water-drops-g9a53c26b9_1920

Inside story

Klimakrise rykker op på agendaen i forsikringskæmper

Forsikringskæmper verden rundt anser klimaforandringer som en af de største trusler mod branchen. Sommerens massive oversvømmelser har fået danske forsikringsselskaber til at appellere til regeringen om en national plan for klimatilpasninger, mens advokathus samler branchen til seminar om emnet.

Tørke, skybrud og kraftigere storme.

I takt med at vejret bliver mere ekstremt, rykker klimaforandringerne for alvor op på agendaen i verdens største forsikringsselskaber, som risikerer at ende med kæmpemæssige regninger, når skaderne opstår.

Herhjemme forventer forskere mere og voldsommere regn som følge af klimaforandringer og store udfordringer med stigende grundvand og ekstra pres fra havene. Det kan i sidste ende føre til oversvømmelser, som rammer både kunder og forsikringsselskaber.

Alene de sidste ti år har de danske forsikringsselskaber registreret vandskader for over 12 mia. kr., viser tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Og på verdensplan er forsikringsselskabernes tab på forsikring af naturkatastrofer på over 40 mia. dollar i år.

De ekstreme vejrforhold gør det samtidig sværere for forsikringsselskaberne, der opererer med små marginer, at prissætte risikoen. Derfor er det ikke overraskende, at forsikringsbranchen selv udpeger klimaforandringerne som nogle af de største risici mod branchen.

Klimaforandringerne befinder sig således i dag på listen over de største risici mod forsikringsbranchen på linje med cyberangreb og politisk uro, viser en stor rapport fra den tyske forsikringskæmpe Allianz.

En rundspørge blandt mere end 2.700 forsikringsfolk verden over viser, at klimaforandringer ifølge de adspurgte udgør den niende største trussel mod branchen i år. Det er et lille fald sammenlignet med året forinden, men hænger sammen med, at pandemirelaterede trusler som værdikædeforstyrrelser, pandemier og cyberangreb er gået frem.

Emnet er også omdrejningspunktet for et seminar hos advokathuset Kennedys i begyndelsen af næste uge, hvor forhenværende EU-kommissær for klima og formand for blandt andet den internationale miljøfond KR Foundation og den grønne tænketank Concito, Connie Hedegaard, taler.

Selskaber efterlyser national klimaplan

Det, der adskiller truslen fra klimaforandringer fra de coronarelaterede trusler, er, at klimaforandringerne er systemiske trusler, der udvikler sig langsomt, men sikkert.

Ifølge Allianz’ risikorapport truer de ændrede klimaforhold især med fysiske skader på bygninger og fabrikker, men også værdikæderne risikerer at blive påvirket.

Over sommeren ramte voldsomme mængder regn Tyskland, Belgien og Storbritannien, som ikke bare førte til massive tab, men også fik markedet for genforsikring til at stige.

Samtidig har forskere tidligere vurderet, at skulle Danmark blive ramt af tilsvarende nedbørsmængder, risikerer det at blive dyrt for forsikringsselskaberne, fordi Danmark ikke er godt nok klimasikret.

Det har fået brancheorganisationen Forsikring & Pension til at appellere til regeringen om at udarbejde en national plan for klimatilpasninger. Samtidig ønsker brancheforeningen, at der afsættes penge til en klimatilpasningsfond, som skal sikre den nødvendige finansiering på tværs af kommunerne.

Brancheorganisationen peger bl.a. på de kraftige oversvømmelser i Tyskland over sommeren som eksempler på det ekstreme vejr, som kalder på politisk handling. Frygten er, at forsikringsselskaberne og kunderne ender med regningen, hvis der ikke handles i tide.

“Vi må for alt i verden ikke vente på, at skaderne sker. Vi skal forebygge i tide. Vi ser det som et overordnet samfundsmæssigt mål, at færrest mulige skal rammes af fremtidens uvejr. Det gælder, både når det drejer sig om stormflodsskader – oversvømmelser fra hav, fjord m.m. – som i dag dækkes af en offentlig skadefond – og de oversvømmelsesskader som følge af nedbør og skybrud, som er dækket af forsikringsselskaberne,” udtaler Kent Damsgaard.

Investerer i forebyggelse

Flere af de danske forsikringsselskaber forsøger at foregribe truslen ved at fokusere på forebyggelse som en del af deres forretningsudvikling.

Det gælder eksempelvis hos LB Forsikring, som over de næste fem år vil investere 250 mio. kr. til forebyggelse.

Et af projekterne sker i samarbejde med DTU og handler om adfærd knyttet til klimarisiko. Projektets formål er at forstå, hvordan folk opfatter den information, de får om risiko ved oversvømmelser og stigende vand på grund af kraftigt nedbør samt deres risikovillighed over for informationerne.

Samtidig er flere forsikringsselskaber begyndt at stille større krav til sine kunder til bæredygtighed. Seneste eksempel er If Forsikring, som er gået i gang med at vurdere de store virksomhedskunders indsats inden for FN’s såkaldte Global Compact-initiativ

Scorer selskaberne ikke en tilstrækkelig høj score, vil IF Forsikring i første omgang indlede en dialog med kunden. Hvis dialogen ikke fører til forbedring, kan det i sidste ende føre til, at IF Forsikring smider kunden ud.

Læs mere

Hårdt udskilningsløb i forsikringsbranchen: Grønne biler er kamppladsen

Topkonsulenter hyret ind til kæmpe spareøvelse i Alm. Brand

Nøgleprofiler forlader Codan til fordel for konkurrent

Alm. Brand-ejer delte Codan-planer med medlemmer længe før opkøb

Alm. Brand i hårfin balancegang om børsregler

Alm. Brand-køb: Udfordringer for Codans erhvervsforretning tårner sig op

Et kæmpe sats: Se problemerne ved Alm. Brands køb af Codan

Pensionskasser spiller nøglerolle i gigantisk forsikringsopkøb. Trygs bagland knurrer

Alm. Brand gør klar til milliardopkøb af Codan