PA Consultings fhv. landechef, Amdi Hansen, har forladt konsulenthuset til fordel for en partnerstilling Qvartz. Pr-billede

Inside story

Kendt konsulentprofil stifter nyt selskab: Vil ‘skabe en bevægelse’ i branchen

Mangeårig rådgiver og konsulent Amdi Hansen er gået sammen med en række andre profiler i branchen om en ny startup, der ifølge dem skal bidrage til at indfri virksomheders fulde potentiale. Målet med den nye virksomhed er samtidig at agere spydspids for en anderledes måde at tænke arbejde på i konsulentbranchen – og i samfundet generelt.

Der er behov for grundlæggende at gøre op med den måde, som konsulenthuse og rådgivere arbejder på.

Alt for ofte ender konsulenternes arbejde med ’ikke at komme ind under huden’ hos de virksomheder og kunder, de servicerer. Samtidig flygter de unge talenter fra branchen på grund af et massivt arbejds- og tidspres, der i sidste ende ikke kommer virksomhederne til gode.

Men det skal være slut nu. Det er på tide med en grundlæggende omrokering af hele branchen og af den måde, som samfundet generelt tænker arbejde på.

Det er ambitionen for folkene bag et nystartet konsulenthus, der går under navnet The Little Company (TLC).

Det skorter da heller ikke på de store ord, når man spørger Amdi Hansen, der er en af de centrale bagmænd bag det nystartede selskab. Ifølge ham skal TLC ikke blot være som alle andre konsulenthuse.

Målsætningen er nemlig større end som så:

”Det er lidt den store forkromede plan med TLC; det skal være en bevægelse for alle, ikke kun for os selv,” siger Amdi Hansen, der er partner og medstifter af TLC.

Markante profiler går sammen

Amdi Hansen er en kendt person inden for konsulentverdenen. Han har således tidligere været landechef for PA Consulting i Danmark. Amdi Hansen har samtidig en fortid som partner hos Bain og PwC’s Strategy&.

PwC havde tiltænkt Strategy& som den store satsning, der skulle give giganterne McKinsey og Boston Consulting Group kamp til stregen. Og som chef skulle Amdi Hansen stå i spidsen for den kamp.

Men uenighed om strategien og manglende udvikling i forretningen betød, at Amdi Hansen sidste år valgte at forlade posten blot halvandet år efter ansættelsen. I stedet gik han over til det nystartede startup Unify Partners. Kort tid efter stoppede han dog også hos dem.

Nu er han så startet på noget nyt igen. Årsagen? Det skyldes netop et behov for at gøre noget andet end det travle, stressende og mekaniske arbejde, som konsulentbranchen har udviklet sig til, fortæller Amdi Hansen.

”Formålet med TLC – og årsagen til, at vi tre satte os ned og grundlagde det – er en iboende tro på, at vi er nødt til at skifte tempo og ændre den måde, vi arbejder på. Både for virksomhedernes, for os konsulenters og for virksomhedernes medarbejderes skyld,” siger Amdi Hansen.

De to andre medstiftere, som Amdi Hansen henviser til, er tidligere partner i KPMG Danmark og Deloitte Pernille Winther Sørensen og Semko Miteran, der har haft flere ledende stillinger i Novo Nordisk, PA Consulting, Bain og Tryg.

Spørger man sidstnævnte, er der ingen tvivl om, at trekløveret har såvel de rette kompetencer som de rette forudsætninger for at kunne udgøre en anderledes konsulentvirksomhed.

”Vi kommer med mange års erfaring, dyb faglighed og en solid værktøjskasse, så det faglige leverer vi på, som vi hidtil har gjort. Men måden, vi leverer dette på, måden, vi samarbejder og engagerer os med vores kunder på, er anderledes og nytænkt,” siger Semko Miteran.

Handler om at indfri potentialer

Ifølge de to herrer består denne nytænkning primært i at gå væk fra det gængse konsulentarbejde med at ”komme med en stor rapport, som ikke konverteres til noget realiserbart”.

I stedet arbejder huset efter en såkaldt 50/50-model. I grove træk består den i, at kunden i samarbejde med TLC definerer og udvikler indsatsområder, mens den anden halvdel af tiden går til en hands-on-implementering af disse områder på samtlige af kundens organisatoriske og forretningsmæssige dele.

Med andre ord arbejder TLC med en tilgang, der handler om at give virksomhederne hjælp til selvhjælp frem for at komme med en præfabrikeret løsning på samtlige problemer hos kunderne.

