Maj invest Icotera

M&A

Kapitalfonds pengejagt i modvind

Efter næsten to års kapitaljagt er Maj Invest Equity fortsat ikke kommet i mål med første milepæl, og flere investorer undrer sig over forløbet. Flere konkurrenter er i fuld gang med at fylde krigskassen op, og hos en enkelt sker det på baggrund af et helt forrygende 2022.

Kapitalfonden Maj Invest Equity har store problemer med at få sin sjette fond på plads. Efter næsten to år med dialog med investorer, har man fortsat ikke fået rejst penge nok til at annoncere en såkaldt first close.

Og det, til trods for at kapitalfonden tidligere har justeret målsætningen fra omkring 1 milliard kroner til mellem 700 og 800 millioner kroner.

Fondens nye ledende partner, Jens Aaløse, udtalte ellers i InsideBusiness for mere end et år siden, at man var tæt på første milepæl.

Men siden er der intet sket, og flere af fondens normalt så trofaste investorer udtrykker både tvivl og undren over det langstrakte forløb.

Oprindelig var det helt tilbage i foråret 2021, at daværende ledende partner Erik Holm og hans udpegede efterfølger, Per Høholt, tog hul på de første fortrolige kaffemøder med fondens investorer, der primært tæller pensionskasser og private pengetanke herhjemme.

Siden fulgt et kaotisk generationsskifte, hvor man degraderede Per Høholt til fordel for tidligere TDC-chef Jens Aaløse, som indtil videre har forsinket Maj Invests bestræbelser på at rejse kapitalfondens seneste fond ganske betydeligt.

Mens flere investorer har givet tilsagn om frisk kapital, mangler Maj Invest fortsat at få grønt lys fra en række investorer, herunder nøgleinvestoren PKA.

Samtidig har flere af de faste investorer, heriblandt Chr. Augustinus Fabrikker og en række finansielle investorer, betinget deres tilsagn af, at Maj Invest 6 får en vis størrelse, så de ikke kommer til at fylde uhensigtsmæssigt meget.

”Det er klart, at det er en smule bekymrende, at det skal være så svært at få hentet tilsagn til fonden. Hele miseren med generationsskiftet burde ikke længere spille en rolle, og samtidig har man fået vendt nogle af de investeringer, der var ramt af eksempelvis covid-19,” forklarer en pensionskasse til InsideBusiness.

Hos AKF, der er en af de mest trofaste investor blandt de danske kapitalfonde, peger direktør Ino Dimsits på, at man har givet tilsagn til Maj Invest, blandt andet på baggrund af tillid til fondens nuværende hold.

”Det var ikke det kønneste generationsskifte, men det har vi også set hos andre fonde som Axcel, hvor man efterfølgende har rejst sig flot. Det vigtigste er, at vi har et godt indtryk at det team, der sidder i Maj Invest i dag, og samtidig er fonden blandt de førende herhjemme på et område som ESG, der er helt centralt for os,” siger Ino Dimsits, der forvalter en række fagforbunds formuer og ved indgangen til 2022 havde omkring 800 millioner kroner placeret i danske kapitalfonde.

Som tidligere bekrevet i InsideBusiness arbejder Maj Invest i øjeblikket blandt andet på at sælge Sticks’n’Sushi samt Icotera, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ledende partner Jens Aaløse.

De er ved at hente penge

Her ses nogle af de danske kapitalfonde, der er ved at etablere nye fonde.

Maj Invest Equity
Kapitalfonden har arbejdet på at etablere sin sjette fond i snart to år, men uden at have nået første milepæl. Et kaotisk generationsskifte og manglende afkast har forsinket processen.

Capidea
Capidea IV blev etableret I begyndelsen af 2023 og kunne i denne uge annoncere, at fonden er lukket med et tilsagn på over 1 milliard kroner. Pengene er kommet fra blandt andre Velliv, Nykredit og Dansk Vækstkapital.

Erhvervsinvest
Erhvervsinvest etablerede sin femte fond i sommeren 2022 og har indtil videre hentet ca. 1 milliard kroner. Investorerne tæller blandt andre AP Pension, Nykredit, Velliv, Spar Nord samt en række private velhavere.

Catacap
Catacap stiftede sin tredje fond i januar 2022 og har indtil videre hentet penge fra Aage og Johanne Louis-Hansen A/S, Chr. Augustinus Fabrikker og Dansk Vækstkapital.

Flere udfordringer

Flere af de investorer, der fortsat overvejer, hvorvidt de skal levere økonomisk opbakning til Maj Invest, peger blandt andet på, at især kapitalfondens femte fond har haft flere udfordringer, hvilket også påvirker indstillingen.

Blandt andet tabte man investeringen i det tidligere TDC-selskab Itadel på gulvet med et tab på 300 millioner kroner til følge, ligesom den seks år gamle fond fortsat har en exit til gode.

Et andet centralt tema for flere investorer i Maj Invest har været kapitalfondens nyeste forretningsben, Private Equity Minorities I, der blev skabt i 2021 og har til formål at investere i minoriteter i tæt samarbejde med pengetanken Novo Holdings på vegne af PKA.

