--STORM Her er man igang med at udbedre skader dagen derpaa. Mange lystbaade i Fredericia Lystbaadehavn var vaeltet. NORDFOTO/Claus Fisker 1999

Inside story

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber – og ryger i clinch med Topdanmark

Både Topdanmark og Købstædernes Forsikring får noget lunken vurdering i rapport fra mæglerhuset Söderberg & Partners, der skal bruges til at rådgive kunderne om at vælge det mest solide forsikringsselskab. Topdanmark går nu i clinch med mæglerhuset.

Når stormen for alvor raser, er det rart med et forsikringsselskab, som ikke kan blæses omkuld. Det gælder især for store erhvervsforsikringer, som det hurtigt voksende mæglerhus Söderberg & Partners rådgiver om til virksomheder i hele Norden.

Trafiklyset over stærke og svage forsikringsselskaber, kilde: Söderberg & Partners

Derfor har Söderberg & Partners skabt et redskab, der måler forsikringsselskabernes finansielle styrke overfor hinanden på tværs af det danske marked på en række parametre som solvens, aktivsammensætning, kreditvurdering med mere.

”Meget af vores ageren handler om at fortælle kunderne, hvor de bliver bedst forsikret – og nogle af vores større kunder vil gerne i harehøjde have at vide, hvor stærkt deres forsikringsselskab er. Derfor laver vi de her analyser af skadesforsikringsselskabers styrke,” forklarer Nikolaj Munch, COO hos Söderberg & Partners.

Der er i analysen et grønt, gult og et rødt lys. Rødt er i sagens natur det mest negative. Ingen af de 15 analyserede selskaber ligger dog i rødt lys, men både Topdanmark og Købstædernes Forsikring ligger i gult lys på både kort og lang sigt, mens Alm. Brand og Codan Forsikring har gult lys på lang sigt. Tryg og Gjensidige har derimod grønt lys over hele linjen:

”En gul markering behøver ikke at være alarmerende i sig selv, men skal du vælge mellem to udbydere med samme pris og samme forsikringsdækninger, så bør du overveje at vælge det grønne frem for det gule selskab. Kunden må selv træffe valget, men vi skubber i den retning, som vi mener, er bedst for kunden,” fortsætter Nikolaj Munch, COO hos Söderberg & Partners.

Fakta om trafiklyset

Den risiko en forsikringstager bliver eksponeret for afhænger af hvilken type forsikring, som er tegnet. På denne baggrund er vurderingen delt op i to kategorier: en vurdering på kort sigt for forsikringer som har en kortere tegningsperiode (ca. 0-3 år). Samt en vurdering på langt sigt for forsikringer som kan have en længere tegningsperiode (ca. 3-10 år). Inden for hver kategori gives en grøn, gul eller rød vurdering.

En grøn vurdering indebærer, at selskabet har en meget god finansiel styrke, og med stor sandsynlighed kan forventes opfylde sine forpligtelser over for forsikringstageren.

En gul vurdering indebærer, at selskabet har en god/meget god finansiel styrke, men at der kan være parametre, som ikke opfylder kriterierne for en grøn vurdering.

En rød vurdering indebærer, at selskabet vurderes som finansielt ustabilt, hvorfor Söderberg & Partners ikke anbefaler, at forsikringen tegnes i selskabet.

Kilde: Söderberg & Partners.

De øvrige spillere på listen er internationale aktører som AIG Europe, Atradius, Coface og CNA, der alle har gult lys på den lange bane. Chubb og Euler Hermes Group er de eneste, som har grønt lys blandt de globale spillere. Protector, Allianz og Zurich glimrer dog ved deres fravær på listen:

”Der er fortrinsvis forsikringsselskaber på, som vi har forretning med løbende. Men alle de tre spillere du nævner der, er oplagte at trække ind på listen næste år,” forklarer Nikolaj Munch.

 Købstædernes spiller på aktier

Målt på solvensgrad ligger både Codan, Topdanmark og HDI Global i den absolut laveste ende, mens Købstædernes Forsikring ligger blandt dem med mest kapitalstyrke. Lige præcis Købstædernes Forsikring ligger også med den højeste aktieandel på hele 40 pct. af aktivsammensætningen, og det er den suverænt højeste blandt alle selskaberne i analysen. Den øgede aktierisiko kan forsvares af, at Købstædernes Forsikring har så høj en kapitalstyrke, oplyser Anders Hestbech, direktør for Købstædernes Forsikring. Han mener ikke, at man bør hænge sig for meget i undersøgelsens resultater, hvor selskabet ligger i gult:

”Det betyder ikke det helt store for os. Kunderne kan se på vores solvensgrad og så må det være tilfredsstillende. Jeg har aldrig hørt negative synspunkter fra kunder om vores finansielle styrke.”

Topdanmark er stærkt kritiske

 

Købstædernes har en af de stærkeste kapitalstyrker, mens Topdanmark har en af de svageste.

I Topdanmark er IR og kommunikationsdirektør Steffen Heegaard slet ikke tilfreds med placeringen i det gule lys.
“Vi har svært ved at genkende, at Topdanmark i denne sammenligning ikke skulle være grøn. For eksempel er varigheden af langhalede skader som fx. arbejdsskade og motoransvar jo ofte bestemt af sagsbehandlingstid i AES – tidligere Arbejdsskadestyrelsen – og Topdanmark har derfor også afdækket hensættelserne til disse.”

I det hele taget påpeger Topdanmark, hvad man mener er flere fejl i analysen fra Söderberg & Partners:

”Vedrørende solvens kan vi oplyse at Topdanmark i seneste regnskab (Q3-delårsrapport 2017) har en solvensgrad på 239. Det er endvidere fejlagtigt, eller en trykfejl, når analysen konstaterer at Topdanmarks aktiekurs over 2017 er steget 5 procent. Topdanmarks aktiekurs er siden 1. januar 2017 steget godt 45 procent,” fortsætter Steffen Heegaard.

 Mæglerhus skyder kritikken ned
Modsvaret fra Söderberg & Partners er dog, at analysen af gode grunde er baseret på 2016-regnskabet. Med hensyn til Topdanmarks kursstigning, så stammer analysens tal fra primo juni 2017. At Topdanmarks aktiekurs efterfølgende er steget, tages der således ikke højde for i analysen.

Købstædernes kører med ekstremt høj aktieandel i aktivsammensætningen.

”Solvensgraden findes ved at sætte kapital i forhold til de forsikringstekniske hensættelser. Bemærk, at solvensgraden i denne analyse ikke beregnes i henhold til Solvens II, idet regelsættet tillader anvendelse af kapitalmodeller, som er udviklet internt, hvor adgangen og gennemsigtigheden er begrænset,” forklarer Nikolaj Munch.

Billedtekst: Når det for alvor blæser, er det godt med et forsikringsselskab, der ikke bliver blæst omkuld. Mæglerhus placerer Købstædernes og Topdanmark i gult lys – og det er de forsikringsselskaber ikke tilfredse med. Foto: Topdanmark

 

 

LÆS MERE

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Her er de vigtigste nye forretningsområder for forsikring

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt  

Udlandet sværmer om danske forsikringsguldæg

Her er forsikringsselskaberne med de højeste og laveste omkostninger

Nu stopper de fede tider for skadesforsikring. Codan og Tryg under pres