Det er en tilgang, der ifølge Semko Miteran både åbner for længerevarende tilhørsforhold med deres kommende kunder samt giver klienterne bedre muligheder for at operationalisere og implementere de transformationer, de måtte stå overfor.

“For os handler det ikke om at gå ind at træffe beslutningerne på deres vegne. I stedet lægger vi viden og solide analyser på deres bord og giver dem et fyldestgørende verdensbillede af situationen og det potentiale, de kan opnå, så de selv kan træffe de beslutninger, der er bedst for dem,” siger han.

Samtidig kommer konsulenthuset også til at gøre op med konsulentbranchens typiske hierarkiske strukturer på ledelses- og lønsiden. En del af TLC’s værdisæt handler nemlig om at fremelske en kultur, hvor man ikke arbejder solen sort, og hvor man gerne vil blive længere tid i virksomheden.

Ikke kun af hensyn til den enkelte medarbejder, men også af hensyn til partnerrelationerne og til det endelige produkt.

“Det er en branche, der er presset på modellen. Og når du har så omfattende partner- og pyramidestrukturer, kræver det en tilsvarende prisstruktur. Der har vi valgt at sige, at vi ikke må eller vil komme derhen. Så vi forsøger også at tænke forretningen på en måde, hvor vores ønskede skalerbarhed skal være simpel, og kunderne ikke skal betale for noget, der i sidste ende er for kompliceret,” siger Amdi Hansen.

Semko Miteran supplerer, at det også handler om at ’afmystificere’ branchen. I hans optik har mange en opfattelse af branchen som værende meget hård, tids- og ressourcekrævende og karrierefokuseret.

“Men konsulentbranchen er ikke mere mystisk end mange andre brancher, og man er også meget mere end sin titel, eller hvor man tidligere har været i sin karriere – og det er det, som vi gerne vil forsøge at nuancere. Vi er først og fremmest individer og personligheder, før vi er titler,” siger Semko Miteran.

Stor interesse fra ’nogle af de store’

I første omgang er planen, at TLC skal vokse sig større, og modellen skal for alvor stå sin prøve inden for compliancerådgivning hos kunder og samarbejdspartnere, der indledningsvis kommer fra finans-, farma- og produktionssektorerne.

Selv om de nok ikke kommer til at kunne slå andre konsulenthuse, hvad angår eksempelvis IP-rettigheder eller de andre store frameworks, er medstifterne dog overbeviste om, at TLC vil kunne ”levere mere værdi for pengene end vores konkurrenter” i at tænke anderledes og forankre transformationer på tværs af organisationen.

Spørgsmålet er dog, om den lille virksomhed med så omfattende konkurrence på markedet og så alternativt et koncept i sidste ende kan stå distancen, når det kommer til at levere ydelser til sine kunder.

Både Amdi Hansen og Semko Miteran indrømmer, at der er en reel risiko for, at TLC-modellen kan ende med alligevel ikke at fungere efter planen.

Det er dog ikke noget, der afskrækker medstifterne, der fortæller, at startuppen på nuværende tidspunkt allerede har fået flere henvendelser fra flere potentielle kunder og andre konsulentvirksomheder i branchen.

Faktisk er interessen også kommet fra nogle af de store huse, der har kimet selskabet ned for at spørge ind til konceptet og forretningsmodellen, siger Amdi Hansen, der dog ikke vil nævne konkrete navne.

Derfor kommer alle tre partnere til langsomt, men sikkert at opbygge deres andel i markedet samt udvide med både medarbejdere og opgaver i tråd med de iboende idealer.

“Planen er, at vi skal have flere kunder. Og i takt med at kundebasen og opgaveomfanget stiger – hvilket vi bestemt tror på – skal vi have flere med om bord, der køber ind på vores værdier og ambition om at skabe en bevægelse for ikke blot rådgivningsbranchen, men også for virksomhederne og i sidste ende samfundet,” siger Amdi Hansen og slutter:

”Der er ingen tvivl om, at pyramidestrukturen i vores branche kommer til stille og roligt at udvikle sig til noget andet. Hvad det så bliver, må tiden vise. Men der kommer en udvikling, og vi tror, at TLC er en vigtig del af den udvikling.”

 

Læs mere

Ny topchef i KPMG går på jagt efter markedsandele. Men det bliver uden opkøb

Hollandsk konsulenthus indleder dansk offensiv

Managementkonsulenter vejrer morgenluft efter svært 2023. Disse temaer vil fylde i år

Tidligere M&A-chef i BCG stifter nyt konsulenthus med partnere

Væksten løjer af hos revisionskæmpe

Chef for PwC’s konsulentsats fortid efter uenighed