Fridman web

Inside story

Kontroversiel oligark bag dansk milliardhandel

En af Ruslands rigeste oligarker spiller en nøglerolle i forbindelse med salget af en dansk milliardvirksomhed.

Den norske kapitalfond FSN Capital sikrede sig i denne uge endnu en solid exit på dansk jord, da det lykkedes at sælge it-distributøren EET.

Selskabet har været under norsk ejerskab siden begyndelsen af 2015, hvor den daværende ejer, Alipes, skrinlagde en børsnotering i ellevte time for i stedet at sælge selskabet direkte til sin nordiske konkurrent.

Under FSN’s ejerskab er Birkerød-virksomheden vokset ganske voldsomt, blandt andet takket være talrige opkøb, hvorfor det lykkedes den norske kapitalfond at få omkring 4 milliarder kroner for den danske distributør.

Ifølge det officielle materiale er køberen af EET den britiske kapitalfond Pamplona Capital Management, der siden etableringen i 2005 har rejst i alt fem fonde med et samlet tilsagn på lidt over 70 milliarder kroner, men hvad der dog ikke fremgår er, at Pamplona er stiftet af en af Ruslands rigeste og mest fremtrædende oligarker.

Den russiske rigmand Mikhail Fridman var således både med til at stifte kapitalfonden, ligesom han fortsat er en af de mest markante investorer i fonden.

Fridman er en af de absolut rigeste oligarker og skabte sin formue op gennem 1990’erne, ligesom han flere steder beskrives at have tætte relationer til det russiske styre.

At den velhavende oligark fortsat spiller en nøglerolle i Pamplona, understreges af den selskabsstruktur, som fonden med hjælp fra det velansete advokathus Bruun Hjejle har etableret i forbindelse med købet af EET.

Således fremgår det af det officielle selskabsregister, at det danske advokathus har stiftet selskabet PHM Danish Bidco ApS, der ejes af selskabet PHM Investment Europe Limited, der har hovedsæde på Malta. Det fremgår dog samtidig, at den ultimative ejer bag EET er ingen ringere end netop Mikhail Fridman, der ifølge registret sidder på 36 procent af aktierne.

Sagen kort

Den danske it-distributør EET blev i denne uge solgt til den britiske kapitalfond Pamplona Capital Management.

En af fondens helt centrale investorer er den russiske oligark Mikhail Fridman, der også var med til at grundlægge fonden.

Ifølge de officielle registre fremgår det desuden, at Fridman er en af de ultimative ejere bag Pamplona og dermed EET.

Sagen vækker opsigt herhjemme, da det er første gang, at en russisk oligark investerer i Danmark. Fridman har tidligere forsøgt at købe forretninger ud af det daværende DONG, men uden held.

Ejerskab har givet problemer

Fridman har ud over at være en af Ruslands ti rigeste de senere år været i modvind i både Storbritannien og USA. Her har myndighederne været bekymret over hans involvering i blandt andet oliefelter i Nordsøen, mens Pamplona i sommeren 2019 blev presset af de amerikanske myndigheder til at sælge it-sikkerhedsfirmaet Cofense, da man var bekymret over netop fondens bånd til Fridman og Rusland.

Presset fra den amerikanske stat fik kort efter en række nøglefigurer til at forlade Pamplonas relativt nye it-fokuserede fond til fordel for kapitalfonden Charlesbank, hvor ATP blandt andet er medinvestor.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger var årsagerne til partnerflugten dengang, at Pamplona-partnerne med fondens tætte bånd til Fridman og Rusland simpelthen anså det for at være alt for vanskeligt at foretage meningsfyldte investeringer inden for amerikanske it-selskaber.

Netop de nære relationer til Rusland og Fridman har også i forbindelse med købet af EET givet en smule udfordringer, da mange investeringsbanker og långivere typisk vil være yderst forbeholdne over for at samarbejde med selskaber, der enten finansieres eller ejes af en oligark.

Således erfarer InsideBusiness, at en stor international bank, der ellers var blevet hyret til at assistere Pamplona med købet af EET, måtte trække sig efter ganske kort tid, da man i forhold til compliance ikke kunne forsvare det.

Netop derfor har det også herhjemme givet anledning til en del undren, at et hæderkronet advokatfirma som Bruun Hjejle har arbejdet tæt sammen med Pamplona både i forbindelse med selve købet af EET samt oprettelsen af selve selskabsstrukturen bag.

