Skandia har endog meget høje administrationsomkostninger. P.t. er ejerne i Sverige tålmodige og håber på vækst, men spørgsmålet er, hvor længe det varer.

Redaktørens analyse

Meget på spil for pensionshuse med høje omkostninger

Konkurrencen skal øges på pensionsområdet. Det kan gøre det svært for Topdanmark Liv og Skandia Liv at klare sig, for begge spillere lider i den grad under høje administrationsomkostninger, mens PFA er på den grønne gren.

Man tror det næppe, men der bliver begået alverdens krumspring for at presse det vigtige N5-nøgletal for administrationsomkostninger per police ned, hvis man er aktør i pensionsbranchen. Det kan for eksempel være at oprette et selvstændigt selskab for it-udvikling for at holde it-omkostninger ude af regnskabet og på den måde stå bedre i konkurrencen.

Problemet for selskaber med høje omkostninger er nemlig, at udfordringerne i deres forretning pludselig bliver alt for synlige for omverdenen. Det lyder for eksempel fuldstændig vildt, at Skandia Link har administrationsomkostninger for 4.313 kroner per police, mens den direkte konkurrent PFA har omkostninger for 723 kroner – for slet ikke at nævne Industriens Pension, der klarer den samme opgave for 250 kroner per police.

Naturligvis understreger både Topdanmark og Skandia i dagens InsideStory over for InsideBusiness, at de høje omkostninger ikke bliver væltet over på kunderne.

Sagen kort

Der er dramatiske forskelle på kommercielle pensionsselskaber og pensionskassers omkostningsniveau uden investeringsomkostninger, viser en større gennemgang, som InsideBusiness har foretaget med udgangspunkt i Finanstilsynets tal.

Tallene viser, at stordriftsfordele er vigtigt, og mindre aktører med vækstambitioner betaler en høj pris for at være med.

Vi sætter fokus på nøgletallene N4 og N5, som i princippet kan være med til at definere, om et pensionsselskab kan overleve på egen hånd eller ej.

Men hvor har du lyst til at have din pension? I et superveldrevet selskab eller i et med store administrationsomkostninger? For pengene skal før eller siden findes et sted. Og der kan også hentes penge fra investeringsomkostninger og fra driftsherretillæg.

Konkurrencemyndigheder rasler med sablen

Det bliver med garanti ikke nemmere for omkostningstunge selskaber at klare sig over tid. For Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er på vej med en rapport, der skal kulegrave konkurrencesituationen på pensionsområdet og komme med konkrete forbedringer. Det er nok klogt, for selv om der kæmpes benhårdt om de store erhvervskunders pensionsordninger, så ser billedet anderledes ud for de mindre virksomheder, hvor medarbejderne også har brug for en pensionsordning.

Men der sker ting og sager, for flere pensionsmæglere er begyndt at agere på markedet for private pensionsordninger og for mindre virksomheder.

Det gælder eksempelvis APC, der har ramt et marked for privatkunders pensioner, som de større selskaber ikke har evnet at yde god og billig service. De sælger netop Topdanmarks, AP Pensions og Skandias produkter, for de andre selskaber vil ikke rigtig lege med dem, og det er da også åbenlyst, at vækst via partnere som APC giver højere akkvisitionsomkostninger. Omvendt er mæglerne også en vigtig vej til at presse omkostningerne i pensions- og skadesforsikringsselskaber ned med.

Rigtige konkurrencehæmmere

Der er også andre aspekter, der hæmmer konkurrencen. Det er eksempelvis en realitet, at en bank med eget pensionsselskab typisk har lettere ved at holde på virksomhedskunden, hvis der er et sammenfald med bankforbindelsen. For leverandørskifte på pensionsområdet kan typisk reddes af for eksempel lempeligere vilkår i virksomhedens kassekredit. Det er lidt noget rod, men den slags fiksfakserier er velkendt i branchen.

Det er også velkendt, at det er en væsentlig hæmsko for konkurrencen, at pensionsselskaberne ofte ikke ønsker at modtage syge eller halvsyge kunder, som kan blive en belastning for selskabets i forvejen underskudsgivende syge- og ulykkesforsikringer.

Sidst er det selvfølgelig noget forunderligt, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne ligger med så markant lavere omkostninger end de kommercielle selskaber. Det er næsten for oplagt, at en af disse spillere før eller siden går ind på markedet med produkter, der underbyder de eksisterende pensionsselskaber med et billigt og simpelt opsparingsprodukt.

ATP, som jo i sagens natur skal være det billigste pensionsselskab i landet, fordi pengene er tvangsopsparet, lå førhen i overvejelser om at lancere et sådant discountprodukt. For det ville bestemt være i samfundets interesse, for det gælder jo om, at vi i tider med lav rente får så meget som muligt ud af pensionerne, så det belaster velfærdssamfundet mindst muligt. Men omvendt vil et sådant produkt næppe være gangbart, for det ville være ulige konkurrence overfor de kommercielle spillere.

Læs også Her er de mest veldrevne pensionsselskaber – og de værste

 

LÆS MERE

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

Speget mæglerkoncept rulles ud i pensionsbranchen

Finanstilsynet går ind i speget Willis-sag. Andre mæglerhuse kan blive ramt

Brancheopgør: Mæglerhus revses for kontroversielt forretningskoncept

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen