;
formuepleje

Inside story

Lukrative forretningsmodeller forgylder forvaltere forud for skæbnetime

Kapitalforvaltere med høje resultatafhængige honorarer oplevede massiv vækst i første halvår af 2021 efter et turbulent 2020. Hos den største aktør, Formuepleje, generede højrisikofond alene et trecifret millionoverskud til ejerne. Samtidig med en større konsolidering af branchen gør flere forvaltere klar til en offensiv, der skal lokke mindre kunder væk fra bankerne.

De turbulente finansmarkeder i 2020 var hårde ved en række af landets største kapitalforvalteres lukrative forretningsmodeller, men det buldrende aktiemarked i årets første seks måneder af 2021 har igen fået millionerne til at rulle ind hos forvalterne.

Flere kapitalforvaltere har i årevis spundet guld på at tage et resultatmæssigt honorar som en andel af de afkast, de skaffer deres kunder. Og årets første seks måneder viser, at forvalterne med de højeste honorarer spurter fra resten af feltet.

Det gælder især Formuepleje, hvor de resultatmæssige honorarer er på 10 pct. Men også Investering & Tryghed, der har et performance fee på 8 pct. på sin store I&T Aktier KL, går meget frem.

Hos både Formuepleje og Investering & Tryghed gælder det, at overskuddene i første halvår 2021 allerede har overgået hele 2020, men også har overhalet overskuddene i første halvår af 2019, der var et yderst stærkt aktieår.

Sagen kort

2020 var hård ved mange af de bankuafhængige kapitalforvaltere. Ikke mindst branchens førende spiller, Formuepleje, der fik halveret bundlinjen.

Men et glohedt aktiemarked i første halvår har for alvor fået millionerne til at tikke ind hos forvalterne. Det gælder især forvalterne med høje resultatmæssige honorarer såsom Formuepleje, Investering & Tryghed og Artha, hvor indtjeningen flere steder er steget med flere hundred procent sammenlignet med samme periode side år.

Netop honorarerne er omdiskuterede, fordi nye EU-regler kan tvinge kapitalforvalterne til at ændre forretningsmodeller, selv om de fleste afviser, at deres forretningsmodeller berøres.

Alligevel forbereder branchen sig på, at de nye EU-regler træder i kraft ved årsskiftet, selv om Finanstilsynet endnu ikke er kommet med en officiel udmelding.

Kapitalforvalternes forretningsmodeller er omdiskuterede. Det skyldes blandt andet, at honorarerne sætter forvalterne i en gunstig position, hvor de tjener penge, når det går op, mens de omvendt går fri, når kunderne taber penge.

Senest har nye retningslinjer fra den europæiske tilsynsmyndighed ESMA sået tvivl om forretningsmodellerne, efter at ESMA har gjort det klart, at det ikke længere er tilladt at opkræve honorarer som en andel af alt positivt afkast, uanset om afkastet er bedre eller dårligere end fondens benchmark.

Det kan tvinge kapitalforvalterne til at ændre forretningsmodeller, selv om de fleste afviser, at deres forretningsmodeller berøres. Alligevel forbereder branchen sig på, at de nye EU-regler træder i kraft ved årsskiftet, selv om Finanstilsynet endnu ikke er kommet med en officiel udmelding.

Det kan forvalterne prise sig lykkelige over efter et halvår, hvor aktiemarkederne har haft fuld fart på.

Hos Formuepleje betød det, at Formueplejes højrisikofond Penta alene genererede et overskud til ejerne på 279,5 millioner kroner, mens Formueplejes samlede resultat landede på 308 millioner kroner før skat.

Det er kun 100 millioner kroner mindre end resultatet for hele 2019 og indikerer, at Formuepleje er på vej mod sit bedste resultat nogensinde, inden Lars Larsen Group efter planen overtager kontrollen med forvalteren.

”Vi tjener gode penge, når vores kunder tjener gode penge. Og hvis der er tab, skal vi først indhente det tabte, før vi kan gøre os fortjent til et resultathonorar. Mange kunder kan godt lide det princip. Man skal samtidig se det i kombination med, at Formueplejes ejere, direktion og rådgivere investerer i samme løsninger på samme vilkår, så vi har hånden på kogepladen. Det er den måde, vi forsøger at lave et interessefællesskab med vores kunder, på” siger Niels B. Thuesen, administrerende direktør og partner i Formuepleje.

”I år, hvor tingene stiger meget, har vi også et pænt resultathonorar. Men hvis kunderne ikke føler, at vi leverer varen i forhold til deres alternativer, forsvinder de, og så forsvinder vores resultathonorar også helt af sig selv,” siger han.

Har allerede ramt honorarloft

Historien gentager sig hos Investering & Tryghed. Kapitalforvalteren er ligesom mange andre forvaltere ejet af en række storkunder, der blandt andre tæller erhvervsmanden Michael Fiorini og ejendomsmatadoren Michael Kaa Andersen.

