;
willis web

Inside story

Willis vinder opgør om kontroversielt koncept, men uro fortsætter

Der er langtfra enighed om, hvordan man sikrer forsikringsmæglernes uvildighed, efter at Willis Towers Watson har fået godkendt speget forretningskoncept.

Et principielt opgør, som har splittet forsikrings- og pensionsmæglerbranchen i Danmark, udvikler sig hastigt. Finanstilsynet har nemlig offentliggjort en afgørelse, der opstiller retningslinjer for, hvordan mæglerne på én gang kan være kundernes uvildige rådgivere og samtidig sælge informationer til nogle af de store forsikrings- og pensionshuse som Tryg, Gjensidige, Topdanmark, Codan, PFA og Danica.

Det var InsideBusiness, der første gang i september beskrev Willis’ nye produkt, Willis Carrier Connect, som kort fortalt sælger informationspakker til forsikringsselskaber og mæglerhuse om eksempelvis kommende udbud.

Pensions- og forsikringsmæglerbranchen er vildt uenige om et nyt koncept. Hvordan kan mæglernes uvildighed i forhold til kunderne bevares? Lars Steen Nielsen fra Contea er kritisk.

Det kildne tema er imidlertid, at flere branchefolk tvivler på, at aktører som Willis, Aon og Mercer/Marsh kan sikre lige behandling mellem dem, der abonnerer på deres services, og dem, der ikke gør, når der blandt andet skal håndteres udbudsrunder. Sagen fik Finanstilsynet til at undersøge temaet – og det er denne undersøgelse, der nu er klar.

Umiddelbart er der tale om en sejr til Willis Towers Watson og Forsikringsmæglerforeningen, FMF, for de får i afgørelsen faktisk lov til at lancere de omdiskuterede produkter. Omvendt er det forbundet med endog meget vanskelige compliance-regler, hvis man vil sælge informationsprodukterne til et eller flere forsikringsselskaber og samtidig være forsikringskundernes uvildige rådgiver. Det mener i hvert fald Lars Steen Nielsen, der er direktør for det hurtigvoksende forsikringsmæglerhus, Contea:

”Jeg er overrasket over Finanstilsynets holdning til det her. Almindelig sund fornuft tilsiger, at ingen virksomhed med 100 procent sikkerhed kan leve op til de her krav. Jeg ville i hvert fald nødig være underlagt de her foranstaltninger, og du kan som arbejdsgiver heller ikke vide, hvad dine mange medarbejdere videregiver af informationer til hinanden i løbet af dagen, opdelingskrav eller ej.”

Kræver meget stærke interne kontrolfunktioner

Lars Steen Nielsen henviser til, at afgørelsen fra Finanstilsynet gør sagen meget kompleks compliancemæssigt. Selv om det fremgår af afgørelsen, at ”det ved anvendelse af tilstrækkelige foranstaltninger ikke vil være i strid med lovreglerne på området, hvis en forsikringsmæglervirksomhed indgår aftale med ét eller flere forsikringsselskaber om løbende levering af data mod honorering”, så er Finanstilsynet meget bevidst om, at koncepterne kræver endog meget stærke interne kontrolfunktioner. For det kan nemt blive et problem med mæglerhusets evne til fortsat at være uafhængig.

”Det vil således være afgørende, at virksomheden kan dokumentere, at den forebygger og eliminerer eventuelle konflikter. Tiltag, som kan forebygge interessekonflikter, kan eksempelvis være organisatorisk opdeling af medarbejderne, funktionsadskillelse af arbejdsopgaver, systemadskillelse af information mv.,” skriver Finanstilsynet.

Resumé af Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynet vurderer, at det ved anvendelse af tilstrækkelige foranstaltninger ikke vil være i strid med lovreglerne på området, hvis en forsikringsmæglervirksomhed indgår aftale med ét eller flere forsikringsselskaber om løbende levering af data mod honorering.

Hvorvidt en sådan aftale mellem forsikringsmæglervirksomheden og forsikringsselskabet er forenelig med forsikringsmæglerens hovedvirksomhed som uvildig rådgiver for dets kunder, vil være bestemt af, om aftalen skaber eller kan skabe interessekonflikter og dermed så tvivl om forsikringsmæglervirksomhedens uafhængighed.

Det vil således være afgørende, at virksomheden kan dokumentere, at den forebygger og eliminerer eventuelle konflikter. Tiltag, som kan forebygge interessekonflikter, kan eksempelvis være organisatorisk opdeling af medarbejderne, funktionsadskillelse af arbejdsopgaver, systemadskillelse af information mv.

Lars Steen Nielsen tvivler på, at det overhovedet kan lade sig gøre – og i givet fald skal Finanstilsynet tage helt andre og strengere kontrolfunktioner i brug, mener han:

”Ledelserne kan ikke i praksis kontrollere dette, det kan ikke lade sig gøre – og slet ikke på daglig basis. Hvilke papirer bliver set af hvem? Derimod risikerer du, at du eksponerer dig for, at der står nogle på det næste gadehjørne og med rette kan påstå, at du ikke kan levere den krævede uvildige rådgivning.”

Fra Willis Towers Watson (WTW) er partner Kent Risvad glad for Finanstilsynets undersøgelse og ikke mindst, at tilsynet konkluderer, at Willis Towers Watson handler redeligt og i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

”Man skal huske, at det fundamentale ved lovgivningen er at sikre kunden adgang til uafhængig rådgivning inden for forsikring og pension. Undersøgelsen bekræfter, at der er et effektivt tilsyn, hvilket er i alles interesse.”

Hvorfor er der så branchekolleger, der forsøger at rejse tvivl om, hvorvidt uvildigheden kan bevares?

”Det undrer også os, og man kan jo kun gisne om, at det kunne bero på manglende indsigt i sagen eller utilfredshed med, at man ikke selv har de fornødne kompetencer eller værktøjer til at kunne gøre en forskel,” siger Kent Risvad, der påpeger, at Willis Towers Watson før har sat nye standarder, som har forbedret konkurrencen på et konkurrencepræget forsikrings- og pensionsmarked.

Konkurrent vil ikke røre konceptet med en ildtang

Lars Steen Nielsen er derimod ikke i tvivl. Han vil i mæglervirksomheden Contea ikke røre ved det nye mæglerkoncept.

”Nej, det vil vi ikke røre med en ildtang. Det har vi drøftet i bestyrelsen, og det er vi helt enige om, selv om vi nok også kunne tjene mange penge på det. Man vil kunne så tvivl om uvildigheden, og vi vil ikke havne i den situation, hvor nogen kan beklikke vores uvildighed. For os er forsikringsmæglernes uvildighed helt essentielt og hele vores eksistensgrundlag. Det piller vi ikke ved. Vi vil fortsat levere de samme services og de samme ydelser til forsikringsgiverne uden at opkræve honorering herfor, som vores udenlandske konkurrenter nu tager sig betalt for. Vi er sikre på, at det både er i kundernes og forsikringsselskabernes interesse, at vi holder fuldstændig fast i vores uvildighed”

Der skal være vandtætte skotter

Finanstilsynet oplyser selv, at det er et krav, at der er en fuldstændig adskillelse mellem de medarbejdere, der betjener mæglerkunder, og de medarbejdere, der arbejder med de forsikringsselskaber, der modtager informationerne.

”Medarbejdere må således ikke have informationer eller have adgang til informationer, som ville kunne påvirke medarbejderen til at vælge ét forsikringsselskab frem for et andet på bekostning af kundens behov.”

Tillige skal virksomheden sikre, at der ikke fra den øverste ledelse sendes signaler ned i organisation, som kan påvirke virksomhedens uvildighed i forholdet til kunden, fremgår det af Finanstilsynets afgørelse, som har forholdt sig til lige præcis Willis Carrier Connect-konceptet.

Et tema for de store internationalt ejede mæglerhuse er, at de typisk agerer på markeder, hvor mæglerne får provision af forsikringsselskaberne, når de formidler forsikringer til kunderne. Det er derimod ulovligt i Danmark, og det ændrer fundamentalt på forretningsmodellen. Det kan derfor være, at de store mæglerhuse har fået trukket det spegede forretningskoncept ned over hovedet fra deres ejere.

Brancheorganisationen Forsikring og Pension har ikke ønsket at kommentere afgørelsen, da man ikke har været en del af den. Desuden er afgørelsen kun vurderet ud fra lov om forsikringsformidling, ikke ud fra konkurrencelovgivningen, der administreres af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

LÆS MERE

Brancheopgør: Mæglerhus revses for kontroversielt forretningskoncept

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Mæglerhus advarer om fremadstormende forsikringstrend

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen