;
marlene

Inside story

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Det 'stærke' køn bliver målt på formue mere velhavende end mænd. Det betyder store ændringer for bankernes rådgivning, ligesom kvinders anderledes investeringsmønstre kan give forandringer på markederne, lyder det fra Marlene Nørgaard, direktør for wealth management i Danske Bank.

Kvinder bliver rigere end mænd allerede om få år. Det viser fremskrivninger for velstand både globalt og i landene omkring os. Det skyldes en højere vækst i kvindernes formue både i globalt og i Danmark, lyder det fra Danske Bank, der følger temaet nøje. Man holder især øje med de fremskrivninger, der viser, hvordan formueforholdene mellem kønnene udvikler sig

”I Vesteuropa kommer det til at ske i 2037, men på grund af befolkningsudvikling, høje uddannelser og samfundsforhold kommer det til at ske noget før i Danmark, om end lidt senere end i Norge og Sverige,” forklarer Marlene Nørgaard, som er chef for private banking/private wealth management i hele Danske Bank.

Udviklingen er en del af en global tendens, som f.eks. er blevet undersøgt af BCG (Boston Consulting Group), der nåede frem til, at kvinder i dag sidder på 30 pct. af verdensformuen, men den andel ventes at vokse med 7 pct. mere end mændenes formue frem til 2021.

Kvinders penge bliver et stadig større tema, som banker, pensionsselskaber og spillere med fokus på investering bliver nødt til at tage seriøst. For udviklingen betyder store forandringer i alt fra bankrådgivning til fokus inden for investering, som kommer til at blive rettet mere mod bæredygtige og etisk ansvarlige investeringer.

Kvinders formuer vokser hurtigere

Marlene Nørgaard fra Danske Bank har i de seneste år brugt meget tid på at analysere, hvorfor kvinderne pludselig løber fra mændene, hvad angår formue. Der er flere forskellige årsager til udviklingen. Men omdrejningspunktet er, at kvinders formue vokser mere end mænds.

”Der er flere og flere kvinder, der er virksomhedsledere, og der er også kvinder, som skaber en formue ved at starte en virksomhed og sælge den. Vi kan også se, at der er flere kvinder, der arver,” forklarer Marlene Nørgaard, som også peger på den generelle tendens til, at kvinder tager længere uddannelser end mænd. Hertil kommer, at kvinder i reglen lever længere end mænd, hvorfor de også ender med at arve mandens formue – og det gælder også i mange tilfælde ved skilsmisser, hvor kvinden ofte får halvdelen af mandens formue.

Trenden bekræftes i flere internationale undersøgelser og branchetidsskrifter, som sætter fokus på kvinders finansielle styrke, og hvordan det skal håndteres. Også bankernes brancheorganisation herhjemme, Finans Danmark, sætter emnet på dagsordenen; det sker blandt andet til konferencen ‘Women in Finance’ den 29. maj. Her er temaet både de velhavende kvinder og kvindernes rolle i finanssektoren generelt, forklarer Nina Munch-Perrin, kommunikationsdirektør i Finans Danmark.

”Finanssektoren har ingen interesse i at fremstå som en lukket klub, hvor slips ligner en slags dårlig adgangsbillet. Investering, aktiemarkedet og handel med virksomheder og andre aktiver er traditionelt mandsdominerede felter, hvor kvinder dog ofte gør det godt.  Det vil vi gerne være med til at fremhæve, tale højt om og vise de gode eksempler frem. Så ja, vi tror, at både kunder, investorer, aktionærer og samfundet i øvrigt har gavn af mere diversitet i den finansielle sektor, og derfor er vi – sammen med Finanssektorens Arbejdsgiverforening – gået ind som partner i den store nordiske konference til maj,” fortæller Nina Munch-Perrin.

Konferencen skal også fremme kvinders interesse for og uddannelse inden for finans og erhverv generelt, hvilket passer fint i Danske Banks fokus på de velhavende kvinder.

”Jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg stille påpeger, at selv om finanssektoren har rigtig mange kvindelige ansatte, så er der meget få i de højere ledelseslag, og der er samtidig meget få kendte kvindebrands i den finansielle verden, som man kan se op til (rollemodeller).”

Mandlige velhavere er også under forandring

Ifølge Marlene Nørgaard fra Danske Bank indebærer den globale trend også, at visse velhavende manderoller er under kraftig forandring. Det skyldes, at den nye såkaldte millenniumgeneration har en række fællestræk, der minder om kvindernes måde at håndtere velstand på. Og der findes allerede nu en række succesfulde iværksættere fra den generation.

Uanset hvad, betyder de ændrede velstandsmønstre en række forandringer i banksektoren. Det gælder ikke mindst de mest velhavende kunder i private banking-segmentet.

”Vi kan se, at kvinder generelt har en noget anden måde at håndtere formuen på end mænd, som ofte har stor tiltro til egne evner til at investere. Kvinder er ofte mindre risikovillige end mænd. Derfor har de mere stabile investeringer, mens mænd tager højere risici og har en formue, der svinger mere op og ned.”

Samtidig er der også en væsentlig forskel på mænds og kvinders præference, hvad angår etisk forsvarlige investeringer. Derfor ser Marlene Nørgaard generelt, at kvinder hellere investerer bæredygtigt end med fokus på at få det størst mulige afkast. Det gør sig også gældende for millenniumgenerationen, som på det område minder om den feminine arketype:

”For de her typer betyder det faktisk noget, hvor pengene er investeret. Det kan f.eks. være investering i rent vand – og om der bliver investeret etisk forsvarligt. De kan godt lide følelsen af at støtte et projekt, og det er ofte vigtigere end en procent fra eller til i afkast.”

Øget efterspørgsel efter ansvarlige investeringer

Det betyder ifølge Marlene Nørgaard, at der kommer til at være en øget efterspørgsel efter etisk forsvarlige investeringer. Tendensen kan sågar blive så voldsom, at den kommer til at definere, hvilke projekter der kan rejse finansiering, og hvilke der ikke kan.

”Den her form for purposedriven investeringsadfærd bliver det nye sort. Det betyder, at virksomheder som f.eks. satser på de gammeldags energiformer kan få svært ved at skaffe kapital. Er det et skridt på vej mod en verden med mere forsvarlige investeringer og en mere bæredygtig samfundsudvikling? Ja, det kan det godt vise sig at være,” forudser Marlene Nørgaard.

Men der er også andre måder, som formuende kvinder skal håndteres på i banken. Helt fundamentalt ser kvinder og mænd nemlig ret forskelligt på interaktionen med banken. Hvor de fleste mænd selv ønsker et fuldt overblik over formuen, så ønsker kvinderne et andet og mere nuanceret billede fra bankrådgiveren:

”Kvinder har i højere grad brug for en holistisk rådgivning, som indebærer alle aspekter i deres økonomi. F.eks. hvor mange penge har man, når man skal pensioneres og så videre. Her siger mænd typisk: Jeg har selv det samlede overblik over økonomien, det har jeg ikke brug for.”

Konsekvensen er, at mændene som regel fokuserer på konkrete investeringsprodukter og dykker ned i detaljerne. Det er kvinderne ofte ikke interesserede i. Her handler det i højere grad om at opbygge et tillidsforhold til bankrådgiveren.

”Her har vi også en klar forskel, som vi banken skal forholde os til. For tillid opbygges ikke på samme måde. Kvinder kan godt lide at få anbefalet en rådgiver af en veninde. Det er her meget vigtigt med en ambassadøreffekt, hvor kvinder i netværket anbefaler en særlig rådgiver. Det er meget personbaseret, og det er noget af det, vi i min enhed vil kigge nærmere på,” siger Marlene Nørgaard om private banking-segmentet, hvor det er meget vigtigt med den rette type rådgiver.

Nordea: Kvinder bør investere mere i aktier

Kundeprofilerne har også betydning for, hvor meget der kan tjenes på kundernes investeringer. For mænd er på grund af højere selvtillid i forhold til investeringer også mere tilbøjelige til at handle i deres depoter. Så der kan bankerne tjene mere.

Hos Nordea har chef for opsparing og pension Anne Buchardt også bemærket tendensen, at kvinder typisk går efter lavere risiko, og det betyder, at mange kvinder i sidste ende kan risikere at få et for lavt afkast:

”Traditionelt har kvinder haft en tendens til at være mere forsigtige i deres investeringer. Især i denne tid, hvor man ikke skal forvente ret meget afkast uden en vis aktieandel i sin investeringsportefølje. Det skal vi i Nordea være opmærksomme på, så også kvinderne får et tilstrækkelig højt afkast, så der er noget af leve for, når vi går på pension.”

Derimod har Nordea ikke en plan for at håndtere mænd og kvinder forskelligt i banken:

”For os handler det om at møde alle vores kunder der, hvor de er, med den indgangsvinkel, de har til investering. I vores investeringsrådgivning er der ikke forskel på den rådgivning, som vi yder til mænd og kvinder.”

 

LÆS MERE

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk

Mød spilleren, der elsker at drille Danske Banks June

Danske Bank gør klar til massiv disruption af investeringsområdet

Derfor er Danske Banks June dødsensfarlig for investeringsbranchen

Danske Bank vil erobre nyt terræn med Mobilepay

Nordea ruster sig til nordisk kamp mod June