V112 installation, Macarthur Windfarm, Australia

M&A

Krise kan presse børskæmper på pengejagt

Svigtende indtjening og galoperende omkostninger er en gift for flere af landets største børsnoterede virksomheder, hvis balance så småt er ved at blive anstrengt. Flere virksomheder herunder Vestas og GN kan blive tvunget til at hente frisk kapital.

Mens vi under Corona-pandemien så talrige danske virksomheder hente frisk kapital på børsen for at polstre sig til fremtiden, har markedet de seneste måneder været stendødt.

Det er imidlertid ikke fordi, de store danske børsflagskibe kan se sig fri af krisen, og vurderingen fra både rådgivere og investorer er da også, at vi løbet af den kommende tid sandsynligvis vil se flere kapitaludvidelser på det danske aktiemarked.

I skrivende stund er usikkerheden for stor og sigtbarheden dog for lav til, at nogen selskaber tør træde ud på isen, men en pres på balancen og dræn på likviditeten kan meget vel tvinge flere store virksomheder til at hente friske penge.

Blandt de mest oplagte emner er GN, der efter købet af Axcel-selskabet Steelseries har opbygget en rentebærende gæld på 15 mia. kroner.

Det skal ses i forhold til, at audio-virksomhedens markedsværdi i dag er på blot 21 mia. kroner og sammenholdt med stigende omkostninger og frygt for salgsnedgang i tilfælde af en decideret recession, er GN et selskab, både analytikere og investorer med fordel mener kunne trykke nye aktier.

“GN er en af de mest shortede aktier lige nu, og det ligger indbygget i den nuværende kursværdi, at der kan komme en emission. Kombinationen af en høj gæld og vigende salg i de forbrugerrettede dele af koncernen er en giftig cocktail,” siger en af de analytikere, der følger GN men som ønsker at være anonym af hensyn til det følsomme emne.

Vestas under pres

Det samme gælder vindmøllegiganten Vestas, der ligeledes er presset af markant højere omkostninger til blandt andet transport og produktion, og med et tab på over 6 mia. kroner i første halvår synes balancen i koncernen nu langt fra lige så solid som tidligere.

”Vi ser nogle selskaber, der i øjeblikket har et stort cash burn, der sætter likviditeten under pres, og jeg ville ikke blive vildt overrasket, hvis et selskab som Vestas annoncerer en kapitaludvidelse i det nye år. Også GN er der en vis bekymring for, selv om selskabet for nylig fik en ny kredifacilitet,” siger Lars Hytting, aktiechef hos formueforvalteren Artha.

Hos Vestas især retter både analytikere og investorer især blikket mod salget i indeværende kvartal, idet vindølleproducenten indtil videre blot har annonceret ordrer for 500 mw. Det er en kraftig tilbagegang i forhold til at samme periode sidste år, hvor man hentede knap 3,2 gw, og de manglede ordrer kombineret med en stigende gæld, kan vise sig at blive en hæmsko for selskabet.

Koncernen har således et mål om, at den rentebærende gæld skal være under 1 gange EBITDA, og det seneste år er den gældsfaktor vokset fra 0,2 til 0,5.

”I en branche som vind hvor der skal investeres massivt vil det give mening, at Vestas styrker sin balance. Kunderne vil ofte kræve en vis finansiel robusthed, når de bestiller møller der først skal leveres om 4-5 år. Den styrke er i fare for at blive sat over styr hos Vestas,” siger en analytiker, der ikke ønsker at udtale sig, da hele diskussionen omkring en eventuel emission er et ømtåleligt emne.

De kan blive presset på pengejagt

Herunder ses nogle af de virksomheder, der potentielt kan foretage en kapitaludvidelse inden for de næste 12 måneder.

Ørsted: Som beskrevet tidligere i InsideBusiness lider Ørsted under den stærkt stigende gaspris, der koster selskabet dyrt og kan ende med at sende egenkapitalen i rødt. Ørsted står over for store investeringer, hvorfor det kan blive nødvendigt at hente ny kapital.

