GF Svendborg.
Sted: Møllergade 92, Svendborg
Dato: 08/06/2017
Journalist: Rasmus Gade
Foto: Alex Tran

Inside story

Magtfulde klubber bag GF Forsikring sidder på formue på en kvart milliard kroner

Overskudsdeling med kunderne er centralt i GF Forsikrings succes. Men efter flere års massiv vækst bugner pengetanken i baglandet bag GF Forsikring, hvor forsikringsklubberne har opbygget en samlet egenkapital på over 250 mio. kr. Det rejser naturlige spørgsmål om, hvor store formuer klubberne skal have, og hvorfor pengene ikke skal ud til kunderne.

Når det fremadstormende forsikringsselskab GF Forsikring markedsfører sig, gør selskabet en dyd af at fortælle, at selskabet deler sit overskud med kunderne. Sagen er dog samtidig den, at pengetankene i forsikringsklubberne, som ejer GF Forsikring sammen med GF Fonden, bugner.

Over de senere år har de 33 forsikringsklubber opbygget en formue på over 250 mio. kr. Formuen i klubberne kommer i tillæg til en egenkapital i GF Forsikring på over 2,5 mia. kr. og er skabt efter massiv vækst i GF Forsikring.

De seneste fem år er bruttopræmierne vokset med over 40 pct. i GF Forsikring. Og væksten ser ikke ud til at stoppe i år, hvor GF Forsikring efter alt at dømme vil placere sig blandt årets væksttopscorere i den danske forsikringsbranche.

Den massive vækst har ikke bare polstret GF Forsikring, hvor egenkapitalen fra 2015 til 2020 er vokset med 1 mia. kr. til 2,5 mia. kr.

Det samme gælder de 33 forsikringsklubber, der ejer GF Forsikring sammen med GF Fonden. Kunder i GF Forsikring er ikke kunder, de er medlemmer, og det er via klubberne, at medlemmerne årligt får del af overskuddet fra bilforsikringer, mens overskudsdelingen på de øvrige forsikringer sker via GF Forsikring.

De bugnende pengetanke i klubberne rejser naturligt et spørgsmål om, hvor velpolstrede klubberne skal være, og hvorfor pengene ikke sendes retur til kunderne, når GF Forsikring bryster sig af at dele overskuddet med kunderne.

Hos flere af de største klubber i GF’s bagland erkender man, at det er en debat, der løbende pågår i baglandet. Men klubberne afviser, at de flere hundrede millioner på kistebunden er et udtryk for, at klubberne puger pengene sammen.

Sådan lyder det blandt andet fra GF Trekantområdet, der er en af de største klubber bag GF Forsikring.

”Den kapital, vi har i GF Trekantområdet, er ikke stor nok til, at vi kan give rabatter. Og det vil også være en skæv fordeling. Samtidig er præmierne fastlagt i GF Forsikring,” siger Jens-Peter Riis Jensen, der er bestyrelsesformand i GF Trekantområdet.

”Men pengene skal selvfølgelig ud til kunderne, men det kan de også komme, ved at vi eksempelvis etablerer et nyt klubkontor, som vi er ved at gøre i Kolding. Når vi gør det, skal der ansættes nye medarbejdere, og der er det godt at have kapital bagved, som vi kan tære på,” siger han.

Fire klubber sidder på størstedelen af formuen

Dykker man ned i de 33 klubber, er det især i fire klubber, at formuen findes.

Det drejer sig om GF Trekantområdet, GF Sønderjylland, GF Grænsen og GF Fyn. De fire klubber er de absolut største målt på både medlemmer og omsætning i GF Forsikrings bagland. Derfor er det heller ikke overraskende, at de senere års massive vækst har polstret netop disse fire klubber mest.

Størst er formuen i GF Fyn, der i slutningen af 2021 havde en egenkapital på 38,3 mio. kr. Hos GF Trekantområdet og GF Sønderjylland voksede egenkapitalerne begge steder til 30 mio. kr. i 2021, mens GF Grænsen afsluttede 2020 med en egenkapital på 29 mio. kr. Foreningen har endnu ikke offentliggjort sit årsregnskab for 2021.

Hos GF Fyn mener bestyrelsesformand Mattias Andersen, at det er en relevant debat, hvor velkapitaliseret foreningen skal være i forhold til at sende pengene ud til medlemmerne i form af rabatter.

