Inside story

Krise afløst af vild vækst. Her er revisionshusene, der stormer frem

Bekymringerne var store, da revisionshusene sidste sommer tog hul på et nyt regnskabsår. Men frygten har vist sig at være ubegrundet, for væksten er for alvor tilbage. Men der er stor forskel på, hvor meget de enkelte revisionshuse går frem.

Krisesnakken er forstummet i revisionsbranchen, og de bekymrede miner, som prægede mange revisionshuse ved indgangen til seneste regnskabsår, er blevet gjort til skamme.

Ud over KPMG har samtlige af landets allerstørste revisionshuse lukket regnskabsbøgerne for 2020/2021, og konklusionen er klar: Væksten er for alvor tilbage i branchen – og den er markant.

Det var ellers langtfra forventningen, da landets største revisionshuse gik på sommerferie sidste år. Flere Big Four-huse var ligefrem tilfredse, hvis de kunne holde skindet på næsen efter et år, hvor revisionshusenes opgaver nærmest forsvandt fra den ene dag til den anden, da Danmark blev lukket ned.

Men frygten har vist sig at være ubegrundet. Årsregnskaberne fra de allerstørste revisionshuse i landet afslører, at ordrerne vælter ind, og det har resulteret i vækstrater på over 10 pct. hos flere af revisionshusene.

Kigger man på feltet af Big Four-huse, skiller EY sig ud som den helt store vinder.

Efter den store fusion mellem EY og det gamle KPMG i 2013 har den nye danske EY-afdeling kæmpet for at få vækstmotoren i gang. Derfor lød det sidste år, at væksten skulle accelereres i det netop afsluttede regnskabsår. Den opgave er lykkedes EY. Med en imponerende vækst på næsten 11 pct. er EY vokset sig lige så stor som rivalerne Deloitte og PwC tilsammen.

”Der er vækst i alle forretningsområder. En ting er de 11 pct., men det absolutte tal er også interessant. Vi er tilfredse med udviklingen alle steder,” siger administrerende direktør og managing partner for assurance Jan. C. Olsen.

Beierholm lægger an til offensiv

I laget under Big Four finder man en anden af sidste års store vindere. Det nordjyske revisionshus Beierholm voksede hele 10,7 pct. og præsterer den største vækst af alle i InsideBusiness’ opgørelse.

Beierholm har oplevet massiv vækst de senere år og var indtil sidste år det tredjestørste revisionshus i Danmark, efter at KPMG måtte afgive positionen oven på revisorkrigen i 2013 mellem EY og KPMG. Men sidste år indtog KPMG igen sin retmæssige position i Big Four sammen med Deloitte, EY og PwC, og det klassiske hierarki i det danske revisionsmarked blev dermed genskabt.

Det har dog på ingen måde bremset væksten i Beierholm, der med afstand er det revisionshus i Danmark, der har flest revisionskunder. Beierholms omsætning voksede sidste år til 1,16 mia. kr. efter et år, hvor Beierholm overtog flere revisionsafdelinger i forskellige dele af landet. Det gælder blandt andre GLB Revision i Køge og PwC’s afdeling på 55 medarbejdere i Køge.

Som InsideBusiness tidligere har beskrevet, vil Beierholm med en ny strategi, ’Bedst til smv’, sætte sig på markedet for små og mellemstore virksomheder. Samtidig skruer Beierholm massivt op for rådgivningsydelserne på samme måde, som Big Four-husene har gjort de senere år.

Beierholms målsætning er, at omsætningen skal vokse med 800 mio. kr. til 1,8 mia. kr. i 2026. 300 mio. kr. skal komme fra opkøb, mens de resterende 500 mio. kr. skal findes gennem organisk vækst.

”Det er ikke nyt, at vi har fokus på smv-markedet. Vi sidder med den opfattelse, at det i høj grad er det, der adskiller os fra vores større kollegaer i branchen. De har reelt ikke længere fokus på smv-markedet, men på de meget store kunder og kigger mere ud over Danmark og ser Norden som en selvstændig region,” siger Søren V. Pedersen, administrerende direktør i Beierholm, til InsideBusiness.

”Det, vi kommer med nu, er mere tung og specialiseret rådgivning. Det er nok rådgivning, som man indtil nu har skullet købe hos konsulentvirksomheder, eller som vores større kollegaer også har været i stand til at levere. Det skal vi nu også kunne levere til vores kunder. Det er der også en forventning om i markedet med den størrelse, vi har.”

Kriseresistente kommuner

Den tredjehøjeste vækst finder man hos BDO, der sammen med Beierholm er de to største udfordrere til Big Four. Mens Beierholm satser massivt på de små og mellemstore virksomheder, er BDO især kendetegnet ved sit stærke tag i det offentlige.

BDO har endnu ikke offentliggjort sit årsregnskab, som sluttede 30. september. Men foreløbige regnskabstal fra BDO viser, at revisionshuset voksede 7,6 pct. til en omsætning på 1,18 mia. kr.

”Vi er lykkedes noget bedre end forventet. Det kendetegner, tror jeg, branchen generelt. Danmark har travlt, der er gang i mange ting, så aktivitetsniveauet er højt, og det er også højere, end nogen nok havde forestillet sig. Det har ramt branchen generelt, og vi har været dygtige til at følge vores strategi, som har materialiseret sig i nogle vækstprocenter, der er rigtig fornuftige,” siger Stig Holst Hartwig, administrerende direktør i BDO.

BDO er ikke alene om at være stærk på det offentlige. Men hvor Deloitte er klart stærkest hos staten, er BDO en af de førende leverandører af ydelser til kommuner og regioner.

Netop kommunerne har vist sig at være mere kriseresistente under pandemien, samtidig med at kommunerne ikke på samme vis er ramt af konsulentstoppet, som hersker i staten.

”I forhold til konsulentbranchen har det kommunale marked været lidt mere stabilt end det private og det statslige marked. Kommunerne har et fortsat højt aktivitetsniveau, og de har i måske lidt mindre grad end de statslige holdt tilbage med at bruge konsulenter. Vi står derfor stærkt i markedet,” siger Stig Holst Hartwig.

PwC har skåret revisionsforretning til

Hos branchens to førende spillere, Deloitte og PwC, er væksten på hhv. 4,2 og 6,5 pct mere afmålt. Hos Deloitte, der er Danmarks største konsulenthus, ville væksten dog være endnu højere, hvis man tog højde for, at en større og større del af opgaverne herhjemme løses af – og faktureres gennem – Deloittes andre internationale kontorer, har Deloittes topchef Anders Dons tidligere påpeget.

Deloittes store rival, PwC, der er markedsledende på revisionsområdet, var en af dem, der for alvor frygtede for væksten i sommer. Desuden tog PwC ifølge topchef Mogens Nørgaard Mogensen et sats, da revisionshuset valgte ikke at afskedige ansatte i løbet af krisen til forskel fra f.eks. Deloitte.

”Efter sommerferien sidste år var jeg oprigtig glad, hvis vi kom igennem regnskabet med nulvækst. Jeg synes selv, at vi løb en risiko ved ikke at opsige nogen kundevendte medarbejdere, for på daværende tidspunkt var der dele af vores forretning, som var hårdt ramt. Det begyndte at vende fra november sidste år og har boomet fra foråret,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

PwC brugte samtidig en del af året på skille sig af med flere mindre kontorer i landet. Det gælder eksempelvis et kontor i Skive, som PwC i sommer afhændede til Beierholm

”Vi er nødt til at have en vis størrelse. Det gælder også på kontorer, så vi vil gerne have kontorer af en størrelse af minimum 100 mennesker for at kunne holde et tilfredsstillende højt fagligt niveau til gavn for såvel kunder som medarbejdernes udviklingsmuligheder,” siger Mogens Nørgaard Mogensen

”PwC har mulighed for at have større kontorer i de store byer, men er også fortsat synlig i lokalmiljøet. Og vi har nu det footprint, som vi ønsker i Danmark,” tilføjer han.

