lindblad

Pension

Mæglerhus indleder storstilet angreb på pensionsområdet

Den danske mæglerkæmpe på privatsiden APC går fra årsskiftet direkte i clinch med aktørerne på det kommercielle mæglermarked på pensionssiden i direkte konkurrence med sin egen storaktionær, Söderberg & Partners.

Der er rigeligt med plads til en ny stærk aktør på pensionssiden inden for mæglerområdet i direkte konkurrence med spillere som Söderberg & Partners, Aon, WTW, RTM, North og flere til. Sådan lyder vurderingen fra bestyrelsesformand Peter Lindblad, majoritetsaktionær og stifter af pensionsmæglerhuset APC, der i dag er den største pensionsmægler i Danmark på privatområdet og som fra årsskiftet udruller en længe ventet satsning på det kommercielle pensionsmarked:

”Teknologisk set kan vi levere noget helt unikt, fordi vi kan sammenligne produkter og selskaber på tværs af markedet. Det er vi givet de eneste, der kan med et system, der samtidig er ISAE 3000-certificeret. Det giver os noget kant, som vi kan bruge på det marked, som heldigvis er gået i vores retning de seneste rigtig mange år.”

Peter Lindblad henviser til, at temaet på pensionsområdet p.t. indebærer et skifte fra fokus på ekstremt lave priser på SUL (syge- og ulykkesforsikringer) til et marked, hvor forsikringspriserne kommer op, mens der i stedet konkurreres på investeringsomkostninger og kontante rabatter fra selskaberne, senest aktualiseret af PFA’s nye prisstruktur på mæglerområdet, som InsideBusiness tidligere har løftet sløret for.

”Det er en helt ny historie på markedet efter den nye SUL-bekendtgørelse. Nu skal forsikringspriserne være korrekte, og man kan ikke længere dumpe prisen for at tjene penge på kapitalforvaltningen. Nu rettes fokus i stedet på priserne for investeringsdelen, og her har vi en særlig kompetence qua vores mangeårige udvikling af APC på privatkundeområdet,” fortsætter Peter Lindblad.

Peter  Lindblad henviser hermed til APC’s portefølje af små 20.000 privatkunder, som kommer til at spille en nøglerolle i ekspansionsplanen. Her har man udviklet en platform, som sammenligner omkostningerne af pensionshusenes ordninger på tværs af markedet:

”Der er en meget stor andel af de kunder, som er beslutningstagere og glade for at være kunder i APC. De har i mange år efterspurgt en APC-løsning til de ansatte. Vi vil selvfølgelig indlede vores dialog med dem,” fortsætter Peter Lindblad, der går efter at erobre 10.000-15.000 cpr-numre over de kommende tre år for at teste markedet.

I infight med egen aktionær

”Vi mener faktisk, at der er et stort potentiale på markedet, idet 80 procent af pensionskunderne i dag er direkte betjent. Så mæglerne fylder ikke så meget på den kommercielle del af pensionsmarkedet. Samtidig ser vi mest Söderberg & Partners som en reel stor konkurrent. Aon, WTW og Mercer er mere lokalkontorer for deres mødre, hvor de servicerer de lokale mandater, der drives fra hovedsædet.”

Peter Lindblad er udmærket bevidst om, at man med beslutningen går i clinch med Söderberg & Partners, som ejer 49,9 procent af APC, men det kan ikke være anderledes, konstaterer han:

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at Söderberg & Parters jo altså ejer under 50 procent af aktierne. Det kan rent konkurrenceretligt ikke lade sig gøre, at vi for eksempel deler leads med Söderberg & Partners. Vi må ikke arbejde sammen med Söderberg & Partners. Det er vi meget opmærksomme på.”

I det nye setup lægger Peter Lindblad vægt på, at man går til markedet med rigtig mange medarbejdere i forhold til andre mæglere på markedspladsen, idet APC har 200 medarbejdere. Heraf sidder de 100 i kundevendte funktioner, og andre 100 sidder i administrationsdelen.