“Vi har ikke en strategi om at blive så rig som mulig, men derimod om at være lokalt til stede og give nærværende medlemsoplevelser,” siger Mattias Andersen og nævner et nyt klubkontor i Dalum og

”Vi har ikke et ønske om at blive store og rige. Tværtimod er det bestyrelsens ambition hele tiden at have fokus på medlemmerne. Når vi driver forening, vil vi ikke bruge pengene, før vi har dem. Vi har de ansvarlige briller på,” siger han og nævner et nyt klubkontor i Dalum og en ny Ildsjæl-pris som eksempler på initiativer, der skal bringe klubben tættere på lokalområdet.

Debatten pågår også i GF Sønderjylland, fortæller bestyrelsesformand Gunnar Hansen.

”Det er naturligvis altid en spændende afvejning. Herfra har lokalbestyrelsen et ønske om, at vi skal have en tilstrækkelig egenkapital, så vi til enhver tid kan svare enhver sit i forhold til leverandører, medarbejdere og øvrige forpligtelser. Men det er klart, at det er et emne, der bliver vurderet løbende,” siger Gunnar Hansen, der indtil i sommer også var bestyrelsesformand i GF Forsikring A/S.

Formand vil have penge ud at arbejde

Efter et formandsopgør overtog GF Trekantområdets bestyrelsesformand, Jens-Peter Riis Jensen, formandsposten i GF Forsikring. Men hvor Jens-Peter Riis Jensen har en holdning til, hvor velpolstret hans egen klub, GF Trekantområdet, skal være, vil og kan han som bestyrelsesformand i GF Forsikring ikke blande sig i, hvad de øvrige klubber vælger, slår han fast.

”Klubberne er selvstændige juridiske enheder. Så det er ikke mig, der skal fortælle, hvor meget de skal have på kistebunden. Men jeg har den holdning, at pengene ikke bare skal stå og samle støv,” siger Jens-Peter Riis Jensen.

Efter sommerens formandsopgør har GF Forsikring trukket håndbremsen for en stund. Samtidig står selskabet uden en permanent direktør efter en overraskende fyring af Jan Parner.

Som ny formand har Jens-Peter Riis Jensen sammen med den øvrige bestyrelse vedtaget en strategi, som løber frem til 2023. Strategien har to hovedspor med fokus på medlemsoplevelsen. Det skal gøre det nemmere at være medlem i GF, ligesom man vil spille en større rolle i medlemmernes liv, mens man med sin lokale tilstedeværelse vil i tættere dialog med medlemmerne.

Jens-Peter Riis Jensen har tidligere fortalt InsideBusiness, at behovet for at bremse op blandt andet skyldes problemer i GF Forsikring, fordi man har haft svært ved at følge med, f.eks. i policeafdelingen, ligesom der skal bedre styr på it-processerne, så man bliver bedre til at implementere nye forsikringsprodukter, f.eks. lønsikringsforsikringerne. Desuden er det også et spørgsmål om, at dele af organisationen skal ned i tempo, fordi nysalget har været for højt.

2021 bød på fortsat vækst

GF Forsikrings årsrapport for 2021 offentliggøres først den 30. april, men konstitueret administrerende direktør Mark Palmberg lægger ikke skjul på, at 2021 har været endnu et godt år for GF Forsikring. Det betyder, at GF Forsikring og baglandet nu kan investere i at styrke medlemsoplevelsen, siger han.

”Vi står i en unik position lige nu takket være vores vækst, som muliggør, at vi for alvor kan investere i det vigtige ben i vores strategi, som handler om at styrke medlemsoplevelsen. Det gør vi ved at komme tættere på medlemmernes ønsker og behov, som giver dem værdi for pengene,” siger Mark Palmberg, der som eksempel nævner en ny medlemsfordel, hvor alle medlemmer får adgang til en videokonsultation med en læge.

Læs mere

Uhyre svært at rekruttere: Kom tæt på ledige topstillinger i pension og forsikring

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand

Væksten tordner videre i jysk forsikringsselskab

Forsikringsgiganter må igen yde økonomisk førstehjælp til leverandør

Skarp kritik af overskudsdeling hos fremadstormende forsikringsselskab

Se det forsikringsselskab, der har klaret sig bedst på aktiemarkedet

Kæmperegning er på vej til danske forsikringsselskaber

Alm. Brand skuffer investorer. Fejler nu på eget vækstmål