Investering & Tryghed tjente i årets første seks måneder 94,2 millioner kroner før skat mod et resultat på 22,2 millioner kroner i samme periode sidste år. Til sammenligning tjente konkurrenten Artha kun en tredjedel, til trods for at formuen under forvaltning er lige så stor som hos Investering & Tryghed.

Ligesom Formuepleje hører Investering & Trygheds resultathonorarer til i den høje ende. Samtidig nyder Investering & Tryghed godt af, at langt størstedelen af kundernes formue på samlet set 16 milliarder kroner er placeret i aktieafdelingen I&T Aktier, der har leveret et afkast på 24,9 pct. siden årsskiftet.

”Især vores aktieinvesteringer har klaret sig rigtig, rigtig godt. Der har vi den forretningsmodel, at vores faste fee er mindre, men til gengæld har vi et performance fee. Så når kunderne tjener godt og får høje afkast, så er vores aflønning også god,” siger Lone Kjærgaard, administrerende direktør i Investering & Tryghed.

Aktieafdelingen forvalter en formue på 4,9 milliarder kroner, og for det tager Investering & Tryghed et forvaltningsfee på 1 pct. og et performance fee på 8 pct. Forvaltningshonoraret og resultathonoraret må dog maksimalt udgøre tilsammen 2,5 pct., når året er omme.

”Det har vi ramt i år, så vi får ikke mere performance fee på den afdeling i år,” siger Lone Kjærgaard.

”Men vores underliggende forretning er styrket. Vores formue under forvaltning er vokset til 16 milliarder kroner, og vi har fået markant flere kunder ind. Så samlet set tegner det til at blive et rigtig fint år for os,” siger hun.

Færre aktier koster hos forvalter

Hos Artha, der holder til i Holte nord for København, voksede bundlinjen med hele 243 pct., hvis man sammenligner med samme periode sidste år.

Resultat er dog betydelig lavere end hos konkurrenten Investering & Tryghed og hænger blandt andet sammen med, at Artha opererer med et mindre performance fee på 5 pct.

Alligevel er der tale om markant fremgang hos Artha.

”En mindre andel af vores fee er performance fee, og det gør en forskel i første halvår af 2021. Samtidig kan vi også mærke, at vi har fået over 2 milliarder kroner mere under forvaltning det seneste år,” siger Brian Kudsk, administrerende direktør og partner i Artha.

Artha konstaterer dog også, at det har kostet på afkastet, at forvalteren løber en lidt mindre risiko end mange af konkurrenterne.

”Vi kører generelt med en lidt lavere risikoprofil end mange andre. Derfor har vi ikke lige så mange aktier, som mange andre har. Det har selvfølgelig kostet lidt i første halvår. Men til gengæld har vi ikke tabt på vores obligationer,” siger Brian Kudsk.

Årets første seks måneder har samtidig budt på oprejsning til Fondsmæglerselskabet Accunia, der forvalter for omkring 13 milliarder kroner.

Den selvstændige aktør ejes af blandt andre fonden bag industriklenodiet Hempel og Netcompany-milliardæren Carsten Gomard.

Forvalteren specialiserer sig primært i de såkaldte CLO’er, der baserer sig på gæld til virksomheder ejet af blandt andre kapitalfonde. Netop den aktivklasse viste sig at være knap så skudsikker, da den globale pandemi lammede verden sidste år.

Det stærkt illikvide marked viste sig således at være yderst giftigt i en tid, hvor langt de fleste investorer pludselig var pisket til at fokusere på likviditet. Samtidig satte det Accunia under pres, fordi forvalteren er tvunget til at have en vis andel af de obligationer, man forvalter, på egne bøger.

Situationen betød, at Accunia i første halvår af 2020 tabte penge for første gang i årevis.

Siden da er finansmarkederne dog vendt 180 grader, og Accunias regnskab for første halvår af 2021 viser, at de sorte tal på bundlinjen er vendt tilbage med et overskud på 27,4 millioner kroner mod et underskud på 3,5 millioner kroner i samme periode sidste år.

Accunia ønsker ikke at kommentere sit regnskab. Accunia skriver i regnskabet, at overskuddet er et resultat af stigende performance fees, som fik omsætningen til at stige med 19 pct.

Konsolideringsbølge i gang

Stærke kapitalkræfter kredser i dag om de danske kapitalforvaltere, og branchekilder har længe været enige om, at en større konsolidering af branchen er i fuld gang.

Seneste skud på stammen kom kort før sommerferien, da Lars Larsen Group indgik en aftale, hvor selskabet bliver ny storaktionær i Formuepleje i en handel, der værdisætter Formuepleje til 3 milliarder kroner.