”Der er ikke mange på markedet, der har en organisation af en sådan størrelse til at varetage rådgivningsopgaver også over for den enkelte medarbejder. Målgruppen er derfor primært virksomheder med mellem 50 og 500 funktionærer og ansatte.”

For Peter Lindblad og teamet i APC betyder det også, at man nu er i gang med en dialog med alle de kommercielle pensionsaktører på markedet, det vil sige også Danica og PFA, mens APC hidtil har været målrettet især AP Pension, Nordea Pension og senest Velliv.

”Danica og PFA har ikke haft mulighed for at håndtere kunder på rent CPR-niveau, men arbejder med cvr-numre. Med vores nye setup betyder det, at markedet bliver helt anderledes. Det giver ikke mening at sige nej til kunder på firmasiden; her handler det om, hvor kunderne får mest for pengene. Prisen må regulere sig selv,” siger Peter Lindblad, som understreger, at det bliver samme rådgivning, uanset om kunden har et svulmende pensionsdepot eller et mindre.

”Vi kommer til at have samme rådgivningsstruktur, uanset om en kunde har 100.000 eller 3 millioner kroner i depotet. Hvis man tager sig selv seriøst som rådgiver, begynder man ikke at skære i rådgivningen, hvis en kunde har færre penge.”

Fri råderet over pensionen

Peter Lindblad påpeger, at det i APC’s rådgivning er vigtigt, at kunderne selv bevidst vælger, om de forsat vil have råderet over deres private pensionsdepot, eller om den skal indgå i en samlet obligatorisk firmapension, hvor det så vil være arbejdsgiveren eller overenskomsten, der skal bestemme, om man kan få adgang til sin tidligere private del af sin pension, hvis man pludselig skulle stå i en situation, hvor man har brug for disse penge.

”Det er en af vores styrker, at man kan forsætte sin private pensionsformue i vores private del af APC og have fri råderet over den, mens det er arbejdsgiver, der normalt bestemmer, hvornår man må bruge pengene. Ved at flytte sine private opsparinger til APC som privatkunde har man selv råderet over udbetalingen.”

Det vil dog altid suværent være den enkelte ansatte, der afgør placeringen af eventuelle private pensioner. Den ansatte skal blot være rådgivet om forskellen.

APC har til hensigt at starte officielt som mægler på det kommercielle pensionsmarked ved årsskiftet.

”Det her har været på tegnebrættet i lang tid for os, og siden Söderberg kom ind, har vi skullet finde os selv. Vi blev også ramt af corona, og det krævede, at vi skulle køre alt digitalt, hvilket er lykkedes fint for os. Nu er vi så klar til også at køre med fuld kraft på det kommercielle marked – vi ville jo ikke lave et setup, hvor vi gik ud, og så blev der stille,” forklarer Peter Lindblad.

Læs mere

Kontroversiel dom på pensionsområdet åbner potentielt for ny konkurrence fra pensionskasser

Tre år er tabt på afkastsiden for visse pensionsselskaber

Grebet strammer om PFA: Strengere regler for prisdumping af forsikringer end konkurrenter

Nye PFA-priser signalerer et helt nyt regime for pensionsbranchen

Forvirring om ekstremt lave priser på udskældte forsikringer hos Sampension

PFA mister strategisk storkunde til Velliv

Ekstremt lave priser på udskældte forsikringer florerer i PFA

Beskyldninger om prisdumping: Storstilet pensionsopgør bryder ud i lys lue

Pensionsselskaber fanget i inflationsfælde. Risikerer nedskrivninger

Pensionsbranchen straffes for eksponering mod alternativer og grøn energi

Enorme udsving i pensionsafkast. Velliv justerer retning

Kan pensionsdirektørernes lønpakker tåle dagens lys?

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm