Mads Nipper web

Inside story

Kapitaludvidelse lurer i Ørsted

Næste uges årsregnskab fra den kriseramte energikoncern Ørsted kan meget vel blive ledsaget af nyheden om, at den polstrer sin balance med friske milliarder, og investorerne er markant mere positive over for det scenario.

Der er ingen ’aktive’ planer om en kapitaludvidelse. Sådan lød meldingen fra Ørsted-topchef Mads Nipper i efteråret, da aktiemarkedet igen rettede et kritisk blik mod energikæmpens pressede balance.

Direktørens besked til de bekymrede investorer og analytikere fik tidligere på måneden opbakning fra de to internationale banker Bank of America og Deutsche Bank. Begge slog fast, at den børsnoterede koncern godt kunne styre uden om en omfattende emission, der principielt kunne udvande de eksisterende aktionærer ganske voldsomt.

Ikke desto mindre er forventningen fra flere investorer og rådgivere, at Ørsted i forbindelse med koncernens årsregnskab i næste uge netop vil præsentere en kapitaludvidelse, der kan sikre koncernen et langt bedre udgangspunkt i forhold til de grønne investeringer, der venter forude.

En kapitaludvidelse har ellers længe været den helt store frygt blandt mange af selskabets investorer, og Mads Nipper og Ørsted har indtil for nylig syntes meget opsat på at undgå netop dette.

Holdningen til en mindre kapitaludvidelse, hvor Ørsted eksempelvis foretager en rettet emission på 10 procent af selskabets nuværende aktiekapital, vil ifølge en voksende andel af investorerne således ikke nødvendigvis være negativt for Ørsted-aktiens potentiale på længere sigt.

Samtidig lyder beskeden fra en række centralt placerede rådgivere, at Mads Nipper og den øvrige ledelse i Ørsted synes at være kommet til den konklusion, at man for at beholde sin førende position for vedvarende grøn energi er nødt til at polstre sig yderligere.

Man kan således ikke udelukkende sætte sin lid til spareplaner og frasalg af aktiver, og den vurdering deles af stadig flere af de mange investorer, der ellers indtil for nylig var stærkt kritiske over følgevirkningerne af en emission, og ikke mindst hvordan den potentielt kunne skade Ørsted-ledelsens troværdighed.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger har Mads Nipper og Ørsted gennem længere tid vurderet en række muligheder, hvor man også har rådført sig med investeringsbanker.

Netop de banker ventes at spille en markant rolle i forbindelse med næste uges regnskab, hvor koncernen også vil give markedet en såkaldt capital markets update. En opdatering, som meget vel kan indeholde planer om en rettet emission, der som minimum kan sikre Ørsted en finansiel indsprøjtning på over 15 milliarder kroner.

”At Mads Nipper i efteråret udtalte, at man ingen aktive planer havde om en kapitaludvidelse, læser vi helt klart som en bekræftelse på, at man har overvejet det som en af de muligheder, man arbejder med. Der er kommet mere ro på renterne, og investorerne er i dag mere positivt indstillet over for en mindre emission. Så den kan meget vel komme i næste uge,” forklarer en investor til InsideBusiness.

At Ørsteds opdatering om de finansielle forhold i næste uge muligvis bliver ledsaget af konkrete tiltag, vil ifølge flere rådgivere være en helt naturlig udvikling, og flere peger over for InsideBusiness på, at der i markedet er vedvarende rygter om, at en større ECM-transaktion, der involverer både banker fra ind- og udland, kan blive annonceret i næste uge.

Flere investorer peger desuden over for InsideBusiness på, at de ser det som positivt for Ørsted-aktien, hvis selskabet præsenterer et mindre aktiesalg med en beskeden rabat på maksimalt fem procent.

På kort sigt kan det ganske vist presse energiaktien, men det vil til gengæld gøre energiselskabet til en langt mere spændende investering på den længere bane.

Massive nedskrivninger

Det er godt et år siden, at Ørsted første gang varslede aktionærerne om en nedskrivning på sine offshoreprojekter i USA. Siden forværredes ulykkerne dog markant, og en giftig kombination af stigende renter, problemer i forsyningskæderne og tvivl om fremtidige skatterabatter fik i november koncernen til at udsende en noget overraskende meddelelse, hvor energikæmpen rystede markedet med nedskrivninger for over 28 milliarder kroner.

Samtidig måtte man i fjerde kvartal nedskrive yderligere, da man har trukket sig fra to store amerikanske projekter, hvilket koster milliarder til blandt andet de mange underleverandører.

De overraskende milliardnedskrivninger har ud over at så tvivl om potentiale for de økonomiske perspektiver i den grønne omstilling, herunder især havvind, ligesom mange investorer har beskrevet en dyb mistillid til Ørsted-ledelsen, blandt andet fordi kommunikationen med analytikere og investorer til tider har været noget mangelfuld.

Især de tunge investorer har ganske vist med tiden accepteret, at en del af ulykkerne i Ørsted faktisk skete under tidligere topchef Henrik Poulsen, der havde bemærkelsesværdigt travlt med at sælge sine aktier, da han stoppede som direktør i selskabet.

Ikke desto mindre har især Mads Nippers manglende evne til at give aktiemarkedet kontante svar på koncernens udfordringer givet topchefen ridser i lakken og skadet investorernes tillid til ham og den øvrige ledelse.

Fokus på konkrete vækstmål

Såfremt Ørsted vælger at hente friske penge på aktiemarkedet, peger flere investorer på, at det er altafgørende, at Nipper og den øvrige ledelse er skarp i sin kommunikation til markedet.

De luftige løfter om mål for, hvad man skal opnå i 2030 eller endnu længere ude i fremtiden, skal pakkes væk, og i stedet skal der fokuseres på mere håndgribelige budskaber.

”Det er helt essentielt, at Ørsted får forklaret os investorer, at såfremt man henter kapital, så gør man det for at bevare sin førerposition inden for havvind. Det handler om at vise, hvordan man vil sikre værdiskabelse og vækst de kommende år. Det er helt afgørende,” forklarer en investor.

Ørsted har siden 2021 fået skåret mere end 70 procent af sin markedsværdi på børsen, og i efteråret tog koncernen konsekvensen og sagde farvel til både økonomidirektør og driftsdirektør.

Mads Nippers position ser dog ifølge flere headhuntere, som InsideBusiness har talt med, foreløbig ikke til at være til diskussion.

 

Læs mere

Her er de mest pressede topchefer i 2024

Efter oprustning: Headhunter rammer rekordomsætning

Voldsom tilbagegang hos groggy headhunter

Chokskifte ryster landets headhuntere. Hvem følger med?

Tidligere Danske Bank-chef forlader kriseramt headhunter

Headhuntere afviser krisesnak og melder om rekordår

Problemerne tårner sig op for førende headhunter