Jasper Riis_2 nypplus

Inside story

Enorme udsving i pensionsafkast. Velliv justerer retning

Året 2023 svinger ekstraordinært meget målt på investeringsafkast, idet nogle selskaber dårligt nok har positivt afkast, mens andre ligger på pæne 8,5 pct. Især obligationer, vind og infrastruktur koster, mens de amerikanske techgiganter tordner frem.

Der findes både hurtigløbere og rigtige tabere på afkastlisten over landets kommercielle pensionsselskaber og arbejdsmarkedspensionskasser. Det viser en gennemgang af afkasttallene for markedsrente målt på middelrisiko og med mellemlang tidshorisont i årets første ni måneder. Tallene er indsamlet af investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Tallene kommer efter et år, hvor en lang række spillere brændte fingrene, og det bliver umiddelbart svært at vinde det tabte tilbage for ret mange spillere med den nuværende udvikling i afkast.

Nikolaj Holdt Mikkelsen gør det klart, hvad der har leveret godt og mindre godt.

”Kreditobligationer og en god håndfuld af de største aktier har været rigtig godt, mens en række andre eksponeringer som illikvide investeringer, home bias, small cap, emerging markets, valutadækning over for dollaren m.m. trækker ned. Luften er også sivet ud af mange obligationer, der er negativt påvirket af de seneste rentestigninger. Samtidig er de bæredygtige profiler også ramt, som ellers er blevet meget populære i de senere år. Der er også en tendens til, at spillere med mange illikvide investeringer i blandt andet infrastruktur og ejendomme halter i år – modsat sidste år, hvor netop de aktivklasser holdt hånden under kurstabene.”

Feltets hurtigløber er P+ Bæredygtig, som ligger med et imponerende afkast på hele 8,5 procent (8,1 for P+ Livscyklus) takket være et rendyrket fokus på aktier, som primært er drevet frem af imponerende afkast hos de syv amerikanske techgiganter Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia og Tesla, som alle er steget pænt meget i år, og som har sendt en del af aktiemarkedet på himmelflugt.

 

 

”Risikoniveauet i P+ Livscyklus er relativt højt, og risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer har klaret sig godt i år. Trods store pengepolitiske stramninger har vi ikke set en større afmatning i væksten endnu. Inflationen er aftaget, og den positive stemning i de finansielle markeder i 2023 afspejler en styrket tro på en blød landing, hvor inflationen kan falde til mere acceptable niveauer, uden at det sker som resultat af en kraftig recession” siger Jasper Riis, investeringsdirektør i P+, som p.t. fremstår som feltets absolutte vinder.

”Vi har haft de højeste afkast på vores børsnoterede aktier i de største og mest likvide markeder, men positivt afkast på langt de fleste aktivklasser. En undtagelse er statsobligationer, hvor årets rentestigninger har ført til marginalt negative afkast. De unoterede aktiver har klaret sig godt, dog er de mest rentefølsomme aktiver ikke fulgt med,” fortsætter Jasper Riis.

Nordea leverer blandt de kommercielle

Trenden med høje afkast for spillere med stærke aktieeksponeringer præger hele året. Nordea Pension/Nordea Mix ligger således med et afkast på 6,9 procent eller bedst blandt de kommercielle spillere.

”Det gode afkast glæder os, for det kommer kunderne til gode, og det er det, vi er her for. Så det er en rigtig god nyhed. Der er flere ting, som er lykkedes os. Blandt andet har vores stabiliseringspulje, hvor aktier udgør en mindre del, klaret sig særlig godt, og så har investeringerne også fået medvind af en god dollarafdækning tidligere på året,” siger Vivian Byrholt, chef for Nordea Pension. Pensionsselskabets bæredygtige produkt ligger med et afkast på 5,2 procent.

”Det er enormt positivt at se, at vi rykker på og bidrager til den grønne omstilling. Det er et vigtigt område, som vi har stort fokus på. Vi har oparbejdet en god ekspertise og indsigt i området, og det bidrager til, at vi også her leverer til vores kunder. Vi hviler ikke på laurbærrene, og det er vores klare ambition at fortsætte de gode takter,” fortsætter Vivian Byrholt.

PFA og AP Pension er dog også godt med, idet de ligger med afkast på henholdsvis 5,9 og 6 procent, mens Danica Balance ligger helt nede på 3,9 procent, og Danicas bæredygtige alternativ, Ansvarligt Valg, ligger på bare 2,4 procent

”Markedet handler jo om forskellige temaer hele tiden. Nogle gange er de ikke i vores favør. Det gælder især, når markedet enten går kraftigt ned eller kraftigt op. Vores styrke ligger, hvor markedet er enten lidt oppe eller lidt nede. Vores tilgang er en bred og meget diversificeret portefølje, som fungerer godt, når markedet performer normalt,” forklarer Poul Kobberup, investeringsdirektør hos Danica Pension

Kobberup hæfter sig især ved de store udsving i afkast mellem f.eks. emerging markets og danske aktier, som foruden Novo har klaret sig ret dårligt i forhold til de føromtalte amerikanske hurtigløbere.

Hurtigløbende aktier kan fortsætte op

Han vil ikke afvise, at det amerikanske kursrally kan fortsætte året ud, mens de øvrige europæiske aktier står i stampe.

