jyskebankkgsnytorv

Inside story

Kom helt tæt på vindere og tabere i Jyske Banks køb af Handelsbanken

En række finansielle spillere såsom banker, PFA og et forsikringsselskab står tilbage som vindere efter Jyske Banks køb af Handelsbanken. Der er også flere tabere – det store spørgsmål er, om aktionærerne ender på vinder eller tabersiden. Kom med ind bag kulissen i årets store bankdeal

Så skete det omsider. Jyske Bank køber Handelsbankens danske forretning for 3 milliarder kroner i goodwill, selv om den reelle pris ligger på ca. 7,5 milliarder kroner, når der tages højde for, at Handelsbanken kan trække kapital ud, og Jyske Bank skal skyde kapital ind for at drive banken videre.

Det er på overfladen en sejr for topchef Anders Dam og ikke mindst for den kommende topchef Lars Mørch, der har været en central del af processen. Sejren er hjemme, især fordi Jyske Bank er gået ud med meldingen om, at man som udgangspunkt ikke behøver at sælge nye aktier. Aktiemarkedet omfavnede nyheden og sendte kursen op med 18 procent mandag.«

Kunsten er, at handlen skal finansieres med tier 1, tier 2 og seniorgæld, mens Jyske Bank som før beskrevet i InsideBusiness har en af landets stærkeste kapitalbaser. Kun hvis den nuværende vækst på erhvervssiden fortsætter i Jyske Bank, kan det blive nødvendigt med en kapitaludvidelse, lyder det fra Silkeborg – og man vil lave forhåndsaftale med sin investeringsbank, formentlig Bank of America, der har været Jyske Banks rådgiver, eventuelt med en dansk bank som partner.

Det er dog en ret kompleks handel, Jyske Bank har lavet, fordi der også skal finansieres et indlånsunderskud på 30 milliarder kroner med primært realkreditobligationer. Det er et åbent spørgsmål, om det er den bedste deal for Jyske Banks aktionærer, eller om de i virkeligheden ville have fået mere ud af, at Jyske Bank havde fortsat sine aktietilbagekøb.

Konverteringsopgave i Totalkredit

Desuagtet er det vigtigt for Jyske Banks realkreditselskab, at man kan skrue op for aktiviteterne og begynde at omkonvertere den store mængde af prioritetslån, som er finansieret ud af Handelsbanken i Sverige.

Kun 9 milliarder kroner i realkreditlån er solgt via Totalkredit-samarbejdet. Anders Dam står umiddelbart til at miste indtægterne fra halvdelen af fremtidige bidragssatser på disse realkreditlån, medmindre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lynhurtigt kommer ud af busken og erklærer Nykredits bindinger i Totalkredit-aftalen ulovlige. Det er et ikke helt usandsynligt scenario.

Til gengæld får Jyske Bank jo så hele bidragssatsen for de kunder, som man formår at trække ud af Totalkredit-samarbejdet. Og det er sådan set ikke noget dårligt tidspunkt for Jyske Bank i den nuværende konverteringsbølge at flytte kunder på. Desuden har Jyske Bank faktisk lidt mere fleksible lån, f.eks. 30-årige lån med variable renter uden afdrag, end Nykredit har på hylderne.

Det kan selvfølgelig diskuteres, om Jyske Bank betaler guld for dyrt ved at købe Handelsbanken. Bankanalytiker Nicholas Rohde fra BankResearch mener faktisk, at Jyske Bank gør en god handel. Man får nemlig gode synergier, ligesom man får fat i attraktive kundegrupper i Midtjylland og Nordsjælland.

I alt taler Jyske Bank om, at den normaliserede 2024 indtjening per aktie vil blive forbedret med 10 procent, hvilket med de seneste forventninger til 2022-indtjeningen vil svare til ca. 350-400 millioner kroner før skat.

Analytiker: Jyske Bank har lavet en fin handel

Det svarer til, at Jyske Bank får et afkast på investeringen på ca. 3,5-4,0 procent, hvis udgangspunktet er en samlet købspris på 7,5 milliarder, men her er det også vigtigt at inkludere en ikke uvæsentlig strategisk præmie, hvis man spørger Nicholas Rohde.

”Jeg synes, at det ser ud til, at Jyske Bank har gjort en fin handel, og det er slet ikke umuligt, at de estimerede synergier kan blive endnu højere,” siger Nicholas Rohde

Nicholas Rohde bemærker, at Jyske Bank ikke forventer, at det bliver nødvendigt at gennemføre et aktiesalg for at finansiere transaktionen, om end det må forventes, at Jyske Banks meget høje kapitaldækning vil blive reduceret som følge af transaktionen.