GN: GN Store Nord kæmper efter købet af Steelseries med en gæld på 15 mia. kroner samt en bundlinje, der blot var på knap 100 mio. kroner i første halvår. Her havde man samtidig blot 560 mio. kroner tilbage i pengekassen.

Green Mobility: Den grønne biludlejer tabte 35 mio. kroner før skat i første halvår. Samtidig havde man negative pengestrømme for 70 og 54 mio. kroner tilbage i likvider.

Green Hydrogen Systems: Det relativt nye børsselskab har 61 mio. kroner tilbage i likvider men tabte 150 mio. kroner i første halvår.

Aquaporin: Selskabet der blev børsnoteret i sommeren 2021 tabte 54 mio. kroner i første halvår. Samtidig havde man negativt cash flow på 64 mio. kroner, og nu er der 80 kroner tilbage i likvider.

Vestas: Vindmølleproducenten har øget sin gæld med knap fire milliarder kroner i første halvår. Samtidig havde man negative pengestrømme på 8,1 mia. kroner. Der er fortsat knap 10 mia. kroner tilbage i pengekassen men forude venter store investeringer.

Zealand Pharma: Hentede 750 mio. kroner i januar 2021, men efter negativt cash flow på 600 mio. kroner i første halvår af 2022, er der nu blot lidt over en halv milliard kroner tilbage.

Også Ørsted har været nævnt som et selskab, der muligvis skal i markedet for at hente penge. Energigiganten er hårdt ramt af stigende elpriser, der udhuler selskabets egenkapital og samtidig kræver en betydelig likviditet, som skal stilles til sikkerhed hos såkaldte ”clearing houses.”

Ørsted og topchef Mads Nipper fik da også tidligere i år en godkendelse til at udvide aktiekapitalen med 10 procent og flere steder spekuleres der i, at det kan blive nødvendigt i løbet af første halvår 2023.

Selv om Ørsted ikke er truet på livet risikerer de store tab nemlig at forsinke selskabets enorme investeringsprogram, hvorfor en kapitaludvidelse kan give mening.

Fælles for både Vestas, Ørsted og GN er dog at man er hårdt ramt af de faldende aktiekurser og det sløje børsmarked, hvorfor det slet ikke vil give mening at hente penge på nuværende tidspunkt.

Meget opmærksom på markedet

Under Corona-pandemien udviklede markedet til rettede emissioner sig til en regulær guldgrube for banker som Danske Bank og Nordea, der begge i 2020 kunne notere sig en ualmindelige stærk indtjening i deres respektive corporate finance-afdelinger primært drevet af talrige kapitaludvidelser.

I år har markedet dog indtil videre været stendødt og især appetitten på de mere risikofyldte investeringer er dalet voldsomt.

Det kan blive et problem for nogle af de virksomheder, der enten har gjort flittigt brug af aktiemarkedets mulighed for at hente ny kapital eller som har behov for at trykke aktier for at finansiere udviklingen fremadrettet.

Hos Green Mobility har man hentet frisk kapital af flere omgange senest sidste år, men efter endnu et underskud i første halvår har man omkring 50 mio. kroner tilbage i pengekassen til at finansiere udrulningen af selskabets grønne lejebiler

Ifølge finansdirektør Anders Wall rækker de penge til et godt stykke ind i 2023, men han understreger, at man er særdeles opmærksom på de aktuelle markeder og de begrænsninger de medfører.

”Det er noget, vi følger meget tæt. Vi er heldigvis ikke tvunget ud og hente yderligere kapital nu og her men kan fokusere på forretningen. Men det er klart, at vækstvirksomheder med cash burn er ikke noget, der står højest på investorerne ønskeseddel i øjeblikket,” siger han og understreger, at man i øjeblikket kigger på flere muligheder for at få selskabets likvider til at strække længere.

”Med de nuværende kurser og det triste marked, har vi ingen interesse i at udvande de eksisterende aktionærer. En mulighed er, at vi i en kortere periode træder lidt på bremsen og ikke åbner i så mange nye byer, som det først var planlagt. Men det er et dilemma for os, for vi er et selskab og en aktie, der er bundet op på vækst,” siger Anders Wall.