”Vores aktier følger benchmark, og vi tager heller ikke en holdning på f.eks. amerikanske vækstaktier, som i øvrigt er svære at overvægte, da de i forvejen udgør en så stor del af indeks. Det er meget signifikant, at der er en tocifret forskel på kursudviklingen over for vækstaktier i Europa. Kan de amerikanske vækstaktier fortsætte? De har en god finansiering og det ser ud til, at de kan blive ved med at vokse, mens europæiske vækstaktier har det svært.”

Hos Velliv kan man heller ikke rigtig prale af årets afkast, der ligger på bare 3,1 procent for Velliv Aktiv. Det ligger så dårligt, at investeringsdirektør Anders Stensbøl Christiansen justerer retningen:

”Vi har taget konsekvenserne af et ikke tilfredsstillende afkast. Først og fremmest er vi ved at tilpasse vores investeringsstrategi, vi har sagt farvel til flere forvaltere, og endelig har vi ændret på vores eget interne setup. Velliv er kendt for gode afkast, og der skal vi også hen igen.”

Men også her handler meget om de amerikanske aktier.

”Da vi gik ind i 2023, var der mange tvivlsspørgsmål om retningen i verdensøkonomien. Derfor skruede vi ned for risikoen og tog færre aktier på bøgerne. Det har kostet på årets afkast. Samtidig betyder vores store risikospredning, at vi ikke har fået fuldt udbytte i et år, hvor afkastet i høj grad er drevet af ganske få aktier i techindustrien. Endelig havde vi i 2022 forvaltere, der ikke levede op til deres benchmark, og en taktisk overvægt på obligationsbeholdningen spillede også negativt ind,” konstaterer Anders Stensbøl Christiansen.

Industriens Pension brændte sig på unoterede aktiver

De svage afkast hos de kommercielle spillere er dog for intet at regne i forhold til situationen hos de to arbejdsmarkedsgiganter PensionDanmark og Industriens Pension, som ligger med et afkast på henholdsvis 2 og 1,4 procent i afkast. Det er end ikke i nærheden af at modsvare udviklingen i inflationen.

”Placeringen i år skyldes først og fremmest, at de stigende renter har haft en mærkbar negativ effekt for vores unoterede aktiver, der fylder meget i vores portefølje. Vi har relativt store investeringer i blandt andet private equity, infrastruktur og ejendomme, der har klaret sig væsentlig dårligere end aktiemarkedet i år, men til gengæld har leveret rigtig godt på den lidt længere bane. Det er de samme aktivklasser, der er en af de bærende forklaringer på, at vi ligger helt i top i branchen set over eksempelvis 10 år,” siger investeringsdirektør i Industriens Pension Peter Lindegaard, som i lighed med andre i branchen ærgrer sig over at have stået på sidelinjen, da vækstgiganterne boomede.

”Omvendt har vi væsentlig færre børsnoterede aktier end andre selskaber i branchen. Den strategiske allokering med færre børsnoterede aktier og omvendt flere unoterede aktiver har været en fordel på lang sigt, men en ulempe isoleret set i år.”

Fra PensionDanmark er resultatet heller ikke spor prangende, idet man ligger på 2 procent i afkast for hele året. Man har valgt en forsigtig tilgang til aktiemarkedet, og derfor ligger man næstdårligst i sammenligningen:

”Overordnet er vi godt tilfredse med at have en positiv forrentning på et par procent på tværs af vores alderspuljer. Igennem hele året har vi vurderet, at vi endnu ikke har set den fulde effekt af det seneste års kraftige rentestigninger på økonomien, og at aktiemarkederne undervurderer risikoen for en pæn økonomisk opbremsning. Derfor har vi fastholdt en lidt forsigtig tilgang til aktierne. Det sammenholdt med en for lav eksponering til teknologiaktier i starten af året og lavt afkast på vores infrastrukturportefølje er forklaringen på, at vores afkast i år foreløbig ligger i den lave ende sammenholdt med branchen. Men afkastet af pensionsopsparing skal vurderes over en længere årrække, og her glæder vi os selvfølgelig over, at vi ligger i toppen af branchens afkastsammenligninger, når vi ser på 3, 5 og 10 års sigt. Så på den længere bane har vores investeringsstrategi, hvor vi ikke ønsker en for ensidig satsning på aktier og derfor har investeret mere i blandt andet ejendomme og infrastruktur end de fleste, virket ganske fornuftigt,” lyder det i mailen fra PensionDanmarks presseafdeling.

PBU og Sampension rykker

Til sammenligning går det noget bedre for Pædagogernes Pension, PBU, hvor man ligger med et afkast på 5,2, eller næsten præcis det samme som Sampension med 5,3 procent.

“Vi har en høj aktieandel, og det er gået godt. Vi arbejder med en høj risiko, indtil man bliver 55 år, og så kan det godt være, at det svinger lidt. Omvendt er det langt bedre end at være i obligationer, hvor man har haft et meget lille afkast, som det bliver svært at vinde ind igen,” siger Sune Schackenfeldt, administrerende direktør for PBU.

 

Læs mere

Kan pensionsdirektørernes lønpakker tåle dagens lys?

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm

Storinvestor i brandudsalg af Alm. Brand

Omstridt fond skifter spor i jagten på jackpot

Nedturen fortsætter for milliardforvaltere

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

ATP og Mærsk-ejer bag kontroversiel redningsmanøvre

ådan klarer de uafhængige rådgivere sig i svært M&A-marked

Sky kapitalfond jagter nyt milliardsalg

Kapitalfond genopliver salgsplaner med it-gigant

Store investorers børsnoterede brintselskab på pengejagt