Lars Larsen Group er i forvejen en af de største kunder i Formuepleje, men med handlen får Lars Larsen Group nu en aktiepost på godt 40 pct., mens Hommelhoff-familien, der i dag ejer 43 pct. af Formuepleje, går ned på en ejerandel på 20 pct., samtidig med at ansattes ejerandele nedbringes.

Salget er en kærkommen oprejsning for ejerkredsen bag Formuepleje, der tidligere på året måtte afblæse en børsnotering af kapitalforvalteren. Samtidig har det været kendt, at Formuepleje tidligere har været i markedet for at finde en minoritetsaktionær.

Med Lars Larsens Groups pludselige indtræden på scenen er den udfordring nu løst for Hommelhoff-familien, topledelsen og de øvrige storaktionærer, heriblandt Navision-stifterne Preben Damgaard og Jesper Balser.

Finanstilsynet mangler fortsat at velsigne handlen, og så længe det ikke er på plads, ønsker Lars Larsen Group ikke at fortælle, hvad selskabets planer med opkøbet af Formuepleje er, oplyser Lars Larsen Group.

Lars Larsen Group kan dog glæde sig over massiv vækst i Formuepleje efter en halvering af bundlinjen i 2020.

”Vi har stor tilgang af kunder, som kommer til os. Vi har en god økonomi, og det hænger sammen med, at vores speciale er opsparingsløsninger. Den del har udviklet sig rigtig godt for os, og det afspejler sig i vores halvårsrapport,” siger Niels B. Thuesen.

Den store ændring i Formueplejes ejerkreds er ifølge Niels B. Thuesen først og fremmest en blåstempling af kapitalforvalterens forretningsmodel.

”De var i forvejen vores største kommercielle kunde. Så de kender os rigtig godt, og ved, hvordan vi tænker og agerer og kender vores strategi frem til 2026. De har købt ind på både strategien og den vej, men de vil selvfølgelig udfordre os hen ad vejen. Men udgangspunktet er, at det er business as usual, men de vil selvfølgelig med tiden sætte deres fingeraftryk som en aktiv ejer,” siger han.

Lars Larsen Group, der er familieselskabet bag Jysk-koncernen, hører til et af landets største family offices, men har i mange år levet et mere anonymt liv, hvor selskabets primære fokus har været at understøtte driften i kronjuvelen Jysk.

Men for godt et år siden skiftede Jysk-ejeren gear og er nu begyndt aktivt at forvalte den formue, som Jysk-koncernen og de øvrige direkte investeringer i blandt andre Bolia og Ilva genererer. Investeringsrammen er på 17 milliarder kroner, og det er derfor en hovedaktionær med dybe lommer, som Formuepleje har fået sig.

Med de penge kunne Formuepleje uden tvivl tage taktstokken i konsolideringen af branchen, men ifølge Niels B. Thuesen er det ikke umiddelbart strategien.

Offensiv mod privatpersoner med mindre formuer

På ryggen af den massive vækst er flere af kapitalforvalteren klar med en offensiv over for de mindre kunder.

Selv om flere danskere vælger at flytte deres formuer til bankuafhængige forvaltere, er det fortsat bankerne, der sidder på langt størstedelen af danskernes formue.

Men både Formuepleje og Investering & Tryghed er klar til at poste penge i markedsføring, der skal skabe en større opmærksomhed hos især privatpersoner med mindre formuer.

”Vi bliver mere synlige i forhold til massemarkedet, Det passer måske også meget godt med det, som Lars Larsen Group selv gør med Jysk, der henvender sig til alle. Så på det område vil man se, at vi bliver mere synlige, og at det bliver mere tydeligt, at alle har let ved at blive kunde i Formuepleje,” siger Niels B. Thuesen.

”Vi har ikke tidligere koncentreret os om de mindre kunder. Det kommer vi til nu. Tidligere skulle kunder have et vist beløb for at være kunde hos os. Men nu kommer vi også til at være for de helt små opsparere.”

Hos Investering & Tryghed er sætter man også gang i en offensiv, der skal sætte skabe større synlighed om forvalteren i offentligheden.

”Der er ikke mange, der ved, hvem vi er. Vi har levet et stille liv, og det er gået fint. Men sammenligner vi os med vores konkurrenter, har mange gjort mere ud af at gøre opmærksom på sig selv. Så vi vil nok sætte lidt ekstra ind der og gøre mere for at vise, at vi eksisterer og fortælle formuende familier og fonde med mere om, hvad vi kan gøre for dem,” siger hun.

Læs mere

Kapitalforvaltere brager gennem krisen, mens kapitalfonde lurer

Nye regler truer Nykredits fonde, mens Jyske Bank sløjfer omstridt gebyr

Formueplejes forretningsmodel hænger i en tynd tråd

Kæmpe forskel på investeringsfondenes afkast. Her er de bedste – og de værste

Lille fond tromler alle andre på afkast med omdiskuteret strategi