Mærsk terminal web

Inside story

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 mia. til ny satsning

Med en stribe pensionskasser i ryggen er Mærsk-familiens kapitalfond tæt på at etablere en ny fond med fokus på infrastruktur. Målet er at hente op imod 15 milliarder kroner, og fokus skal bredes yderligere ud, men manglende frasalg og en bredere strategi vækker bekymring.

Mærsk-familiens pengetank, A.P. Møller Capital, har gennem de senere år haft særdeles travlt med at bruge de utallige milliarder, rederiet i disse år sejler hjem.

Talrige virksomheder er blevet opkøbt, ligesom Mærsk-familien i 2017 søsatte sin egen kapitalfond med fokus på investeringer inden for infrastruktur og energi i Afrika. En region, som talrige forvaltere historisk har brændt fingrene på, blandt andet fordi man i flere tilfælde undervurderer de risikoelementer, som investeringer i verdensdelen ofte er forbundet med.

For A.P. Møller Capital fik den nye fond med navnet Africa Infrastructure Fund da også en noget vanskelig begyndelse, da det viste sig noget sværere at finde egnede investeringer end først antaget.

Siden er tempoet dog blevet skruet op i en sådan grad, at fonden har investeret en så stor del af investorernes penge, at Mærsk-familien nu er i fuld gang med at rejse endnu en inftrastrukturfond.

Ligesom i første omgang kommer pengene fra blandt andre danske pensionskasser, og InsideBusienss erfarer, at A.P. Møller Capital om kort tid forventes at løfte sløret for den nye fond, der vil få et samlet tilsagn på omkring 15 milliarder kroner. Investorbasen vil bestå af en række gengangere, heriblandt sværvægtere som PFA, PKA, PensionDanmark og Lægernes Pension.

Hvor Mærsks første fond udelukkende fokuserede på Afrika, vil man denne gang brede fondens fokus ud, således at mandatet bliver investeringer i emerging markets.

Kombinationen af et langt bredere mandat og det faktum, at Mærsks nye fond bliver dobbelt så stor som forgængeren, er dog noget, der naturligt nok har fået en del investorer til at udfordre fondens ledelse med den tidligere Mærsk-chef Kim Fejfer i spidsen med flere kritiske spørgsmål.

Indtil videre har Mærsk-familiens første fond nemlig ikke leveret nogle frasalg, hvorfor investorernes afkast indtil videre er behæftet med en vis usikkerhed.

Sammenholdt med de øvrige faktorer stiller det investorerne i et helt klassisk dilemma, hvor muligheden for et potentielt ganske højt afkast skal holdes op mod den risiko, der altid vil være ved at investere i en fond af den type, som A.P. Møller Capital er i gang med at etablere.

”Det er klart, at det hjælper utrolig meget, at man har A.P. Møller-Mærsk brandet bag sig og samtidig kan vise os, at folkene bag fonden har indgående kendskab til de markeder, de skal investere i. Fonden og Mærsk-familien lader til at anerkende de risikoelementer og lukkede en del op omkring resultaterne i porteføljen og virkede ydmyge over for, at de nu rejser kapital igen,” siger en investor, InsideBusiness har talt med.

Handler ikke kun om afkast

Hos A.P. Møller Capital ønsker ledende partner Kim Fejfer ikke at udtale sig om, hvorvidt man igen er ved at hente penge, eller hvorvidt en ny fond forventes på benene om kort tid. Han hæfter sig dog ved, at man fortsat forventer at kunne hente et ganske pænt afkast til investorerne.

”Vi har nu en portefølje med i alt 9 investeringer, der omfatter 16 virksomheder i 9 forskellige lande. Vi har fået færdiginvesteret fonden et halvt år før tid, og de næste par år er opgaven at udvikle og modne porteføljen med henblik på frasalg, der kan give investorerne et godt afkast, der gerne skal være over 15 procent,” siger Kim Fejfer.

Kim Fejfer understreger samtidig, at tanken bag Mærsks fonde ikke udelukkende handler om finansielle nøgletal.

”Vores første fond blev etableret i 2017 med det formål at skabe impact og værdi i Afrika i samarbejde med institutionel kapital. Blandt andet inden for miljø og det sociale område er der brug for det, og vi kan allerede nu se, at vores investeringer bærer frugt, idet vi blandt andet har været med til at skabe over 100.000 arbejdspladser,” siger Kim Fejfe, der gennem 13 år var øverste chef for det børsnoterede rederis havneforretning, APM Terminals.

Erfarent hold

Netop takket være de mange år i APM Terminals har Kim Fejfer et indgående kendskab til Afrika og de mekanismer, der gør sig gældende i hvert enkelt land.

Den erfaring, som også deles af flere andre i fondens team, er en af årsagerne til, at A.P. Møller Capital evner at kunne styre uden om de mest oplagte faldgruber.

”Der skal være højere afkast forbundet med at investere i et område eller segment, hvor der også er højere risiko. Qua vores ophav har vi imidlertid et stærkt navn, der borger for erfaring og en track record i netop Afrika, samtidig med at vi har skabt en diversificeret portefølje. Samtidig er mange af vores investeringer inden for energi og transport, hvor lange kontrakter sikrer et stabilt cashflow, der er beskyttet mod inflation;” siger Kim Fejfer og understreger igen vigtigheden af, at kapitalfonden har det lyseblå Mærsk-flag i ryggen.

”Vi vil altid være aktive ejere og gøre brug af det stærke netværk, vi har opbygget i regionen siden 1924, hvor Mærsk som gruppe lavede sin første investering. Derfor vælger vi partnere og rådgivere, vi har mangeårige relationer til, ligesom vi har en god relation til lokale og nationale myndigheder. Det betyder, at vi både kan sikre god governance og samtidig minimere eventuelle risici,” siger Kim Fejfer.

Rejser fond på kritisk tidspunkt

Ligesom alle de mange andre fonde, der er i markedet for at fylde pengekassen op, stiller Mærsks aktuelle fundraising investorer i det dilemma, at man potentielt risikerer at investere kort før en global recession.

Historisk har det vist sig, at fonde etableret i tiden før finanskrisen i 2008 efterfølgende havde uhyre svært ved at levere acceptable afkast.

Mange hentede således kapital og gik i gang med at investere ud fra det argument, at det skete på bunden, men da krisen trak ud, blev mange investeringer ramt hårdt, og fondenes afkast led voldsomt efterfølgende.

Den aktuelle situation med pres på forsyningskæder og stigende priser på blandt andet el og gas, er dog ikke noget ,Kim Fejfer frygter vil ramme Mærsk-fondenes portefølje negativt.

”Vores portefølje perfomer efter planen og har vist sig uhyre modstandsdygtig over for udefrakommende faktorer, eksempelvis corona. Samtidig har stigende energipriser og knaphed på fødevarer ikke ramt vores investeringer negativt, men i stedet blot øget behovet for udbygning af infrastrukturen i Afrika,” siger han.

 

Læs mere

Mislyde i toppen af Mærsk

Axcel klar til ny pengejagt

M&A-markedet balancerer på en knivsæg

Kapitalfond klar til salg af genoprettet guldæg

Kæmpe pengetank kaster sig over kapitalfonde

Her er kapitalfondenes største guldæg

EQT jagter dansk genrejsning