På den anden side af bordet hos den øvrige køberkreds er der ingen vej uden om, at konsortierne Nykredit/Spar og Vestjysk Bank/Arbejdernes Landsbank er en slags tabere på dealen. Efter alt at dømme blev de valgt fra af Handelsbanken. Den øgede kompleksitet, hvorved man f.eks. risikerede at skulle dele en privatkunde med erhvervsengagement op i to forskellige banker, var med til at gøre transaktionen mindre attraktiv for de konservative folk i Handelsbanken.

Det har helt sikkert ikke hjulpet, at der var udsigt til en langvarig og kompleks godkendelsesprocedure i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på grund af Jyske Banks egen klage såvel som Totalkredits store markedsandel på ca. 50 procent af det danske marked. Alene af den årsag er konkurrencefolkene nødt til at kigge en sådan sag nøje efter i kortene.

BEC-bankerne er de store tabere

Reelt er det dog en lille låneandel, som Nykredit går glip af, og det vil næppe have den store effekt i realkreditkæmpens regnskaber. Det, som for alvor kan genere Michael Rasmussen og de øvrige bankfolk på den side af bordet, er, at man nu bliver færre til at finansiere datacentralen BEC, som i forvejen har kraftigt stigende omkostninger og de højere per bankkunde, som tidligere beskrevet i InsideBusiness.

Det er altså et reelt tilbageskridt for bankerne Spar Nord, Arbejdernes Landsbank, Vestjysk Bank og Danske Andelskassers Bank. Samtidig er det en fantastisk god nyhed for Bankdata, at man nu får en stor klump kunder ind, som kan hjælpe med at finansiere datacentralen. For det gør det alt andet lige billigere for Sydbank, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Kreditbanken med flere at drive deres datacentral.

På samarbejdssiden får handlen også konsekvenser. Således er den positiv for PFA og Letpension, som kan beholde Handelsbankens kunder i Jyske Bank-regi, mens den er en lille bet for AP Pension og Nærpension, som jo nok havde håbet, at den ville ende hos Nykredit-konglomeratet.

Nogenlunde den samme situation gør sig gældende på forsikringssiden, bortset fra at Handelsbanken som en af de få danske banker ikke har et samarbejde med et skadesforsikringsselskab. Men det får man så formentlig nu, hvor Handelsbanken i det nye setup skal til at sælge forsikringer via Jyske Forsikring, som Købstædernes Forsikring står bag.

Konkurrencepresset mod Jyske Bank vil tage til

Ydermere er handlen en fordel for Jyske Finans, som står til at få en bredere kundekreds at sælge bilfinansiering og leasing til, mens Jyske Invest får en begrænset fordel, da Jyske Bank har valgt at lade Handelsinvest blive en del af Jyske Banks investeringsunivers. Her ligger der altså en fordel for Svenske Handelsbanken, som fortsat kan sælge investeringsprodukter i Danmark.

For Jyske Bank selv er den største risiko nok, at Totalkredit-bankerne fra BEC-siden med Nykredit Bank, Arbejdernes Landsbank, Spar Nord med flere (og i øvrigt også de andre Totalkredit-banker) utvivlsomt vil fortsætte med at kapre kunder og medarbejdere i Jyske Bank/Handelsbanken. På den måde vil Anders Dam og Lars Mørch se et øget konkurrencepres i den kommende tid.

På organisationssiden er der for så vidt også en vinder på handlen. Den erfarne bankdirektør Lars Moesgaard fra Handelsbanken har gode muligheder for at få et job i direktionen i Jyske Bank, hvor gennemsnitsalderen er relativt høj, om end der ikke er tvivl om, at Lars Mørch er kronprins i Jyske Bank.

 

Læs mere

Brugte Anders Dam beskidte kneb for at tryne Nykredit?

Advarsler mod ‘usikre’ boliglån tager til

Barskere tider venter for lokalbankerne – formand får sin sag for

Banker skal stramme skruen for boligkøberne

Jyske Bank lukker for udenlandske kunder. Sydbank klar til at overtage

Banker har 10 mia. kr. til gode på omstridt post

Banker står med yderst penibel kommunikationsopgave

Overlever Totalkredit-aftalen året ud?

Nykredit bør overveje soloridt og droppe Totalkredit-bankerne

Anders Dam angriber Totalkredit-aftale: Invaliderende strafbestemmelser skader konkurrencen

Eksperter advarer om konkurrenceproblemer ved Nykredits rabatter