Advokatdrømme lider knæk

Meldingen fra flere af de store revisionshuse er, at væksten på ingen måde ser ud til at aftage. Især konsulentydelserne har fået luft under vingerne i kølvandet på pandemien, der har sat gang i en sand rus af transformations- og digitaliseringsopgaver for et umætteligt dansk erhvervsliv.

Omvendt lader det til, at Big Four-husenes hede drømme om at få fat i det lukrative advokatmarked har lidt et alvorligt knæk.

Konkurrencerådet anbefalede i starten af året markante liberaliseringstiltag i advokatbranchen, der potentielt kunne åbne døren for revisionshusene, hvis anbefalingerne blev til lovgivning.

Anbefalingerne har længe ligget på justitsminister Nick Hækkerups (S) bord, men i går meddelte ministeren så, at Justitsministeriet har valgt kun at gå videre med et fåtal af Konkurrencerådets anbefalinger, ”der konkret og umiddelbart vil gavne den almindelige forbruger i mødet med landets advokater.”

Beslutningen om at se bort fra store dele af Konkurrencerådets anbefalinger skyldes, at det er Justitsministeriets opfattelse, at en omfattende liberalisering af advokatmarkedet vil give anledning til en række ”grundlæggende og principielle retssikkerhedsmæssige betænkeligheder”, skriver Justitsministeriet i et svar til Folketingets Retsudvalg.

Blandt anbefalingerne, som justitsministeren dog går videre med, er en anbefaling om, at “faste kuratorpaneler skal udpeges jævnligt på baggrund af konkurrence mellem ansøgerne” ligesom ”konkurrencen om bobestyrerboer skal styrkes.”

Til gengæld kommer det i første omgang ikke til et opgør med ejerskabsrestriktionerne, der gør det umuligt for andre end advokater at eje advokathuse i dag, og et opgør med forbuddet mod at arbejde som advokat i multidisciplinære partnerskaber (MTD’er).

”For mig er det afgørende, at vi ikke går på kompromis med retssikkerheden, og at den enkelte borger føler sig tryg i mødet med landets advokater. Derfor har jeg besluttet at gå videre med de af Konkurrencerådets anbefalinger, der konkret og umiddelbart vil gavne den almindelige forbruger i mødet med landets advokater,” siger justitsminister Nick Hækkerup i en skriftlig kommentar.

Justitsministerens beslutning vækker ærgrelse hos revisorernes brancheforening FSR – Danske Revisorer.

”Revisorbranchen bakker op om Konkurrencerådets anbefalinger, og vi er derfor ærgerlige over, at regeringen i første omgang ikke går videre med flere af anbefalingerne, som ville kunne bidrage til at skabe mere konkurrence på advokatmarkedet til gavn for virksomheder og forbrugere,” siger Camilla Hesselby, konstitueret administrerende direktør i FSR – Danske Revisorer.

Justitsministeren har dog ikke endegyldigt lukket døren for revisorerne. Ifølge et svar fra Justitsministeriet vil der på et ”senere tidspunkt kunne arbejdes videre med andre af Konkurrencerådets anbefalinger, hvis der måtte være anledning hertil.”

Læs mere

Revisorboss færdig efter intern ballade

Revisorernes nye direktør jagter politiske venner til advokatopgør

Ny rapport udløser granatchok i advokatbranchen

Revisionskæmper tager opgør med flere års prispres

Ny topchef i KPMG vil sætte turbo på revisionsforretning

Revisionshus i offensiven på markedet for uvildig økonomisk rådgivning

Fyring af topchef i revisionsgigant vækker undren