I en mail til InsideBusiness skriver ledende partner i Bruun Hjejle Andreas Nielsen uden at kommentere den konkrete sag, at man altid sørger for at overholde loven.

”Vi udtaler os ikke om konkrete klientforhold, men vi kan oplyse, at vi gennemfører kundekendskabsprocedurer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning,” skriver han.

Svært at spore indkomst

Det er uvist, hvilke banker der har finansieret Pamplonas køb af EET, men hos flere af de store internationale og nordiske banker lyder meldingen, at man som udgangspunkt ville have svært ved at samarbejde med kapitalfonden.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er der en række årsager til, at mange banker vil have svært ved at have et selskab med en russisk oligark i inderkredsen som kunde.

”Mange banker vil have svært ved at forsvare et kundeforhold, fordi de er nødt til at få en vis dokumentation for, hvordan folk har skabt deres formue. Og lige med de russiske oligarker er det lidt af en gråzone, da mange af dem skabte deres formuer under lidt specielle former i 1990’erne,” siger han.

Slidsboel Hansen peger samtidig på, at især amerikanernes fokus på netop selskaber og fondes bånd til Rusland og Putin yderligere problematiserer tingene.

”I USA har de ofte meget vidtgående muligheder for eksempelvis at undersøge selskaber og deres links til Rusland og Putin, og samtidig vil mange være bekymrede for, hvor tætte disse oligarker er på Putin, samt hvorvidt de kan blive ramt, hvis de pludselig kommer på kant med Kreml,” siger Flemming Splidsboel Hansen.

Ud over problemerne med at spore oligarkernes indkomst samt baggrunden for deres velstand peger flere banker over for InsideBusiness på, at flere af de russiske rigmænd også er kendt for med jævne mellemrum at sætte nogle ret så aggressive selskabsstrukturer op med det formål at betale så lidt i skat som muligt.

InsideBusiness har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pamplona.

Har solgt til EQT og Goldman Sachs

For FSN Capital er salget af EET en yderst vellykket exit, idet fonden oprindeligt blot betalte lidt over en milliard kroner for virksomheden.

Med en salgspris omkring 4 mia. kroner og gældsstrukturen vil der derfor blive tale om et særdeles godt afkast for FSN og fondens investorer. Det bekræfter kapitalfondens danske chef Lars Denkov, der i en mail hæfter sig ved, at investeringen af en af FSN’s hidtil bedste.

”Vi har i løbet af vores ejerskabsperiode i partnerskab med ledelsen investeret hårdt i digitalisering, udbygning af ledelsen, ESG og virksomhedens processer for at skabe en skalérbar platform med et stærkt vækstpotentiale i en sektor, der fortsat er meget fragmenteret. Vi har også arbejdet med en strategisk rebalancering af produktporteføljen mod hurtigere voksende områder af IT hardware og foretaget 25 add-on opkøb,” skriver Lars Denkov og peger på, at de mange opkøb har været medvirkende til, at it-distributøren under FSN’s ejerskab har øget sin indtjening ganske betydeligt.

”Som resultat af dette er EBITDA vokset med ca. 2.5 gange siden FSN investerede i selskabet. FSN har ejet EET i næsten 7 år, så derfor var det et naturligt tidspunkt at kigge efter en ny ejer, der kan arbejde med ledelsen på det næste skridt på EET’s vækstrejse,” lyder det fra Lars Denkov.

At EET nu fremover skal ejes af en fond med tætte bånd til Mikhail Fridman og Rusland anser Lars Denkov ikke for at være et problem.

”Pamplona er en velkendt professionel private equity fond, der har været aktiv i markedet siden 2005. De er reguleret af det engelske finanstilsyn, FCA, og indgår rutinemæssigt i transaktioner med velrenommerede modparter og rådgivere på både køber- og sælgersiden. Alene inden for det seneste år har Pamplona solgt virksomheder til EQT og Goldman Sachs og købt fra blandt andre IK. Det har således ikke været et tema for os i forbindelse med salget af EET” skriver han.

 

Læs mere

Kapitalfond snupper dansk tandlægekæde

Tidligere Axcel-partnere kan spinde guld på fondens problembarn

Her er landets bedste kapitalfond

Kapitalfond jagter nordisk superliga

Omstridt kapitalfond på pengejagt efter forrygende danske frasalg

Kapitalfonde sætter danske it-mastodonter til salg 

Kapitalfond jagter dansk børsnotering

Udenlandske kapitalfonde brænder fingrene i Danmark