;
arthabeskåret

Inside story

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering

Artha Kapitalforvaltning skal op på 15 mia. kr. under forvaltning mod 10 mia. kr. i dag. Investeringerne er også direkte i virksomheder og i bankers ansvarlige kapital. En reel overvejelse, om kapitalforvalteren skal børsnoteres.

Der skal skrues kraftigt op for væksten i kapitalforvalterhuset Artha, som først og fremmest lever af at håndtere velhaveres formue på en efter eget udsagn bedre og mere gennemsigtig måde end bankerne. Målsætningen er at nå 15 mia. kr. under forvaltning i 2021 mod 10 mia. kr. i dag:

”Med held og flid kan det godt lade sig gøre. Vi ser, at kunderne får øjnene op for, at vi har en høj grad af gennemsigtighed med hensyn til omkostninger i forhold til bankernes private banking-afdelinger, og at vi leverer gode afkast,” siger administrerende direktør i Artha Holding Jan Severin Sølbæk.

Kapitalforvalteren går direkte efter private banking-kunder med formuer på 3 mio. kr. og opefter, som ellers vælger at få forvaltet deres formue i en af bankernes private banking-afdelinger. Der er mange kunder med betydelig større formuer, men Artha har hidtil valgt at holde sig fra det voksende marked for såkaldte family offices med fuldskala finansielle services til hovedrige familier.

Lukrerer på bankskepsis

Man lukrerer i høj grad på den indbyggede skepsis over for bankernes private banking-forretningsmodel på investeringsområdet og høje investeringsomkostninger og uigennemsigtige priser på handler, som mange velhavere bliver irriteret over:

”Nu sker der jo det, at investeringsomkostningerne bliver synlige på grund af de nye Mifid2-regler. Og det er netop de skjulte omkostninger, som vi har advaret om gennem så mange år. Så det er bestemt ikke skidt for vores forretning,” siger Jan Severin Sølbæk.

Arthas nuværende investeringsportefølje
Kilde: Artha Kapitalforvaltning

Udgangspunktet for Arthas investeringsforretning er de tre investeringsfonde Artha Max, Artha Optimum og Artha Safe. Heraf er Safe den mest konservative med et forventet årligt afkast på 2,4 pct. over de kommende fem år, men sidste år leverede fonden 4,4 pct. i afkast. Artha Max har noget mere risikoeksponering og leverede 11,2 pct. sidste år, mens målsætningen over de kommende fem år er at ramme 6,4 pct. per år.  Artha Optimum har en målsætning om 4,6 pct. om året i de kommende fem år.

Børsnotering undervejs

P.t. er planen at børsnotere Artha Optimum i slutningen af 2018. Det er den første fond, som Artha noterer, primært for at sikre, at stykstørrelsen på aktierne kommer ned, for p.t. er den på 554.000 kr. per aktie.

Ifølge Jan Severin Sølbæk er der rigeligt med kapital i fondsmæglerselskabet, som er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og ejerstrukturen består af 95 forskellige ejere, der typisk er kunder. Omvendt kan det også vise sig problematisk, når ejerne ønsker at sælge deres ejerandele.

”Vi er jo i praksis kundeejet, og mange af vores kunder oplever det som positivt, at de også er medejere. Men på sigt kunne det være en fordel med en form for børsnotering, som gør det lettere at handle ejerandelene,” siger Jan Severin Sølbæk, der selv ejer 10 pct. af aktierne.

Artha Kapitalforvaltning er en interessant klon af en kapitalforvalter og en kapitalfond, der drives fra en hvid palæejendom i Holte. Ud over klassisk kapitalforvaltning for velhavere i private banking-ligaen foretager han samtidig direkte investeringer i ejendomme og virksomheder for at hente en profit ud fra en kapitalfondsmæssig tilgang. Investeringerne findes case by case, og det er typisk virksomheder, som ligger uden for det, en traditionel kapitalforvalter arbejder med. Men det er faktisk lykkedes at lave nogle gode handler, konstaterer Jan Severin Sølbæk.

