;
image59bb51fa9ac19

Inside story

Lars Mørch kan få direktørstolen i Jyske Bank fra 2023

Alt tyder på, at fit & proper-afvisningen af Lars Mørch som afløser for Anders Dam i Jyske Bank er en midlertidig affære og vil være ude af billedet i 2023 pga. regler om fem års forældelsesfrist. Dermed er Lars Mørch fortsat det absolut bedste bud på en ny topchef i Jyske Bank.

Om lige præcis halvandet år kan Lars Mørch erklæres for fit & proper og indtage en direktørstilling i Jyske Bank. Det er den mest oplagte måde at udlægge fit & proper-reglerne på – og dermed er der ikke meget, som tyder på, at den omdiskuterede afvisning af Lars Mørch i direktionen i Jyske Bank i praksis får stor betydning for, om han kan blive topchef i banken. Han skal blot vente halvandet år.

Det er i hvert fald sådan, at regelsættet om fit & proper kan og nok også skal tolkes. Det skyldes, at der faktisk er indskrevet en regel i lov om finansiel virksomhed, som indebærer, at en fit & proper-afgørelse om, at en person skal nedlægge sit hverv, har en varighed på fem år. Dette er dog kun udspecificeret for bestyrelsesmedlemmer og gælder altså ikke umiddelbart for direktionsmedlemmer.

Men ifølge InsideBusiness’ oplysninger vurderer man faktisk fra myndighedernes side, at det er uheldigt, at man ikke har sat en tilsvarende forældelsesfrist for direktionsmedlemmer som Lars Mørch.

I hans tilfælde vil en sådan forældelsesfrist være relevant i forhold til hans udtrædelse af direktionen i Danske Bank, der i en selskabsmeddelelse den 5. april 2018 meddelte, at Lars Mørch selv havde besluttet at fratræde sin stilling. Hvis der lægges til grund, at der gælder de samme regler for direktionsmedlemmer som for bestyrelsesmedlemmer, kan Lars Mørch altså blive topchef i april 2023.

Den analyse indeholder tillige, at det er datoen for hans fratrædelse i det gamle job, som gør sig gældende, og ikke det tidspunkt, hvorpå Danske Bank havde lukket ned for og ryddet op i mulige hvidvasksager.

Her vil dyrekøbte advokater nok kunne sætte ind og skrive alenlange notater om det modsatte, men uanset hvad, har Finanstilsynet dog fortsat serveretten, da der indtil videre i hvert fald ikke er formuleret en forældelsesfrist for fit & proper-afgørelser på direktionsniveau.

Finanstilsynets udlægning

InsideBusiness har selvfølgelig spurgt Finanstilsynet om, hvordan reglerne fit & proper-reglerne skal tolkes i forhold til en person, der som Lars Mørch har været i ledelsen for en finansiel virksomhed, som har overtrådt regler på hvidvaskområdet.

”En negativ fit & proper-afgørelse i forhold til en direktør eller en nøgleperson er en konkret afgørelse i forhold til den konkrete person og den konkrete stilling, og en sådan afgørelse har som udgangspunkt ingen fast varighed. Det vil være en konkret vurdering fra sag til sag, hvornår en person vil kunne godkendes igen. En negativ fit & proper-afgørelse om, at et bestyrelsesmedlem skal nedlægge sit hverv, vil dog som udgangspunkt have en varighed på fem år, jf. §351, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed,” oplyser Finanstilsynet.

I lige præcis Lars Mørchs seneste fit & proper-godkendelse indikerer Finanstilsynet i sin egen afgørelse da også, at man ikke ligefrem vurderer den tidligere Danske Bank-direktør som en vaneforbryder på hvidvaskområdet:

”Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på personens rolle i hændelsesforløbet, og at personen, uanset at vedkommende tog relevante initiativer undervejs, ikke agerede tilstrækkeligt, herunder især i lyset af 2018-lovændringen. Finanstilsynet har efter en samlet vurdering af omstændighederne fundet, at personen ikke kan fit & proper-godkendes på nuværende tidspunkt.”

Her skal man igen lægge mærke til ordvalgene. Det vil sige ”på nuværende tidspunkt” og han tog ”relevante initiativer undervejs”. Der tyder mest af alt på, at Finanstilsynet i den konkrete sag har vurderet Lars Mørch som et grænsetilfælde. Var der derimod tale om en bankdirektør af den rigtig slemme slags på hvidvaskområdet, kunne man have brugt et langt alvorligere sprogbrug.

Af samme årsag bliver det svært, hvis ikke umuligt for Finanstilsynet og bestyrelsen med Nina Dietz Legind i spidsen at argumentere for, at forældelsesfristen i Lars Mørchs tilfælde skal række ud over de fem år, der gælder for bestyrelsesmedlemmer.

Det er ikke nogen helt dårlig løsning for Mørch og Dam

Det korte af det lange er altså, at vejen til topchefposten i Jyske Bank slet ikke er så umulig for Lars Mørch, som flere medier på det seneste ellers har gjort den til. Han skal blot sidde med, lære banken og kunderne at kende, lægge strategiplaner og udføre sine opgaver som direktør med ansvarsområdet for koncernens langsigtede konkurrencekraft og markedsplacering.

Den erfaring, han får ved det, vil så yderligere kunne understøtte den kommende fit & proper-ansøgning, så han både er fit såvel som proper, ligesom eventuelle yderligere kritikpunkter i hans rolle i Danske Banks hvidvasksag i Estland også vil være klarlagt i 2023.

For både Anders Dam, Lars Mørch og for Jyske Bank kan det såmænd vise sig at være en ganske udmærket løsning, så Anders Dam kan overdrage viden, få et par år mere i rampelyset, ligesom Mørch kan få banket eventuel rust ud af kroppen efter at have været uden for gamet i tre år. Han kan også nå at flytte familien til Jylland, og mærke efter i maven, om det er et job for ham.

Det store spørgsmål ud fra både et ledelsesperspektiv og sådan set også fra Finanstilsynets reguleringsperspektiv er så, om Lars Mørch i praksis kan komme til at fungere som en ny topchef for Jyske Bank før tid. Men det er et helt andet tema – og Anders Dam er nok heller ikke typen, der lægger nøglerne i utide.

Jyske Bank har ikke ønsket at kommentere på informationerne fremlagt i denne sag, og det har ikke været muligt at få telefonisk kontakt til Lars Mørch.

 

LÆS MERE

Fremragende valg af direktør til arvefølgen i Jyske Bank

Detroniseret Danske Bank-direktør oplagt som ny topchef i Jyske Bank

Karsten Dybvad står svækket tilbage – og Danske Bank bliver næppe offensiv på markedspladsen

Ulmende uro i Danske Banks ejerkreds  

Danske Bank fejler i nordisk bankkapløb. Investorfight tager form

Storbank risikerer kæmpe lussing på krisesag

Danske Bank lukker ned for udskældt leasing af luksusbiler

Alvorlig kriminalitet knyttes til leasingbranchen. Nu skal de brodne kar fjernes