;
Tresu web

Inside story

Kapitalfonde tørster efter frasalg 

Trods høje priser og stor efterspørgsel halter det alvorligt med at sælge virksomheder blandt de mest aktive kapitalfonde på det danske marked. Flere salgsprocesser er stødt på grund, og alt for mange virksomheder i fondenes porteføljer har udfordringer med at levere resultater. 

Selv om mulighederne for at sælge virksomheder til høje priser er historisk gode for tiden, er der langt mellem frasalgene blandt de mest aktive kapitalfonde på det danske marked. 

Fondene har ellers haft travlt med at afhænde de mest veldrevne virksomheder i porteføljen de senere år, men i de sidste 12 måneder har der været betydelig længere mellem de markante frasalg. 

Flere iagttagere peger på, at kapitalfondene ikke længere råder over salgsklare selskaber i porteføljen, hvilket har medført, at en række planlagte salg er blevet bremset enten på grund af manglende interesse, eller fordi de potentielle købere ikke ville betale en tilpas høj pris. 

Samtidig kæmper en række fonde fortsat med gamle investeringer, der endnu ikke rigtig har fundet deres ben at stå på og derfor simpelthen ikke kan sælges. 

De manglende frasalg udgør en hovedpine for sektoren og ikke mindst investorerne. De senere år har langt hovedparten af både de hjemlige og udenlandske fonde på markedet nemlig haft travlt med at etablere nye og større fonde, og derfor er der blevet købt voldsomt ind, uden at der nødvendigvis er gået særlig mange selskaber den modsatte vej. 

For investorerne udgør kombinationen af manglende exit og talrige investeringer en ubehagelig risiko, da de ofte har en reel bekymring for, hvorvidt en kapitalfond magter både at fokusere på at øge værdien af de mange nytilkomne tilkøb i porteføljen, samtidig med at man skal bruge ressourcer på ældre investeringer, der fortsat kræver en del knofedt. 

En af de kapitalfonde, der tidligere med stor succes har solgt virksomheder, er Erhvervsinvest, men her ligger fondens seneste salg næsten to et halvt år tilbage i tiden. Siden da har fonden og ledende partner Thomas Marstrand etableret deres fjerde fond, mens man fortsat har en række selskaber tilbage i de to foregående fonde, så man i dag råder over i alt 16 selskaber. 

”Det er jo ikke sådan, at når vi køber en virksomhed, så medfølger der også en kalender. Vi fokuserer på, at vores virksomheder skal være i god form hele tiden, og hvornår timingen så lige er rigtig i forhold til et salg, er meget forskelligt. Nogle ting tager længere tid, end man måske troede, og vi har rejst 4 fonde siden 2004, så det er naturligt nok, at man har nogle investeringer, der har ligget længere i porteføljen,” siger Thomas Marstrand,  

Thomas Marstrand har af mange investorer fået ry for at være relativt kynisk, i forhold til hvor lang snor man giver de enkelte investeringer. Han afviser dog, at fonden kunne finde på at sælge selskaber blot med det formål at luge ud i porteføljen. 

”Vi prøver at være disciplinerede og have en struktureret tilgang til tingene. Som kapitalfond har vi kun en vis periode til at udvikle virksomhederne, og vi prøver at holde os inden for rammerne. Men vi bliver ikke trætte af vores virksomheder og ud over os, er der tit andre aktionærer, der skal tages hensyn til. Derudover er der hensynet til andre stakeholdere, herunder især medarbejdere og en ledelse, som vejer tungt. Derfor kaster vi ikke bare tingene i grams,” siger Thomas Marstrand. 

Sagen kort

Gennem de senere år har talrige af de mest aktive kapitalfonde haft held til at sælge en stribe virksomheder fra med gode afkast til følge.

I løbet af de sidste 18 måneder er strømmen af frasalg dog tørret markant ud, og flere kapitalfonde må spejde langt efter seneste salg.

Manglen på handler skyldes en kombination af et mere forsigtigt køberfelt, og at mange fonde mangler oplagte salgsemner i porteføljen.

Samtidig er flere virksomheder blevet sværere at sælge i dag, fordi mange købere i højere grad end tidligere går en bue uden om alt, hvad der kan indeholde for stor risiko.

Flere exit på vej 

Flere andre danske fonde, som Polaris og Maj Invest, har heller ikke været lige så aktive på salgssiden som tidligere. 

Samtidig har der været ualmindelig stille omkring flere af de store nordiske fonde, der normalt er med til at sikre et stabilt flow af handler i det danske M&A-marked.  

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness har EQT uden held forsøgt at afhænde både Huscompagniet og Flying Tiger, men hvis det står til fonden selv, ser man meget gerne, at de danske selskaber i EQT’s fonde fra 2011 er solgt inden 2021.  

Også kollegerne i Nordic Capital kan spejde langt efter seneste exit, hvilket også gælder for norske FSN Capital, hvis senest frasalg herhjemme var noteringen af Netcompany. 

Helt uden for kategori er Altor, hvis seneste exit er den katastrofale børsnotering af olieselskabet OW Bunker tilbage i foråret 2014. 

Netop nu arbejder dog både FSN og Nordic Capital på frasalg i den danske portefølje i form af henholdsvis Skamol og Bladt Industries. 

FSN Capital overtog oprindelig Skamol fra danske Polaris, men udviklingen i de økonomiske nøgletal har ikke været imponerende. Dog har fonden foretaget en del geværgreb med henblik på at styrke den jyske virksomhed og samtidig give den et bedre fodfæste på nye og mere attraktive markeder. Det er den historie, som FSN i samarbejde med rådgiveren DC Advisory skal have potentielle købere til at købe ind i. 

Nordic Capital skal i samarbejde med FIH Partners ligeledes forsøge at overbevise et køberfelt om, at Bladt, den store underleverandør af tunge elementer til vindmølleindustrien, har lagt tidligere tiders slingrekurs bag sig og samtidig også har ryddet op i de økonomiske slagsmål, der tidligere plagede den store stålkoncern. 

Blandt de hjemlige fonde har især Axcel været yderst aktiv på salgssiden, hvor man både har afhændet det tidligere så udfordrede EG samt it-selskabet Conscia, der tidligere på året sikrede landets største fond et yderst solidt afkast. 

Netop nu arbejder Axcel på salget af Mountain Top, der producerer ekstraudstyr på pickuptrucks. For ganske nylig landede de første indikative bud i postkassen hos fondens rådgivere fra Jeffries og Danske Bank, og i den proces bliver det især interessant, om rådgiverne formår at overbevise potentielle købere om, at Frederikssund-virksomheden ikke blot er underleverandør til en lunefuld og cyklisk eksponeret bilindustri. Selskabet har nemlig de senere år haft stor succes i blandt andet Australien samt ikke mindst USA, hvor man ikke på samme måde er underlagt de store bilproducenters dagsorden, og hvis den rigtige køber kan se det potentiale, kan Axcel-virksomheden meget vel være den tredje i år, der sikrer fonden og dens investorer en klækkelig gevinst. 

De har solgt fra

Oversigt over kapitalfondenes seneste frasalg på det danske marked.

Adelis: IT Relation (juni 2018)

Altor: OW Bunker (marts 2014)

Axcel: Conscia (marts 2019)

BWB: SSG (oktober 2019)

Capida: Optiware (maj 2019)

EQT: Færch Plast (januar 2018)

Erhvervsinvest: Tresu (maj 2017)

FSN: Netcompany (november 2018)

Maj Invest: Emballagegruppen (maj 2019)

Nordic Capital: Unifeeder (august 2018)

Polaris: Louis Poulsen (juni 2018)

Mere forsigtige købere 

Hos advokathuset Kromann Reumert, der er en af landets førende juridiske rådgiver på M&A-området, understreger ansvarlig partner Christina Bruun Geertsen, at man fortsat oplever høj aktivitet, om end markedet har ændret sig en smule i løbet af de sidste 12-18 måneder. 

”Især mange kapitalfonde var rigtig dygtige til at benytte det gunstige marked med høje priser og stor efterspørgsel i 2016 og 2017, og mange exittede salgsmodne investeringer. I den senere tid har vi set, at flere sælgere må justere deres prisforventninger en smule, hvilket i sig selv kan være meget sundt. Som vi oplever det, er markedet delt lige nu,” siger hun og peger på, at nogle typer virksomheder fortsat kan sælges både hurtigt og til ganske høje priser. 

”Især selskaber, der med rette kan sige, at de ikke er cykliske og samtidig er begunstiget af nogle mere globale trends, er der stor interesse for” forklarer Christina Bruun Geertsen, der peger på, at efterspørgslen på solide selskaber fortsat er stor, blandt andet fordi mange forskellige købere melder sig på banen. 

”Mange af kapitalfondene har rejst nye fonde og har derfor naturligt stor interesse for at købe op. Samtidig bliver pensionskasserne stadig mere aktive, ligesom vi i stigende grad ser, at investorer, der ellers ikke tidligere har haft blikket på Danmark, melder sig i køberskaren. En af udfordringerne lige nu er, at der ikke er nok egnede investeringsmuligheder” siger hun. 

Tandlægekæde jagter udenlandsk køber 

En af de kapitalfonde, der arbejder på at sælge ud af porteføljen, er Maj Invest Equity. Her har man tidligere med stor succes solgt møbel- og designvirksomheden Muuto, men siden har der været noget mere stille om fonden.  

P.t. arbejder fonden imidlertid på højtryk sammen med revisionshuset PwC’s M&A-afdeling om at sælge tandlægekæden Godt Smil, som man købte sig ind i tilbage i 2014. Ideen her er at tiltrække blandt andet udenlandske kapitalfonde, der kan se en idé i at bruge den danske kæde som et springbræt til at erobre Sverige og Norge og de andre nordiske lande. 

”Det er korrekt, at vi kører en proces, og vi er så heldige, at vi er i dialog med en række interesserede købere. I samarbejde med Maj Invest har vi ekspanderet Godt Smil herhjemme, og næste skridt er at gå til udlandet. Her vil det naturligvis være rart med en køber, der kender branchen i forvejen, og i andre europæiske lande, herunder Tyskland, Italien og Spanien, har flere fonde investeret i sundhed, herunder tandlægekæder,” siger direktør i Godt Smil Anders Bjerregaard, der er medstifter af kæden og fortsat sidder på en stor aktiepost. 

Kæden har 26 klinikker, som gerne skulle blive til 40 inden for den nærmeste fremtid. Alene herhjemme er potentialet ifølge Anders Bjerregaard stort, hvilket man også hos Danica Pension og investoren Henrik Kølles satsning Tandlægen.dk har forsøgt at lukrere på. Det har dog ikke været uden udfordringer, blandt andet i form af modstand fra Tandlægeforeningen, der flere gange har påpeget, at kæderne ifølge dem forsøger at omgå de danske retningslinjer på området i deres iver efter at konsolidere branchen. 

”Danmark er på mange måder et mere begrænset land end eksempelvis Sverige og Norge. Her har man ikke samme mangel på tandlæger, ligesom reglerne ikke er nær så rigide som herhjemme. Så vi ser et stort potentiale, som vi satser på at forløse de kommende år,” forklarer Anders Bjerregaard.  

Erfaringen fra andre europæiske lande er ydermere, at de fleste investorer ofte har været i stand til at høste gode afkast på netop at investere i tandlægekæder, da kæderne ofte kan sælges til ganske høje multipler, såfremt sælgeren med rette kan dokumentere, at man har opbygget en solid platform, som en ny investor kan bygge videre på. 

 

LÆS OGSÅ

Ombejlet milliardvirksomhed solgt for næsen af kapitalfonde 

Investorer skrotter dyre fonde 

Kapitalfond øger indsatsen i huskæmpe 

Kapitalfonde i tovtrækkeri om dansk ejendomskæmpe

Kapitalfond afværger investoroprør  

Kapitalfonde må til lommerne. Skyder en kvart milliard i presset væksthåb