Gode handler bag sig

Bedst er det gået for busselskabet Artha Transport, der blev opbygget af Holger Danske/Fjordbus, De Hvide Busser og busselskabet Thykjær. Artha købte og drev selskabet sammen med direktør Johnny Hansen fra 2013 til 2017, hvilket gav et afkast på 153 pct. svarende til 38 pct. per år.

”Vi arbejder for at lave gode investeringer i samarbejde med dygtige branchefolk. Vi vil gerne drive forretning, således at der er andet end græs, der kan gro, når den næste ejer tager over. Det er en vigtig del af vores forretningskoncept, forklarer Sølbæk.

P.t. er selskabet ved at opbygge en større nordisk spiller inden for luftfragt med majoritetsposterne i selskaberne Cargo Care International og Scanpartners International. De to selskaber er betydende operatører i det skandinaviske marked for luftfragt. Selskaberne er erhvervet sammen med partner Steen Keller, der samtidig er indtrådt som administrerende direktør i de to selskaber. Aktiekapitalen i Artha Cargo er på 33 mio. kr. Det er dog for tidligt at beregne et afkast, da investeringen blev foretaget i 2016.

Bedre går det dog for projektet Strand- & Badehotel Marienlyst, hvor der også er en byggeret til 50 ferielejligheder. Efter at være gået ind i projektet i 2017 mener Artha , at investeringen allerede har givet næsten 100 mio. kr. i foreløbig estimeret værditilvækst.

”Vi går efter at håndplukke investeringerne, som vi udbyder til en mindre gruppe af investorer. Fælles for dem er, at vi altid selv har hånden på kogepladen.”

Tabte penge på et projekt. Går efter banker

Det går dog ikke altid lige godt, for investeringen i Artha Eye – et innovativt overvågnings- og tyverialarmskoncept fra 2013-2015 – endte med, at Jan Severin Sølbæk og investorerne tabte det hele, dog kun beskedne 5,7 mio. kr.

Afsluttede investeringsprojekter
Kilde: Artha Kapitalforvaltning

Det primære investeringsområde har dog været erhvervsejendomme i København, hvor Artha i stor stil købte op under og lige efter krisen, hvorefter man solgte ud 2014-2016.

I dag er ejendomsporteføljen begrænset til et mindre udvalg af butiksejendomme og ejendomme i det indre København, som skal konverteres til ejerlejligheder. Overraskende nok har Artha og Jan Severin Sølbæk valgt at gå ind på markedet for investering i hybridkernekapital i de fire lokalbanker Dronninglund Sparekasse, Hvidbjerg Bank, Salling Bank og Totalbanken – et område, der førhen har givet alvorlige tab for de spillere, som er gået ind i det efter finanskrisen – og talrige bankkrak. Men Jan Severin Sølbæk er helt tryg ved situationen:

”Vi bedriver kernesundt købmandskab og går kun ind i de forretninger, hvor vi kan se et sikkert potentiale, og investeringerne i Artha Hybrid A/S går helt som forventet. Alle fire banker har været gennem en turnaround og har over en årrække formået at levere overskud. Det bliver en fantastisk forretning,” forudser Sølbæk.

 

LÆS OGSÅ

Nu står slagsmålet om attraktive milliard-mandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk

Mød spilleren, der elsker at drille Danske Banks June

Danske Bank gør klar til massiv disruption af investeringsområdet

Derfor er Danske Banks June dødsensfarlig for investeringsbranchen

Danske Bank vil erobre nyt terræn med Mobilepay

Nordea ruster sig til nordisk kamp mod June

 

 

 

Billedtekst: Jan Severin Sølbæk driver en klon mellem kapitalforvaltning og en kapitalfond med flere direkte investeringer i ejendomme og virksomheder, som skal udvikles. F.eks. et selskab med fokus på luftfragt.