steen michael

Redaktørens analyse

Kommende topchef i Velliv står reelt over for oprydning og turnaround

En ny og i branchen ventet kritisk inspektionsrapport viser betydelige problemer i Velliv. Det sætter Steen Michael Erichsens pludselige exit i et andet lys og får betydning for rekrutteringsprocessen. Velliv er ikke på toppen, og det undrer, at bestyrelsesformand Anne Broeng trods alt gav den afgående direktør så pæne ord med på vejen.

Rygterne har længe svirret: Situationen i Velliv er langt mere alvorlig end som så. Og Steen Michael Erichsens pludselige afsked skete nok ikke kun, fordi han slog en skævert med en privat handel i strid med reglerne.

Der har i måneder været talt om, at Finanstilsynet var på vej med en kritisk inspektionsrapport om et Velliv, der mere og mere lignede humlebien, der trodsede naturlovene og fløj mod himlen med overnormal vækst og talrige sejre over konkurrenterne i de forskellige udbud, som præger pensionsmarkedet.

Det handler om noget så pensions- og forsikringsteknisk som brug af aktuarer. For de fleste i branchen vidste, at Steen Michael Erichsen havde sine store kvaliteter inden for salg og i mindre grad havde sine interesser inden for det aktuarmæssige. Tværtimod havde han flere gange udtrykt sig negativt om brugen af aktuarer og deres rolle i organisationerne.

Derfor er det i virkeligheden ikke spor overraskende, at det var det område, som var med til at give den ellers ret succesfulde pensionstopchef et afgørende banesår. Finanstilsynet formulerer det i sin seneste inspektionsrapport, som kom i fredags, på følgende måde:

”Finanstilsynet vurderede, at der er en række stærke indikatorer for, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer tilknyttet aktuarområdet. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at foretage en fornyet vurdering af, hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer tilknyttet aktuarområdet.”

Det er klart, at det kan være forbundet med nogen skadefryd rundtom i pensionsbranchen, at det står sløjt til. Ikke mindst er det jo forbundet med betydelige risici for tab på det vigtige område for tab af erhvervsevne-forsikringer og hensættelser til disse, hvis man har en så kraftig vækst, som Velliv har haft de seneste mange år.

Og det er nok denne vækst og kombinationen af svage kompetencer på aktuarområdet, som har fået Finanstilsynet til at finde de bekymrede rynker i panden frem. Og der er også en så skarp kritik af bestyrelsens arbejde, at det nok er her, at den egentlige årsag til Steen Michael Erichsens exit skal findes:

”Finanstilsynet fandt, at drøftelserne af aktuarfaglige emner i bestyrelsen ikke er tilstrækkelige og ikke er på et niveau, som er forventeligt for et selskab af denne størrelse og kompleksitet. Idet der samtidig er flere og på visse områder væsentlige mangler i bestyrelsens styringsdokumenter på aktuarområdet, er der en risiko for, at selskabet påtager sig risici, som ikke er overensstemmende med bestyrelsens risikoappetit,” hedder det i inspektionsrapporten.

Av, av, av

Av, av, av, det er en kritik, der kan mærkes, og i det lys giver det mere mening, at Steen Michael Erichsen blev sendt ud ad døren for det, som mest af alt ligner en fodfejl i form af af en kritisabel handel ud af eget depot.

Tilbage står dog alligevel nogen undren om Vellivs bestyrelse og bestyrelsesformand Anne Broengs valg i forhold til Steen Michael Erichsens exit. For bestyrelsesformanden valgte at lade Steen Michael Erichsen gå med disse pæne ord på vej ud ad døren efter ’gensidig aftale’:

”Det er med beklagelse, at vi må sige farvel til Steen Michael Erichsen. Steen Michael har i sine 15 år som CEO været med til at drive en kolossal udvikling. Velliv er således fire gange på 5 år udnævnt som årets pensionsselskab, bl.a. i kraft af høj vækst, lave omkostninger og gode langsigtede afkast. Den store indsats kvitterer vi for og ønsker Steen Michael Erichsen det bedste fremover.”

Som beskrevet i InsideBusiness er det Folke Friis-Frederiksen fra Russell Reynolds, der står for at finde topchefen i samarbejde med bestyrelsen. Folke Friis-Frederiksen bliver dog flankeret af Peter Poulsen fra Amrop til evaluering (assessment), der tidligere har stået for en nylig evalueringsrapport af ressourcerne i Vellivs bestyrelse.

I lyset af den skarpe kritik fra Finanstilsynet er det nok meget godt at få kigget nærmere på disse. Det må også forventes at blive et tema, som får betydning for valget af den nye topchef i Velliv.

Skal det være en mere teknisk profil som topchef?

For det er nok klogt nok, hvis Anne Broeng og Folke Friis-Frederiksen vælger at gå efter en mere teknisk profil end f.eks. Camilla Holm fra PFA, der hidtil har lignet en favorit til jobbet.

Det kunne f.eks. være en Vivian Byrholt fra Nordea Pension, eller det kunne være, at Folke Friis-Frederiksen skal give Mads Kaagaard et kald, for det kan jo være, at han er interesseret i at tage jobbet i Velliv, som alt andet lige er et større job end stillingen i Danica, han ellers er på vej til, som mere har karakter af chef for et datterselskab underlagt Danske Bank. P.t. er han på såkaldt garden-leave inden efter stillingen som koncerndirektør i PFA.

Omvendt kan man også argumentere for, at Velliv har fået styr på aktuarorganisationen med rekrutteringen af Jens M. Wissing, der startede som ansvarshavende aktuar i Velliv 1. marts efter mere end 20 år i AP Pension, ligesom en ny topchef vil have den garvede Gitte Aggerholm som CFO at læne sig op ad.

Desuagtet vil det være klogt for en kommende Velliv-topchef at rebe sejlene til storm. For godt ser det ikke ud i Velliv. Vi så tidligere i år, at man måtte opgive at udbetale bonus i år, fordi 2022 var “et exceptionelt udfordrende år på de finansielle markeder”.

Men læser man ned i Velliv Foreningens vedtægter, vil man opdage, at der faktisk ikke er hjemmel til at udbetale bonus, fordi kapitalstyrken er for lav. Også det er naturligvis en mulig hovedpine for en kommende topchef, der trods fejring og priser til Velliv fra primært EY og FinansWatch står i en situation, hvor Velliv i hvert fald er for svagt kapitaliseret til at udbetale den bonus, man ellers har slået sig op på at udbetale til kunderne.

Topchefstillingen i Velliv ligner mere og mere en oprydningsopgave end den sukker-topchefpost, som man først kunne få indtryk af, at der var tale om.

Læs mere

P+-topchef melder klar med nyt investeringssetup. Se afkast og koncept

Guldrandet aktieafkast kører uden om de danske pensionsselskaber

Milliardslagsmål mellem skat PFA, Danica og AP Pension

Kom helt tæt på rekrutteringsprocessen til topchefposten i Velliv

Her er de pensionsselskaber, der er kommet stærkest og svagest fra land i år

Udnævnelsen af PensionDanmark-direktør vækker undren

Pas på fyresedlen, topchef. Din private adfærd fylder langt mere end tidligere

Se kandidatfeltet til ny topchef i Velliv. Bestyrelsen har bare et stort problem

Spænd bæltet til hård konkurrence på pensionsmarkedet og betydelige forandringer 

Se de dyreste og billigste pensionshuse målt på administrationsomkostninger

Svær rekruttering venter headhunter på jagt efter Torben Mögers afløser

Velliv indgår aftale med det hurtigvoksende mæglerhus APC

Danica er topscorer i armlægning om SUL-forsikringer