlån

EQT forbereder salg af genrejst problembarn