boliglån danske bank jyske

Inside story

LA vil lukke Systemisk Risikoråd. Rivegilde om stort låneindgreb

Regeringens støttepartier kan slet ikke bakke op om det kontroversielle låneindgreb for at hindre en boligboble. Et stort demokratisk underskud, advarer de. Vi går bag om realkredit-indgrebet, som erhvervsminister Brian Mikkelsen overraskende har bremset i sidste øjeblik.

Den politiske opbakning smuldrer under erhvervsminister Brian Mikkelsens indgreb for at stoppe den danske boligboble. Og ministeren er på hastig retræte, efter at kritikken af indgrebet er taget til.

Det var i sidste øjeblik, for i søndags skulle Finanstilsynet have implementeret indgrebet, som ville have fået voldsomme konsekvenser for boligejere med høj gældsgrad i de store byer og for banker og realkreditinstitutter. Mærkværdigvis er ministeren, der ellers har forsvaret indgrebet, ualmindelig tavs om årsagen til den hurtige kovending. Fra ministeriet lyder det blot, at ”vi stadig ser på tallene, og at vi vil melde yderligere ud, når vi har de endelige rammer på plads.”

Der er ikke rigtig nogen klarhed over, hvad der har bremset indgrebet, som vi her i InsideBusiness har beskrevet i flere omgange. Senest i sidste uge, da Finanstilsynets vicedirektør, Kristian Vie Madsen, forsvarede, at indgrebet også rammer eksisterende boligejere, der måske ikke længere kan opnå afdragsfrihed, når den 10-års afdragsfri periode udløber.

Men det står klart, at Brian Mikkelsen ikke har opbakning til indgrebet fra støttepartierne Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Begge partier tager afstand fra indgrebet, som er fostret i Det Systemiske Risikoråd, som består af en samling højtstående embedsmænd – Finanstilsynet, tre departementschefer og eksperter – og som har nationalbankdirektør Lars Rohde for enden af bordet.

Sagen kort

Det er en af de hårdeste stramninger i mange år, som i disse dage er på vej gennem banksystemet. Allerede fra oktober skulle bankerne indrapportere, hvornår de bevilger lån med større gældsfaktor end fire i forhold til husstandsindkomsten.

Det rammer tusindvis af boligejere i København og Århus, idet det bliver sværere at få et lån med afdragsfrihed og/eller et variabelt forrentet realkreditlån her. Bankerne må kun bevilge de mere risikable lån til 15 procent af kunderne.

Men nu er forslaget kommet i strid modvind og udskudt indtil videre.

LA vil nedlægge Systemisk Risikoråd

”Det er problematisk, at Det Systemiske Risikoråd de facto kan indføre regulering uden debat i væsentlig grad. Jeg er åben for at nedlægge Systemisk Risikoråd, så man i stedet må finde et flertal for at stramme reglerne. Det her indgreb om långivning har alvorlige konsekvenser for rigtige mennesker i den virkelige verden. Langt større konsekvenser end mange andre love, vi indfører i Folketinget,” siger erhvervsordfører Joachim B. Olsen.

Han henviser til, at indgrebet er såkaldt soft law, hvilket vil sige, at det går uden om den normale lovbehandling med høringsfrister og debatter i Folketinget. I stedet indføres lovgivningen som en slags diktat fra risikorådet til erhvervsministeren, der kan vælge at implementere eller forklare, hvorfor han ikke gør det, og så rulle bolden videre til Finanstilsynet, der implementerer lovgivningen. Men den fremgangsmåde passer ikke Joachim B. Olsen.

”Det bliver pakket ind, som om det er vejledende regler, men ingen i finanssektoren opfatter det som vejledende. Så de facto fungerer det som lovgivning, og så skal der også være en politisk debat.”

