nyholm-web

Redaktørens analyse

Vingeskudt Nordea i historisk exit fra Danmark. Går banken nu i flyverskjul?

Det kommer til at betyde mere end nye visitkort til direktionen i Nordea, at man gør den store danske bank til en filial under Stockholm. P.t. agerer den garvede Peter Lybecker boksebold i Danmark, men der kan blive brug for en helt ny og mere tidstypisk ledelse. Ellers bliver det svært at få banken ud af imagekrisen.

Der er en risiko for, at Nordea bliver væsentlig mere usynlig, end størrelsen berettiger til. For Nordens største bank trak sig officielt tilbage fra Danmark fra 2. januar. Ikke sådan at bankfilialerne lukker, men der sker et juridisk skifte, så direktionen ved ‘ørkenfortet’ på Christianshavn bliver erstattet af en slags filialbestyrer på linje med Norge og Finland. Fremover bliver den svenske Nordea AB den fortsættende juridiske enhed.

For den danske ledelse med den garvede Peter Lybecker som frontfigur får skiftet først og fremmest konsekvenser for titlen på visitkortet. Han kommer fortsat til at stå over for den danske presse, når regnskabet præsenteres. Og Nordea har i den grad brug for en stærk mand i front, for banken har med egne ord haft det mest begivenhedsrige år nogensinde – først og fremmest i negativ retning.

Selv om der også skete gode ting for banken, da den blev kåret som årets bank i Norden af det amerikanske tidsskrift Global Finance, fik Nordea cementeret sin rolle som en bank i dyb imagekrise takket være Panama Papers, påbud fra Finanstilsynet og talrige dårlige sager om ringe kundetilfredshed, it-nedbrud og en generel driftssituation, som ikke er særlig kundevendt. Ydermere fik banken også skarp kritik for sin rolle i den kaotiske børsnotering af Nets.

Resultaterne kan man dog ikke angribe: Nordea i Danmark tjente sidste år 7,4 milliarder kroner mod 7,1 milliard kroner året før. På den måde er Nordea bedre stillet end Danske Bank under Straarup, som stod på afgrundens rand med likviditetsproblemer og gigantiske nedskrivninger i Danmark og Irland.

Selv gode kunder stormer ud af Nordea

Men Nordea er nødt til at tage det alvorligt, når kunderne er så utilfredse, at de forlader banken. Sidste år var det netto 25.000, som forlod banken, hvoraf de 12.000 var såkaldte Fordelsplus-kunder, der er at regne for gode kernekunder i Nordea. Det er ikke godt, og Peter Lybecker ser det som sin opgave at rydde op i de dårlige sager og i særdeleshed at forbedre kundetilfredsheden. Men der er ikke nogen nem løsning. Det tager lang tid og kræver stort driftsfokus, og imaget kan sagtens blive værre endnu. Der skal arbejdes helt ned i detaljen med kortere ventetid i telefonen, forbedret netbank og mobilbank, samtidig med at hele it-platformen skiftes. Der skal samtidig opbygges en frisk storytelling om banken à la Danske Banks MobilePay og disruptionbølgen.

Med sine 62 år har Peter Lybecker en naturlig udløbsdato. Så spørgsmålet er, hvad der sker, når han trækker sig. Et scenario er, at banken tager filialrollen på sig og bliver til en svenskerbank, som går i flyverskjul og kun sælger de gode historier om banken i Danmark. Det har Handelsbanken gjort med succes, idet man altid står frem og taler om bankens resultater, den decentrale ledelse og i øvrigt holder lav profil.

Det bliver sværere for Nordea. For ikke alene er Nordea langt større. Det er også en stor erhvervsbank, der stod bag den førnævnte notering af Nets samt Dong sidste år, og så er det vanskeligt at holde lav profil. Og dårlige sager vil uvægerlig ramme banken.

Men Nordea kan vælge en mere anonym profil til at afløse Peter Lybecker og på den måde blive mere usynlig. I forvejen sidder den sky Torsten Hagen Jørgensen som vicekoncerndirektør og COO i den danske filialledelse. Men han er fuldstændig ukendt i offentligheden. Det er tydeligt, at det er Peter Lybecker, der har fået opgaven at agere ekstern boksebold i Danmark i en svær tid.

Bør Nordea skifte ledelsen ud?

Ellers bør en større udskiftning i Nordeas ledelse blive konsekvensen. I Danske Bank, som stod i en lignende situation under og efter finanskrisen, lykkedes det at opbygge banken fra et blankt stykke papir takket være profiler som Thomas Borgen, der var næsten uberørt af finanskrisen. Det er hverken Peter Lybecker eller Casper von Koskull af den nuværende imagekrise. Omvendt var Danske Bank nok heller ikke nået så langt uden en erfaren dansk bankmand som Tonny Thierry Andersen i en nøgleposition.

Det er også vanskeligt at se, hvem der skal tage hovedrollen i et genskabt Nordea i Danmark efter Lybecker. I det hele taget er der færre danskere i det øverste ledelseslag i Nordea nu. Ud over Torsten Hagen Jørgensen sidder også Julie Galbo som leder af group risk management og HR-direktør Karen Tobiasen. Hertil kommer en række profiler i Danmark. En mulig afløser for Lybecker er Torben Laustsen.

På et punkt bliver der dog mere stilhed for Nordea. For det kapitalmæssige tilsyn med banken flyttes til Sverige, hvor bankens pengetank officielt bliver placeret. Tilsynet bliver så varetaget af et nordisk samarbejde mellem forskellige finanstilsyn, som holder øje med banken på tværs af grænserne.

Det gælder dog ikke realkreditselskabet Nordea Kredit, som har prædikatet systemisk vigtigt finansielt institut i Danmark (SIFI) og derfor skal have sin egen danske pengetank. De mere bløde tilsynsopgaver såsom forbrugertilsyn og hvidvaskregler skal fortsat løses fra Finanstilsynets lokaler i Århusgade.

LÆS MERE

 Nordea ruster sig til kamp mod Danske Banks June

Den rettidige omhu gik fløjten i Nordea. Kom bag om dansk nedsmeltning

Investorer raser over Nordea

Pensionskæmpe beskyldes for ulovlig omfordeling af kundernes penge