danica web 1

Inside story

Mæglerhus pudser Finanstilsynet på Danica. Principiel strid breder sig til hele pensionsbranchen

Et opgør mellem Danica og mæglerhuset APC eskalerer nu, da APC-stifter Peter Lindblad trækker Finanstilsynet ind i sagen. Og nu træder hele branchen i karakter. Forsikringsmæglerforeningen bakker op om APC, mens Forsikring & Pension støtter Danica i central problemstilling

En væsentlig problemstilling for hele pensionsbranchen gemmer sig bag et stadig mere hårdhændet opgør mellem Danske Banks pensionsselskab, Danica, og mæglerhuset APC. Nu blandes advokater og brancheforeninger ind i sagen, og APC kræver afgørende og principielt markedsspørgsmål afklaret hos Finanstilsynet.

APC(tidligere Aon Private Consulting), der formidler mere end 15 milliarder kroner i samlet pensionsformue, vil ikke acceptere, at Danica beskylder mæglerhuset for at regne forkert. APC har derfor bedt sine advokater fra Lundgrens om at gå i dialog med Finanstilsynet for at få tilsynets godkendelse af APC’s beregningssystem og i særdeleshed korrektheden i APC’s omkostningsberegninger af produktet Danica Balance.

Det var ellers Danica-direktør Lars Ellehave, som først truede APC’s CEO og hovedaktionær, Peter Lindblad, med en anmeldelse til Finanstilsynet for forkerte beregninger af pensionsselskabets priser på APC’s prisportal, som InsideBusiness bragte, og hvor Danica fremstod som det dyreste selskab.

”Vi gider ikke finde os i det her. Nu tager vi det opgør én gang for alle. Vi får Finanstilsynet til at bekræfte, at de regner korrekt. Danica skal ikke have ret til at gemme sig bag en anklage af denne karakter. Vi ved, at vi har ret. For PwC har gennemgået vores systemer til bunds,” lyder det fra Peter Lindblad.

Sagen kort

Det kontroversielle mæglerhus APC (tidligere Aon Private Consulting) har splittet pensionsbranchen. AP Pension, Skandia og Topdanmark Liv har indgået administrationsaftaler med mæglerhuset, der servicerer privatkunders pensionsformuer for ca. 15 milliarder kroner. Samtidig nægter Sampension, Danica, PFA, SEB og Nordea Liv & Pension at indgå aftaler med Peter Lindblads fremadstormende mæglerhus APC, der p.t. er midt i en salgsproces.

Tillige fyger det gennem luften med beskyldninger om urent trav i kulissen.

Han havde inviteret Lars Ellehave til et møde, hvor man skulle nå til enighed, og Danica skulle se APC’s beregnersystem fungere i praksis. Men det har altså ikke ført til noget.

”De har ikke reageret på invitationen. Vi har intet hørt. De ved godt, at vi har fat i den lange ende. Nu tager vi så debatten i det offentlige rum,” lyder det fra Lindblad, der har sendt analyser og beregninger foretaget og hentet fra Danicas egen omkostningsberegner, der ser ud til at underbygge, at de tidligere offentliggjorte priser fra APC er korrekte. InsideBusiness har gentagne gange spurgt Danica om lignende beregninger. Der er dog ikke kommet nogen.

Meldingen fra Lars Ellehave har blot været, at APC’s tal var fejlagtige. Og det gentager Danica nu igen efter anmeldelsen til Finanstilsynet:

”Det skal han (Peter Lindblad, red.) være velkommen til. Vi fastholder, at APC har oplyst forkerte priser, og det står vi gerne på mål for,” lyder det fra Danicas presseansvarlige, Tim Smidemann.

Den bitre strid eskalerer, samtidig med at APC med hjælp fra Danske Banks corporate finance-division arbejder på at sælge en stor del af selskabet til en kapitalfond.

Centralt branchespørgsmål trænger sig på

Men selv om de to kamphaner nu forsøger at få Finanstilsynet til at mægle i striden, er der for branchen et vigtigt principielt spørgsmål i konflikten, der trænger sig på.

