lopiårsmøde

Redaktørens analyse

Lokalbankdirektører: Gå bare i baren, og tag en ekstra drink!

Lokalbankernes optimisme er velbegrundet. Selv de traditionelle mørkemænd har svært ved at finde problemer. Barometret står på rekordregnskab for 2023 – og massiv kundevækst hentet hos storbankerne på lokalt islæt og effektive samarbejder som f.eks. Totalkredit og Lokale Pengeinstitutter. Spørgsmål er, om festen denne gang også får en ende?

Det er vel et af banksektorens allerstørste paradokser. Mens en storbank som Danske Bank hvert år er blevet tvunget til at bruge milliarder af kroner om året på compliance-implementering, intern jura, konsulentydelser og storstilede it- projekter, så er det fortsat muligt at drive et lillebitte pengeinstitut i Jylland, selv om compliancebyrden i princippet burde være den samme.

Det burde være humlebien, der ikke kunne flyve. Men det ser altså med den p.t. ret beskedne fusionsiver i sektoren ud til, at bien flyver ganske fint. Ikke mindst takket være de små bankers høje indlånsoverskud og den hastige overgang fra negative renter til heftige rentestigninger. Det er noget, der batter i bankernes bøger.

Man skal ikke underkende samarbejdet i Lokale Pengeinstitutter og samarbejdspartnere som Totalkredit, Privatsikring, SDC, BEC og Bankdata eller Nærpension og Letpension. Det er nok svaret på, hvordan de små banker kan konkurrere med landets største bank, der til gengæld har haft sin andel møgsager.

Tak til partnerne

Som den genvalgte formand John Christiansen fra Lån & Spar formulerede det, da han takkede de mange samarbejdspartnere:

”I foreningen har vi et motto, der lyder: Tænk forsyning i fællesskab og distribution lokalt. Det betyder, at I til hverdag bidrager stærkt til forsyningssikkerheden og er med til at sikre, at de lokale pengeinstitutter kan tilbyde deres kunder en fuld produktpalet fyldt med gode og konkurrencedygtige produkter og services samt ikke mindst adgang til moderne mobil- og netbank løsninger, mens vi tager os af dialogen med kunderne.”

Der er nok noget om snakken her. På Lokale Pengeinstitutters årsmøde i Aalborg Kongres og Kulturcenter havde selv mørkemændene(M/K) i Nationalbanken og Finanstilsynet således svært ved at finde problemer i sektoren. I det hele taget er året præget af, at begge de to organer har skiftet ud på topchefposten.

I Nationalbanken var den ellers meget klart kommunikerende Lars Rohde erstattet af nationalbankdirektør Signe Krogstrup, som havde en forfriskende anderledes kommunikation end den generelt meget branchekritiske Lars Rohde.

Signe Krogstrup taler fagligt og sagligt uden forgængerens sortsyn og kampiver. Et særligt citat om frygten for, at den nylige internationale bankkrise ville sprede sig til de danske banker, er værd at hæfte sig ved fra Nationalbankens tale, som flere gange er blevet spurgt, om en finanskriselignende situation var ved at sprede sig til Danmark:

”Bankuroen smittede af på bankerne ved at gøre det dyrere at udstede gæld, men det har lagt sig igen. Bankuroen har ikke udfordret den finansielle stabilitet. Det har vi ikke set indtil videre,” lød det i talen.

Blød landing 

Især er det relevant at hæfte sig ved hendes budskaber om makroøkonomien: Det står nemlig klart, at man fra Nationalbankens side forventer en blød landing. Det er vældig interessant af mange årsager. For det første har husholdningerne det fortsat godt, selvom nogle af dem med variabelt forrentede lån selvfølgelig kommer til at mærke store rentestigninger – og den effekt er slet ikke slut endnu. Dermed vil der nok også komme fald i privatforbruget og øget ledighed.

Men samtidig noterer Nationalbanken et kraftigt fald i inflationen, så man regner med, at den lander på 2 procent i 2024. Det er ikke spor ringe, fordi vi – i modsætning til hvad en lang række økonomer på det seneste i pressen har plæderet for – kan se en ende på rentestigningerne. Og deraf konkluderer Signe Krogstrup med overraskende sikkerhed, at vi står over for en blød landing.

Det er både godt og skidt for bankerne, som jo tjener styrtende på den højere rentemarginal. Til gengæld er der gode chancer for, at arbejdsløsheden kun stiger lidt, og at folk trods de stigende renter fortsat kan servicere deres gæld.  Det betyder i praksis, at der fortsat vil være ganske få nødlidende lån.

Det eneste hår i suppen kunne måske være, at de mindre banker har en overrepræsentation af små erhvervskunder, som alt andet lige er mere udsatte end større virksomheder. Men igen, små virksomheder er der også mindre tab på – og det forekommer at være et game, som lokalbankerne mestrer til perfektion.

Fra Finanstilsynet var superkommunikatoren Jesper Berg erstattet af konstitueret og fagligt meget kommunikerende direktør Kristian Vie Madsen.

Han kan ellers godt finde ud af at finde de dystre scenarier frem. Hans indlæg var langt og detaljerigt, men igen må vi nok sige, at det var svært for alvor at finde de dybe bekymringsrynker i panden på Vie Madsen, der ellers er meget erfaren udi banktilsyn, bortset fra nogle flere regler og krav til om en øget kapitalbuffer. Når selv Kristian Vie Madsen har tid til at joke og mest fremlægger trods alt mindre tekniske problemer, så tegner det altså lyst for lokalbankerne.

På alle måder må man således sige, at Lokale Pengeinstitutters årsmøde stod i voldsom kontrast til tiden under finanskrisen og de efterfølgende år, hvor små og store banker faldt på stribe, ja, selv de omdiskuterede regler for fit & proper-godkendelse af bankdirektører synes at være blødt op. Sågar reglerne for indsamling af oplysninger fra kunder med afdragsfri lån er der blødt op på.

Tag en drink i baren

Lokale Pengeinstitutters formand, John Christiansen, syntes næsten at have dårlig samvittighed over, at reguleringsbyrden faktisk er blevet lettet siden hans klager over temaet sidste år. Men den beskedne formand valgte nu alligevel at give folketingsvalget skylden.

Her fra redaktionen har vi fulgt lokalbankerne tæt i snart 20 år. Det har været præget af mange nedture – og vi skal nok forsøge at finde hårene i suppen nok en gang, men for nu synes det at være rimeligt, at de hårdtprøvede lokalbankdirektører tager sig en ekstra og velfortjent drink i baren.

Læs mere

Lokalbanker rykker, mens Danske Bank er sektorens syge mand

Realkreditdirektør i uhyre svær balancegang

Her er den afgørende knast i betændt realkreditopgør

Sidder Nykredit med kontrollen over endnu større del af realkreditmarkedet?

Strid om ny Totalkredit-aftale truer den finansielle stabilitet

Er konkurrencestyrelsen ved at cementere Nykredits vej til monopol?

Vækstfonden i tæt parløb med krakket bank

Statens kapitalfondsinvestor har udspillet sin rolle

Uafhængig rådgiver arbejder på milliardsalg

Her er de mest succesfulde M&A-rådgivere i svært marked

Chef i advokathus færdig efter magtkamp

Tunge investorer lurer på at blokere milliardhandel

Storinvestorer dumper historisk milliardhandel