Politikeren fra Liberal Alliance påpeger desuden, at der ikke er nogen grund til at indføre de relativt strenge regler, som for eksempel Nordea Kredits direktør Peter Smith, BRFKredits direktør Carsten Tirsbæk Madsen og Spar Nord-direktør Lasse Nyby har advaret kraftigt mod:

”Det virker på mig, som om ulemperne ved stramningerne er større end gevinsterne. Priserne på boliger er steget i København og Århus, og der er reallønsfremgang. Jeg har ikke set dokumentation for, at der har været systemisk risiko i den udlånspolitik, som institutterne har haft siden finanskrisen,” siger Joachim B. Olsen.

DF er også stærkt kritiske

Han får opbakning fra regeringens vigtige støtteparti, Dansk Folkeparti, hvor erhvervsordfører Hans Kristian Skibby er stærkt kritisk over for indgrebet.

”Det er langtfra vores politik. Vi mener, at folk skal have en individuel kreditvurdering, og det skal være det bærende, uanset om man ønsker afdragsfrihed eller lån med kortere tid mellem rentetilpasningerne. Og vi har altså allerede indført lovgivning, der begrænser andelen af afdragsfri lån og lån med variabel rente.”

Risikorådet fungerer efter “gennemfør eller forklar.”-princippet. Men i sagen om det kontroversielle låneindgreb er princippet i modvind. Kilde: Systemisk Risikoråd

Også Hans Kristian Skibby er stærkt kritisk over for den manglende politiske proces ved indgrebet. Desuden mener han, at dele af lovpakken er problematiske. Det skyldes især, at det bliver sværere for pensionister med stor friværdi og beskeden indkomst at låne penge og få afdragsfrihed. For kun 15 procent af lånene i kreditinstitutterne må være variabelt forrentet og/eller med afdragsfrihed, hvis husstanden har en gældsfaktor på mere end fire, og det vil naturligvis ramme folkepensionister hårdt.

”Det er en stramning, der rammer uanset folks friværdi og formue. Har du et hus ved Brabrand Sø med tre millioner kroner i friværdi, så kan du ikke låne penge i huset, hvis du ikke har indtægter nok. Man er nødt til at se på folks friværdi og formue. Det er også meldingen fra Ældre Sagen, og det er vi enige i.”

Hans Kristian Skibby påpeger tillige, at det er ret uheldigt, at de nye regler rammer København og Århus og nøje udvalgte kommuner. Er det hensigtsmæssigt, at man kan få det ønskede lån i den ene kommune, men ikke få meter derfra på den anden side af kommunegrænsen, spørger erhvervsordføreren.

Hans Kristian Skibby har bedt Brian Mikkelsen om en redegørelse vedr. låneindgrebet. Han er dog ikke klar til at lukke Risikorådet her og nu. Det kræver en nærmere undersøgelse, mener han.

Rundt om i bank- og realkreditinstitutterne har man været stærkt kritisk over for indgrebet, men i bankernes fælles brancheorganisation, Finans Danmark, har man være overraskende tavs i debatten.

Banker: Regler skal ramme præcist og uden bivirkninger

Det er vicedirektør Ane Arnth Jensen fra Finans Danmark fortsat, selv efter at man holdt møde med erhvervsministeren i weekenden:

”Vi har hele tiden bakket op om, at man får taget toppen af priserne på boligmarkedet. Omvendt skal der heller ikke indføres uhensigtsmæssige regler. Vi er derfor glade for, at der bliver set på det igen. For det skal ramme præcist og uden væsentlige bivirkninger.”

LÆS MERE

Indgreb rammer eksisterende bankkunders afdragsfrihed

Indgreb mod ophedet boligmarked nærmer sig

Her rammer nyt indgreb på boligmarkedet hårdest

Rige onkel Nykredit er klar til at hjælpe banker i kapitalnød

Vild uenighed om potentielt livstruende krav til banker

Bankdirektører og finanslobbyister fanget mellem to onder. Banker risikerer livet

Finanstilsynet til pressede banker. I klarer jer, hvis I dropper udbyttebetalinger

Her er Danmarks stærkeste og svageste banker