Det handler om, hvorvidt et pensionsselskab er forpligtet til at betale kundens honorar til en mægler tilbage, hvis en mægler har henvist kunden til det pågældende selskab. Her mener APC, at det er pensionsselskabet forpligtet til, og det fik man i 2009 udarbejdet juridisk notat om ved advokat Søren Theilgaard( Theilgaard Law).

Han nåede frem til, at pensionsselskabet er forpligtet til at reducere sine normale etableringsomkostninger og løbende administrationsomkostninger med de omkostninger, der normalt ville være ved forsikringsmæglerens ydelser.

Det betyder ifølge APC også, at pensionsselskaberne skal acceptere mæglerbetjening på kunder, der har et produkt med garanterede ydelser. Omvendt lyder meldingen fra Danica, at man ikke har kontraheringspligt og derfor ikke er forpligtet til at stille nettopriser over for et selskab som APC.

Forsikringsmæglerforeningen bakker op om APC’s tilgang

I dag mener Forsikringsmæglerforeningens direktør, Pernille Lynge Jepsen, at pensionsselskaber bør tilbyde nettopriser til mæglerne:

”Det er Forsikringsmæglerforeningens klare udgangspunkt, at det er i kundernes interesse, at kunderne tilbydes nettopriser, hvis de overgår til mæglerbetjening. Det gælder både skade- og pensionskunder, som ellers kan komme til at betale for den samme ydelse to gange, hvor ydelsen reelt kun udføres af mægleren. Det er med til at begrænse konkurrencen, hvilket er til skade for kunderne,” siger hun.

Pernille Lynge Jepsen påpeger dog, at der hidtil ikke er statueret et lovmæssigt krav om reduktion af omkostninger, hvor en kunde går fra at være direkte betjent til at være mæglerbetjent. Her gør det ingen forskel, om mæglerhuset har kontaktet kunden, eller om kunden har kontaktet mæglerhuset.

Uklarheden har fået den konsekvens, at der er stor forskel på, hvordan selskaberne har håndteret det centrale spørgsmål. Og det ikke gælder ikke kun pensionsområdet, fortsætter direktøren for Forsikringsmæglerforeningen:

”Selskaberne tilbyder i højere grad nettopræmier på erhvervsmarkedet for skadeforsikringer, men gør det ikke på privatmarkedet. Det betyder også her, at privatkunden kan komme til at betale for samme ydelse to gange (markedsføring, salg og rådgivning), og det er med til at begrænse konkurrencen. Man må også spørge sig selv, om det er rimeligt, at kunden skal betale for den samme ting to gange,” siger Pernille Lynge Jepsen.

Forsikring & Pension står på Danicas side

Omvendt er der i pensionsbranchen hos Forsikring & Pension ingen tvivl om, at man stiller sig på Danicas side over for APC i den skarpe debat om forretningsvilkårene for at drive mæglervirksomhed i Danmark. Vicedirektør Carsten Andersen mener ikke, at et pensionsselskab er tvunget til at stille såkaldte nettopriser:

”Et pensionsselskab er ikke tvunget til at indgå et samarbejde med en mægler, man ikke har tillid til. Der er fri prisdannelse på markedet, så selskaberne må gøre, hvad de vil der. Alle selskaber kan indgå aftaler med mæglere med særlige priser, hvis en mægler udfører et stykke arbejde. De er ikke tvunget til det.”

Carsten Andersen er derfor enig i udmeldingen fra Danica om, at man ikke er forpligtet til at indgå en aftale med en eller flere pensions- eller forsikringsmæglere.

”Et pensionsselskab skal anerkende mæglerhuset som kundens repræsentant, hvis der foreligger en gyldig fuldmagt. Men pensionsselskabet må selv bestemme priser og andre vilkår i sit tilbud, uanset om kunden henvender sig selv eller via en mægler,” siger Carsten Andersen, der påpeger, at betaling for mæglerens arbejde er en sag mellem mægleren og kunden.

