Fotograf Helle Moos
Skudehavnsvej 36b
2150 København
mobil + 45 40 35 97 40

Redaktørens analyse

Lempelser i låneindgreb på vej. Bankernes minister er klædt af

Hvad tænkte erhvervsminister Brian Mikkelsen på, da han satsede på uden videre at gennemføre den største indgriben i de danske låneregler i nyere tid uden politisk debat?

Erhvervsminister Brian Mikkelsen er bankernes ven. Det lod han i hvert fald forstå, da han holdt tale for dem. Det skete ved hans tiltrædelsestale over for bankorganisationen Finans Danmark til årsmødet i 2016, da Brian Mikkelsen mente, at danskere skulle stoppe mobningen af bankerne og omfavne dem i stedet.

Siden er danskerne måske nok begyndt at holde lidt mere af bankerne, men bankerne holder til gengæld ikke af Brian Mikkelsen for tiden. Det skyldes hans ukritiske gennemførelse af Finanstilsynets styresignal til banker og realkreditinstitutter, der skal bremse variable lån og afdragsfrihed til gearede husejere i København og Århus, som har givet alt andet end velvilje blandt banker og især realkreditten. Indgrebet, der skal bremse en boligboble og andelen af variabelt forrentede lån, virker ikke gennemtænkt.

Heller ikke den politiske behandling har været for køn, for indgrebet har været så snedigt orkestreret af embedsmændene i Systemisk Risikoråd med nationalbankdirektør Lars Rohde for enden af bordet, at det er kørt uden om en rigtig politisk debat til stor fortrydelse for regeringens alliancepartnere Dansk Folkeparti og Liberal Alliance som beskrevet i InsideBusiness i flere omgange.

Sagen kort

Det er en af de hårdeste stramninger i mange år, som i disse dage er på vej gennem banksystemet. Allerede fra oktober skulle bankerne indrapportere, hvornår de bevilger lån med større gældsfaktor end fire i forhold til husstandsindkomsten.

Det rammer tusindvis af boligejere i København og Århus, idet det bliver sværere at få et lån med afdragsfrihed og/eller et variabelt forrentet realkreditlån her. Bankerne må kun bevilge de mere risikable lån til 15 procent af kunderne. Men nu er forslaget kommet i strid modvind, og forhandlinger om lempelser er i fuld gang.

Alligevel så det ud til, at Brian Mikkelsen trods skarp kritik fra de gamle venner i bankerne ville gennemføre lovforslaget, men i sidste weekend faldt det alligevel til jorden i sidste øjeblik, og nu forhandles der intensivt om ændringer. Blandt andet var der møde mellem ministeren og bankerne sidste fredag.

En række lempelser på vej

P.t. går forhandlingerne mellem bankerne og ministeren ifølge InsideBusiness’ oplysninger på at stille ældre med høj friværdi bedre, end der oprindelig var lagt op til, da de ældre risikerede at blive tvunget til at betale afdrag, selv om de har en tårnhøj friværdi. Man ønsker også at stille førstegangsboligkøbere mere fordelagtigt, da det ikke er god bankrådgiverlatin, hvis denne målgruppe ikke afdrager den dyreste bankgæld først. Denne gruppe står med det nuværende udspil også til at få sværere ved at låne i det hele taget på grund af ændrede risikoforhold over tid. Til sidst overvejes det at droppe den hårde skelnen mellem fastforrentede realkreditlån og variabelt forrentede lån med for eksempel fem år mellem rentetilpasningerne.

Uanset hvad, er det en gevaldig gang rod, som Brian Mikkelsen nu skal til at forsvare, blandt andet fordi der ikke blev kørt en reel høringsproces. Det værste for ministeren var nok, da flere borgmestre begyndte at kritisere regelpakken, fordi nogle kommuner bliver omfattet af reglerne, mens andre slipper. Og om bare en måned er der kommunalvalg, og så bliver det næppe sjovt at være konservativ, hvis partiets minister har gennemført en lånereform, der kan få kernevælgernes boligomkostninger til at stige med 100 procent per måned. For det er, hvad styresignalet reelt har potentiale til, hvis man i de gode nordsjællandske kommuner har været vant til at køre med afdragsfrihed og variabelt forrentede lån.

Kønnere blev det heller ikke af, at Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, sendte et brev til Brian Mikkelsen den 28. september. Heraf fremgik det, at styresignalet ville medføre en betydelig og uhensigtsmæssig begrænsning af ældres adgang til at nedspare gælden i deres huse, hvilket i værste fald kan betyde, at nogle ældre må sælge deres boliger for at frigøre penge til dagen og vejen.

Det var med andre ord bestemt ikke en god uge for bankernes egen minister, som i den grad har trådt i spinaten med gennemførelsen af styresignalet.

 

LÆS MERE

Ændringer i låneindgreb på vej. Brian Mikkelsen klædt af

LA vil lukke vigtigt Risikoråd. Rivegilde om låneindgreb

Indgreb rammer eksisterende bankkunders afdragsfrihed

Indgreb mod ophedet boligmarked nærmer sig

Her rammer nyt indgreb på boligmarkedet hårdest

Rige onkel Nykredit er klar til at hjælpe banker i kapitalnød

Vild uenighed om potentielt livstruende krav til banker

Bankdirektører og finanslobbyister fanget mellem to onder. Banker risikerer livet

Finanstilsynet til pressede banker. I klarer jer, hvis I dropper udbyttebetalinger

Her er Danmarks stærkeste og svageste banker