leasing foto

Politik

Leasingbranchen risikerer hvidvask, fup og dårligere kreditvurderinger

En kunde til en leasingbil kan ikke screenes lige så godt som en kunde i en bank, fordi leasingselskaberne ikke har adgang til Skats data om eksempelvis lønsedler. Skatteminister Karsten Lauritzen arbejder for at ændre reglerne

Det er i stigende grad en hovedpine for den p.t. trængte leasingbranche, at man ikke er i stand til at vurdere kunderne på samme måde som bankerne. For i bankerne har man adgang til databasen Eskatdata, som gør det muligt at krydstjekke de lønsedler, der bliver indleveret til kreditvurdering, med de lønsedler, som leasingkunden selv indleverer.

Problemet er, at leasingselskaberne for tiden oplever konkrete eksempler på organiseret svindel med falske dokumenter, som er meget vanskelige at opdage, og som nogle gange har forbindelse til bandekriminalitet og anden organiseret kriminalitet, fremgår det af et notat fra leasingbranchens brancheorganisation, Finans og Leasing.

Situationen bekræftes af direktør Jes Rosendal fra Jyske Finans, der også gerne ser, at man får en bedre validering af kundens identitet ved brug af kontrol via NemID.

”Det er jo et problem, hvis folk identificerer sig med falske papirer. Vi kan ikke se, om kørekort og pas er forfalsket. Det har vi ikke ekspertise til. I dag er de dygtige til at forfalske lønsedler og årsopgørelser ved at sætte en anden mands navn ind på dokumentet. Får vi en validering via NemID og via Eskatdata, så kan vi stole på de oplysninger,” forklarer Jes Rosendal.

Disse data ønsker leasingbranchen at få adgang til

Leasinggivers behov for oplysninger i forbindelse med kreditvurdering adskiller sig principielt ikke fra en långivers. Der er derfor behov og grundlag for samme type/mængde oplysninger, som långivere har adgang til.

Det bemærkes endvidere, at for de mange af Finans og Leasings medlemmer og andre selskaber, som udbyder såvel lån som leasing, vil det ikke give mening og medføre systemmæssig komplikation, hvis der skal være forskellig adgang til oplysninger, afhængigt af om der er tale om leasing eller lån.

Ovennævnte level playing field-betragtning taler også for samme adgang. Kilde: Finans og Leasing

For Jyske Finans og andre leasingselskaber er det ydermere et problem, at arbejdsgangen tager længere tid, når der skal flyttes rundt med fysiske dokumenter, i stedet for at man blot kan gå ind i onlinedatabaserne:

”Jo bedre adgang vi får til oplysninger fra Skat, jo mindre gene er der for kunderne. Og vi er sikre på at få de rigtige oplysninger, så vi ikke behøver at genere kunden med alle mulige papirer, og så kan vi sikre en øget digitalbehandling af tingene.”

Svært med forhandler, der møder kunden

For leasingselskaber som Jyske Finans og andre spillere, der samarbejder med bilforhandlere om salg af privatleasing, er det ydermere en udfordring, at det er bilforhandleren, der sidder over for kunden. Derfor modtager leasingselskabet kopier af kørekort med videre, og det gør det endnu sværere at leve op til hvidvaskreglerne og kontrollere kundens identitet i forhold til anvendelse af NemID, der er den klart letteste og sikreste metode.

Problemstillingen med adgang til Eskatdata har været en øm tå for leasingbranchen i årevis. Og man har i flere omgange forsøgt at råbe politikerne op, så leasingbranchen kan blive sidestillet med banker og andre långivere.

Der der gode grunde til at få gjort noget ved tingene. For ved en typisk privatleasingkontakt på en bil hæfter kunden for 12 måneders leje af bilen plus udbetaling. Så der er altså et reelt behov for at kreditvurdere kunderne efter samme standarder som andre finansieringskilder, konstaterer direktør Christian Brandt fra Finans og Leasing.

”På leasingaftaler er man juridisk set ikke forpligtet til at kreditvurdere kunden. Man kan gøre det – og bør nok også gøre det qua markedsføringslovens regler om at handle loyalt over for kunden, der jo påtager sig en økonomisk forpligtelse ligesom en låneaftale i de første 12 måneder.”

 Lige konkurrence med banker

Et andet tema for leasingbranchen er, at man konkurrencemæssigt gerne vil sidestilles med banker og finansieringsselskaber for at skabe mere lige konkurrenceforhold mellem de to finansieringsformer. Desuden er det vigtigt i forhold til hvidvaskloven, som bliver stadig mere krævende at opfylde uden adgang til Eskatdata.

”Det er en guldgrube af data til at skabe god kreditvurdering, leve op til kend din kunde-reglerne og for at undgå fup og svindel. Det kan også bremse organiseret kriminalitet. Vi ser, at der bruges stråmænd til at indgå aftaler – og disse stråmænd er ofte i en sørgelig økonomisk forfatning, men det er ret nemt at fabrikere falske lønsedler. Derfor er det så vigtigt, at leasingselskaberne får adgang til at kontrollere tingene hos Eskatdata og kontrollere kundens identitet via NemID,” siger Christian Brandt.

Fra politisk hold har der været positive tilkendegivelser over for leasingbranchens ønsker – det var således en del af regeringens forbrugerpolitiske strategi fra maj i år. Og ifølge et dokument fra Erhvervsministeriet arbejder man nu på at få det implementeret i lovgivningen, selv om udsigten til et valg selvsagt bekymrer leasingbranchen. For så kan det få lange udsigter.

Fra Skatteministeriet bekræftes det dog, at der er en afdækning i gang sammen med Erhvervsministeriet. InsideBusiness har sendt en række spørgsmål til skatteminister Karsten Lauritzen om sagens videre forløb, og det har ministeriets presserådgiver lovet, at man vender tilbage på.

 Svært år for leasingbranchen

Udviklingen i privatleasing, Kilde: De Danske Bilimportører

I forvejen har det været et sjældent svært år for leasingbranchen, som har haft mange fede vækstrige år. For efter at der kom en ny aftale om bilafgifterne på plads i efteråret sidste år, da der kom en lettelse i registreringsafgiften og en stramning af reglerne for leasing, så der i gennemsnit skal betales registreringsafgift af et større beløb, har leasingmarkedet haft det svært.

Navnlig i starten af året styrtdykkede leasing, der faldt til en andel på 27 procent af det samlede bilmarked. Men nu er leasing støt og roligt kravlet op igen til 42 procent i august måned ifølge tal fra De Danske Bilimportører. Især privates køb af biler har vundet frem på bekostning af privatleasing, idet andelen af privatleasede biler er faldet fra knap 30 procent til ca. 15 procent af markedet. Men hos Finans og Leasing er direktør Christian Brandt dog fortrøstningsfuld:

”Leasing var nede i et hul, men nu er vi igen på vej op. Det ligger i tidsånden, at man gerne vil lease. Så vi skal nok komme op igen.”

ÆS MERE

Gyser for banker og leasingselskaber

Mærkværdig bil-alliance risikerer selvmål med bilafgifter

Hårdknude i bilforhandlinger. Her er de mulige løsninger

VW-chef advarer om problem med dansk billeasing 

Vi henter italiensk bilskønhed med mangler

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt  

Udlandet sværmer om danske forsikringsguldæg

Her er forsikringsselskaberne med de højeste og laveste omkostninger