Centralt skattespørgsmål svækker mæglernes forretning

Aktuar og pensionsekspert Søren Andersen fra FPension mener, at det er uheldigt, at reglerne bliver tolket som de gør af pensionsselskaberne, det vil sige, at de ikke er forpligtet til at stille nettopriser over for et mæglerhus.

”Det er optimalt, hvis pengene til mægleren kommer fra pensionsdepotet, fordi de ikke er beskattede. Derfor er det vigtigt, at pensionsmæglervirksomheder kan opkræve honoraret på kundens depot. Lovgivningen siger, at det kan pensionsselskaberne gøre på mæglernes vegne.”

”Grundlæggende er det naturligvis uhensigtsmæssigt, hvis selskaberne selv kan bestemme, hvem de har aftaler med, og dermed udelukke bestemte rådgivere. På den anden side er det også svært at forestille sig en situation, hvor selskaberne kan blive tvunget til at indgå og administrere aftaler med et ubegrænset antal forskellige mæglere.”

Derfor opfordrer Søren Andersen Finanstilsynet til at mægle i konflikten og én gang for alle få klarlagt, hvad der er op og ned i det centrale spørgsmål:

”Det kunne være fint med en afklaring om, hvorvidt selskaberne er forpligtede til at tage en kunde ind og udbetale rådgivningshonorar fra hans depot. Det kunne være rigtig relevant for alle parter, så kunne vi slippe for den her mudderkastning.”

Finanstilsynet vil endnu ikke svare

Det er dog lettere sagt end gjort at få denne afklaring. InsideBusiness har gennem den sidste uges tid forsøgt at få Finanstilsynet til at svare på spørgsmålet. Dog uden held – og Finanstilsynet har meddelt, at man ikke kan svare på spørgsmålet for nuværende.

Den noget uldne tilkendegivelse kan hænge sammen med, at Peter Lindblad fra APC via sin advokat Jesper Hjetting fra Lundgrens ligeledes ønsker, at myndighederne får skabt klarhed i sagen:

”Vores advokater tolker det på denne måde. Finanstilsynet må så én gang for alle konkludere, hvad pensionsselskaberne er forpligtet til. Det vil tjene alle parter og ikke mindst forbrugerne bedst. De bliver nødt til at tage stilling til de her ting. Vi skal ikke finde os i, at der sidder en salgsdirektør i Danica, som sviner os til i medierne,” siger Peter Lindblad, der understreger, at sagen ikke direkte får en økonomisk konsekvens for APC.

Det skyldes ifølge Peter Lindblad, at APC’s kunder vælger de selskaber, der tilbyder de laveste omkostninger, og her er Danica p.t. ikke med. Det skyldes, at pensionstagerne ved valg af Danicas produkter skal betale for samme ydelse to gange, jf. ovenstående problemstilling og den oprindelige prissammenligning, som InsideBusiness bragte den 10. februar.

Ifølge pensionsekspert og aktuar Jørgen Svendsen fra AFPR er et pensionsselskab ikke forpligtet til at samarbejde og tilbyde nettopriser til et mæglerfirma.

”Det ville være ønskeligt, at de altid skulle samarbejde med en mægler. For det ville sikre mæglers uvildighed. Det er et problem, at APC kun har et samarbejde med tre ret små selskaber. For så fremstår de mere som et salgsagentur end en uvildig mægler. Hvis de kunne tilbyde kunden alle muligheder og den bedste aftale, så ville de være mere uvildige i stedet for de få selskaber (Skandia, AP Pension og Topdanmark Liv), hvor de selv tjener penge. Det er et problem,” siger Jørgen Svendsen.

 

LÆS MERE

Opgør i pensionsbranchen bryder ud i lys lue. Pensionsdirektør beskylder mæglerhus for urent trav

Her er Danmarks dyreste og billigste pensionsselskaber

Kontroversiel pensionsaktør splitter pensionsbranchen. Beskylder store selskaber for regelbrud

Salg af kontroversiel aktør kan for alvor udfordre pensionsselskaberne

Kontroversiel aktør nærmer sig den store jackpot