;
pensiondanmark

Pension

Imponerende comeback på afkast: Se pensionsbranchens vindere og tabere

Pensionsselskabernes afkast til kunder med middelrisiko har taget et kraftigt comeback. Der er stor forskel på de enkelte selskaber, og det skyldes især én aktivklasse. Pensionsekspert kalder forskellene slående.

Over 700 milliarder kroner er forduftet fra danskernes pensionsopsparinger i år oven på de hårde lussinger til aktie- og obligationsmarkederne.

End ikke de mildere vinde, der den seneste måneds tid er blæst ind over den globale økonomi, og som har stoppet en del af blødningen, kan redde kunderne i flere af landets største selskaber fra tab på opsparingen på op mod 10 procent. Og omvendt kan end ikke torsdagens aktienedsmeltning kan tage de imponerende resultater fra de bedst performende pensionshuse, som nærmer sig et nul afkast.

Værst ser det ud hos landets store kommercielle pensionsselskaber, der står til store tab, selv om blødningen er blevet begrænset mod årets afslutning, mens arbejdsmarkedskasserne tegner til at blive årets vindere.

Det viser en gennemgang af afkastene hos landet største pensionsselskaber til og med november for kunder med moderat risiko og 15 år til pension, som analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen står bag.

 

Helt i front finder man således PensionDanmark, som til og med november formåede at begrænse afkasttabet til blot 3,9 procent, mens store kommercielle pensionsselskaber som Danica, AP Pension og Velliv havde tabt over 10 procent ved udgangen af november.

”Der er tab over hele linjen. Det er udtryk for, at vi har været gennem et usædvanligt år. Men spredningen er også slående – ca. 10 procentpoint fra det bedste til det dårligste afkast. Ser man på dem, der ligger med de mindst negative afkast, må man sige, at det er ret godt klaret i et år, hvor aktier og obligationer er faldet betydeligt,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen fra analysehuset af samme navn.

Det, der for alvor skaber de store afkastforskelle mellem arbejdsmarkedspensionskasserne og de kommercielle spillere, er de meget omtalte alternative investeringer.

Som tommelfingerregel kan alternative investeringer som infrastruktur, ejendomme og andre unoterede aktiver nemlig udgøre en større andel hos arbejdsmarkedspensionskasserne end hos de kommercielle spillere.

Årsagen er, at de kommercielle spillere er nødt til at placere en større del af kundernes formue i aktier og obligationer, som er mere likvide og derfor nemmere at sælge, hvis kunderne skifter selskab.

”Der er ingen tvivl om, at noget af det, der hjælper, er nogle af de alternative investeringer, der har leveret okay afkast i et ellers vanskeligt år. Man kan sige, at alternativerne viser deres berettigelse i et vanskeligt år. Det er nok noget af det, der dæmper udsvingene,” siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Med årets tab er afkastene set over en længere tidshorisont naturligvis dalet en smule. Årets tab ændrer dog ikke ved, at de langsigtede afkast fortsat er pæne, mener Nikolaj Holdt Mikkelsen.

”Tabene i år tager toppen af 10-års afkastene, men det er stadig fine afkast i det længere perspektiv. Prisen for at få et højt afkast over tid er udsving undervejs. Nu er vi i et år, hvor alt på nær få aktivklasser stort set er faldet. Så kan man komme igennem med de aktuelle afkast, er det billigt sluppet,” siger han.

PensionDanmark: Tocifret afkast på infrastruktur

En del af forklaringen på det beskedne tab hos årets foreløbige frontløber, Pensiondanmark, skal findes i arbejdsmarkedspensionskassens efterhånden lange historik med investeringer i infrastruktur.

PensionDanmark har især tætte bånd til Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), som pensionskassen var med til at stifte, og som siden har udviklet sig til en af verdens største grønne forvaltere.

Infrastrukturinvesteringer hos PensionDanmark har foreløbig leveret et afkast på godt 18 procent, oplyser selskabet. Det står i skærende kontrast til det globale aktiemarked, som ved udgangen af november havde tabt godt 10 procent siden årets begyndelse.