Her har flere investorer luftet deres bekymring for, hvorvidt den satsning risikerer at tage fokus fra den traditionelle kapitalfond, ligesom det tætte bånd til PKA er et opmærksomhedspunkt for flere andre pensionskasser.

Dilemmaet er en helt klassisk problemstilling for de fleste investorer, der altid vil se det som en risikofaktor, hvor en kapitalfond pludselig begynder at brede sine forretninger ud over nye områder, da frygten er, at det vil fjerne ressourcer andre steder fra.

Rejste ny fond på under et år

Ligesom Maj Invest er flere andre danske kapitalfonde i øjeblikket i markedet for at hente frisk kapital til nye fonde.

Og selv om meldingen generelt er, at investorerne naturligt nok er en smule mere påpasselige i forhold til for blot 18 måneder siden, så er det bestemt stadig muligt at få rejst nye fonde.

Senest har danske Capidea på under et år formået at stable sin fjerde fond på benene med et tilsagn på over 1 milliard kroner.

”Vi er både stolte og beærede over, at vi har fået så god opbakning fra vores investorer, at det er lykkedes at ramme vores hard cap allerede ved første closing. Vi har modtaget stærk støtte fra de eksisterende investorer, samtidig med at det er lykkedes at brede investorkredsen ud, så den i dag tæller 41 investorer mod tidligere 20,” siger ledende partner Erik Balleby Jensen.

Han peger på, at kapitalfonden selv i et udfordrende marked har formået at levere solide exits, senest med salget af Obsidian til den tyske kapitalfond Findos.

”I vores to seneste fonde har vi været i stand til at levere flere gode frasalg trods de usikre tider, og det er naturligvis også noget, investorerne skeler til, især i øjeblikket. Vi tror på, at det trods stigende renter vil være muligt også at levere gode afkast de kommende år, og det er vigtigt at huske på, at selv om renten er steget, så er den fortsat lav set i et historisk perspektiv,” siger Erik Balleby Jensen, der, som InsideBusines har kunnet afsløre, satte gang i et generationsskifte i forbindelse med etableringen af Capidea IV.

Et skifte, der indtil videre ser ud til at foregå noget mere fredeligt i forhold til de skrækeksempler, man har set andre steder i industrien.

”Vi har haft held til at lave et løbende generationsskifte, hvor jeg i løbet af investeringsperioden i den nye fond langsomt vil trække mig en smule tilbage og overlade styringen til Martin (Jørgensen, red.) Det har været en proces, der har været nøje planlagt og hvor vi samtidig har suppleret holdet med Carsten Hemme fra PwC, som vi alle har arbejdet tæt sammen med i årevis” siger Erik Balleby Jensen.

Også hos kapitalfonden Erhvervsinvest er man i fuld gang med at rejse sin femte fond med et tilsagn på omkring 2 milliarder kroner.

Her har man også de senere år været inde i uvante udfordringer, da den daglige ledelse først ragede uklar med en række af de tunge profiler, herunder Bjørn Høi-Jensen, der havde været med til at stifte fonden og fortsat var en del af fondens bestyrelse.

Samtidig havde Erhvervsinvest takket være solide afkast fået investeret ganske massivt, således at fonden pludselig sad på en stor portefølje og derfor havde brug for at få solgt ud i især de ældre investeringer.

Den mission ser dog ud til at være lykkedes for ledende partner Thomas Marstrand, hvis ambition om at rejse den femte fond har fået et solidt rygstød fra salget af CC European Retail.

Den investering blev solgt efter mindre halvandet års ejerskab og har været stærkt medvirkende til, at afkastet i kapitalfondens fjerde fond tegner særdeles lovende.

I 2022 landede overskuddet således på 1 milliard kroner, mens fondens portefølje blev opskrevet til hele 2,6 milliarder kroner. Samtidig har fonden på kun to år sendt næsten 1 milliard kroner retur til sine investorer, der blandt andre tæller C.W Obel, Danica Pension og AP Pension.

Dermed er det foreløbige afkast i Erhvervsinvest IV på omkring 2,4x, og Thomas Marstrand udtrykker da også en vis optimisme om den generelle udvikling i kapitalfondens portefølje.

”Det tegner positivt, og det er da også det billede, vi håber, investorerne ser. Vi har fortsat masser af gode virksomheder tilbage, og selv om flere naturligt nok har været påvirket af de store udsving og stigende omkostninger i 2022, har langt de fleste været duelige og har fået sendt regningen videre til kunderne i form af prisstigninger,” siger han og noterer sig, at fundraising indtil videre går efter planen.

”Modsat mange andre står vi for det meste af processen selv. Man synes nok altid, at det gerne måtte gå noget hurtigere, men sådan har det altid været. Tingene skrider fornuftigt fremad,” siger han.

 

Læs mere

Krise tvinger kapitalfonde til lommerne

Maj Invest klar til salg af guldæg

EQT arbejder på største danske frasalg siden Færch

Bejlere retter igen sigtekortet mod GN. Her de sandsynlige scenarier

Her er de mest succesfulde M&A-rådgivere i svært marked

Chef i advokathus færdig efter magtkamp

Tunge investorer lurer på at blokere milliardhandel