The grit factor

Kultur

Ledelse i forreste linje i en mandsdomineret virkelighed

’The Grit Factor’ er en læseværdig bog med en interessant blanding mellem casehistorier fra kamphandlinger og virkelige forhandlinger og forfatterens refleksioner om emnet. Bogen henvender sig til kvinder, men skrivestilen og temaet – kvinder i en mandsdomineret verden – er bestemt ikke kun for kvinder.

Ordet ’grit’ på engelsk kan bedst oversættes med ’mod’, ’passion’ og/eller det mundrette ’ben i næsen’. Der findes nemlig ikke en direkte oversættelse på dansk. Og derfor er undertitlen en god rettesnor: ’Mod, resiliens og lederskab i den mest mandsdominerede organisation i verden’.

Shannon Huffman Polson har et imponerende cv fra det amerikanske militær og efterfølgende i forretningsverdenen. Hun er tilmed en erfaren bjergbestiger og i det hele taget en inspirerende kvinde.

Bogen tager udgangspunkt i forfatterens virkelighed: At være kvinde i en mandsdomineret virkelighed. Og den er derfor skrevet til kvindelige ledere eller kvinder med ambitioner om at lede – og for mænd, der ønsker at forstå disse.

Boganmeldelse

The Grit Factor
Af: Shannon Huffman Polson
Forlag: Harvard Business Review Press
Sprog: Engelsk
Sideantal: 214
Pris: 210 kroner
ISBN13: 9781633697263
5 af 6 stjerner

Spændende beretninger fra fronten

Bogen er krydret med spændende cases: beskrivelser af kampe, gidseltagninger og andre udfordringer, som forfatteren selv eller navngivne kvindelige militærpersonligheder har gennemlevet. Vi følger en Apache-mission i Bosnien-Herzegovina, nogle ubehagelige personaleudfordringer på forskellige baser og overvejelser fra fronten.

Sproget er let og levende, og som altid med bøger fra Harvard Business Review er de i et behageligt flow, der gør det rart at læse.

Grit – mod/resiliens/lederskab – er en evne, der kan udvikles gennem en dedikeret og konsistent indsats.

Forfatteren argumenterer, at grit kun kan opnås, hvis man har selvsikkerhed i forhold til at kunne klare en given opgave. Og den selvsikkerhed kan opnås gennem otte trin:

De otte trin

1. Skab din historie
2. Find dit formål
3. Tegn din cirkel
4. Lyt som en leder
5. Byg din resiliens
6. Se din frygt i øjnene
7. Vær autentisk
8. Tilpasningsparat

Bogen er opdelt i tre sektioner: ’Commit’, ’Learn’ and ’Launch’. Tilsammen beskriver de ordet grit, som bogen er opkaldt efter.

I bogens første del argumenterer forfatteren for, at grit kræver refleksion over egen historie. Både positive og negative oplevelser i barndommen og ungdommen former os, og ved at være bevidste herom kan vi påvirke fremtiden gennem vores opfattelse af fortiden. Når det er gjort, er det tid til at finde vores indre formål. Formålet er en nødvendighed for at kunne navigere i de udfordringer, vi står overfor i løbet af karrieren.

Med stærke tænkere som Nietszche som kilder på sine udsagn, sørger forfatteren for at hæve det samlede niveau i bogen.

Ledere bør først og fremmest være omgivet af et loyalt team, kolleger, venner, mentorer med flere – og ikke mindst at være bevidst om, hvem de kan regne med.

Hernæst skal vi lære at lytte. Her giver forfatteren tre øjensynlig nemme, men i praksis svære trin: Spørg, lyt og hold pause.

Sidste kapitel i del to handler om resiliens, som er et begreb, der bruges til at beskrive modstandskraft ved bl.a. forandringer. Bogen beskriver den amerikanske hærs Master Resilience Training Program som bestående af seks elementer: selvbevidsthed, forstand på egne og andres styrker, forbindelse, optimisme, mental fleksibilitet og selvregulering.

Træning

Tredje og sidste del af bogen sætter skarpt på at træne, tage risici og opnå autenticitet og tilpasningsparathed.

Frygt bekæmpes ved at tage mange små risici og løbende udfordre egne grænser. For eksempel at gribe en mulighed, der kan virke skræmmende, men som kan ende med at blive definerende for den fremtidige karriere.

Det græske ord ’arete’, som betyder noget i retning af at stræbe efter excellence og at være dygtig til noget, er ifølge Shannon Huffman Polson endnu en vigtig del af en leders etos. Vi skal ikke stræbe efter det perfekte, men efter excellence.

En læseværdig bog med en interessant blanding mellem casehistorier fra kamphandlinger og virkelige forhandlinger – og forfatterens refleksioner over emnet.

Bogen henvender sig til kvinder – og derfor er den måske ikke for alle. Men skrivestilen og temaet er bestemt ikke kun for kvinder.

Af Sofie Lindgaard Breum, Senior Advisor, Hildebrandt & Brandi