”Godt halvdelen af infrastrukturporteføljen er investeret i vedvarende energianlæg, hvor især de europæiske investeringer i sol- og vindmølleparker har nydt godt af årets meget høje elpriser samt et løft i forventningen til de fremtidige elpriser. Infrastrukturporteføljen indeholder også investeringer i forskellige typer container- og fragtskibe, som har nydt godt af årets meget høje fragtrater,” siger Claus Stampe, investeringsdirektør i PensionDanmark.

Det er dog ikke kun de alternative investeringer, der har været med til at begrænse afkasttabet i PensionDanmark, siger Claus Stampe.

1,5 procentpoint af det samlede afkast skyldes, at PensionDanmark igennem det meste af året har ligget med en beholdning af afledte renteinstrumenter, som har givet en gevinst, når renten er steget, fortæller Claus Stampe.

Dertil kommer, at PensionDanmark har valgt at investere en væsentlig del af sin kreditportefølje i lån med variabel rente, og i et år, hvor renterne er steget voldsomt, har det været en betydelig fordel, siger Claus Stampe.

Store afkastforskelle selskaber imellem

I hælene på PensionDanmark kommer Sampension, der for nylig scorede jackpot på sin investering biogasselskabet Nature Energy, tidligere Naturgas Fyn, der blev solgt til Shell for 14 milliarder kroner. Også Industriens Pension klarer sig hæderligt med et tab på 5,5 procent.

Langt værre ser det ud for de kommercielle spillere, hvor afkasttabene visse steder er mere end dobbelt så store som hos de arbejdsmarkedspensionskasser, der har klaret sig bedst.

Værst ser det ud hos Danica, Pædagogernes Pension, AP Pension og Velliv, hvis hovedprodukter alle havde tabt mere end 10 procent ved udgangen af november.

Lidt bedre så det ud hos PFA Pension og Topdanmark, hvor kunderne dog alligevel må sluge et tab på over 8 procent.

Hos Danica erkender investeringsdirektør Poul Kobberup, at Danica ser ud til at få ”én på hatten” i år, men understreger samtidig, at han mener, at man skal se afkastene over en længere tidshorisont. Set over en tiårig periode leverer Danica da også et afkast på 5,9 procent for kunder med middelrisiko med 15 år til pensionen.

At Danica ligger, som man gør i år, overrasker på sin vis ikke Poul Kobberup.

”Jeg har ikke set nogen rapportere alternative investeringer med negative investeringsafkast i år. Når man har en overvægt af likvide instrumenter, især rentebærende instrumenter, så har man fået en ordentlig én på hatten,” siger han.

Danica erkender: Har ikke klaret sig bedre end markedet

Poul Kobberup erkender dog også, at det ikke er lykkedes Danica at klare sig bedre end markedet.

”Når man ligger i det børsnoterede marked, forsøger man selvfølgelig at gøre det bedre end markedet. Det har vi haft historik for at gøre i de gode år. Der har vi nok været lidt udfordret i år. Vi er ikke langt efter, men vi har ikke den der ekstraordinære performance, som vi normalt har i gode år,” siger han og tilføjer, at det især hænger sammen med, at Danica ikke ønsker at investere i forsyningssektoren.

”Energi og tunge råstoffer har været den bedst performende aktivklasse i år, men det er ikke vores stil at ligge i forsyningsbranchen,” siger Poul Kobberup, der tror på, at de mildere økonomiske vinde, som blandt andet viser sig i form af en aftagende inflation og dalende renter, vil give Danica medvind.

”Det, vi oplever i fjerde kvartal, er i favør af de børsnoterede aktiver. Du får gevinster på aktie- og rentesiden. Min fornemmelse er, at forskellene mellem selskaberne vil være mindre, når året er omme,” siger han.

Læs mere

Opgør mellem Finanstilsynet og fagforeningskæmper

Pensionskasser fanget i svært dilemma

Omstridt problemstilling sender pensionskassekunder i armene på PFA og AP Pension

Tilsyn skyder pensionsbranches forklaringer i flyttedebat ned. Ekspert tager selskaber i forsvar

Kunders penge fanget i pensionskasser, der blokerer for flytning

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem

Her er de kommende udfordringer for pensionsbranchen

Konflikt i hele pensionsbranchen: Flere spillere blokerer for flytning af pensioner

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling