formuepleje

Inside story

Formuepleje-stifter i stor nedskrivning af livsværket

En udfordret kerneforretning og pres på indtjeningen tvinger nu stifteren af Formuepleje til at barbere over en femtedel af koncernen værdi, svarende til, at forvalterens samlede markedsværdi er skrumpet med på en halv milliard.

Landets største uafhængige formueforvalter Formuepleje har været presset på en række fronter de senere år, og krisen kan nu også tydeligt mærkes i selskabets ejerkreds, der har Jysk-familiens for bordenden.
Det ses med al tydelighed i regnskabet for Formuepleje-stifter Claus Hommelhoff og familiens private selskab CHB FPH Aps., der fortsat ejer 20 procent af aktierne i den store forvalter.
Her har man i det dugfriske årsregnskab for 2023 nedskrevet værdien af livsværket med over 100 mio. kroner, så aktieposten i dag blot er omkring 375 mio. kroner værd mod næsten en halv milliard ved udgangen af 2022.
Samlet set svarer det til, at Hommelhoff-familien har skåret 22 procent af værdien af Formuepleje.
Ud over stifter-familien rammer det især Jysk-arvingerne hårdt, da de købte majoriteten af virksomheden i 2021 på er tidspunkt, hvor resultaterne var historisk gode og de gode økonomiske konjunkturer gav kronede dage hos de private forvalter.

InsideBusiness har forholdt Lars Larsen Group tallene fra Formueplejes stifter og hans familie med henblik på at få afklaret, hvorvidt den store pengetank har været tvunget til ud i samme finansielle geværgreb.

Jysk-ejeren er dog ikke vendt tilbage på InsideBusiness’ henvendelser, og heller ikke Hommelhoff-familien har besvaret spørgsmål relateret til den store nedskrivning samt baggrunden herfor.

I stedet henviser familien til ledelsesberetningen for Hommelhoff Group, hvor det fremgår, man har foretaget en nedskrivning af aktierne i Formuepleje.

“Driftsaktiviteten i Formuepleje Holding A/S har i regnskabsåret endnu været påvirket af samfunds- og geopolitiske forhold, der har skabt stor uro på de finansielle markeder og medført kurs- og perfomanceudsving i Formueplejes kerneprodukter,” lyder det fra familien, der samtidig skriver, at man fortsat har tiltro til investeringen.

“Ejerskabet i FP Kapital A/S er langsigtet, hvor der fortsat er stor tillid og tiltro til selskabet. Det gælder både ejerskabet og investeringerne i kapitalforeninger. I løbet af året er der foretaget en række ændringer i selskabet, som styrker koncernens forventninger til fremtiden,” lyder det.

Under pres siden 2022

Det er ingen hemmelighed, at landets største uafhængige forvalter har været under massivt pres siden 2022, hvor både tvivl om forretningsmodellen og et stort dyk i både formue og indtjening har sat værdierne under pres.

Alene fra rekordåret 2021 til 2022 faldt koncernens resultat før skat fra over 600 mio. kroner til godt 94 mio. kroner, og selv om årsrapporten for det forgangne år endnu ikke foreligger, er der intet der tyder på en markant bedring.

”De fald, vi har oplevet i formuer under forvaltning i 2022, har medført, at indtjeningsgrundlaget ved indgangen til 2023 er væsentligt ændret for både fast honorar og resultathonorar. Tidligere år har resultathonorar udgjort en stor andel af koncernens samlede indtægter. Det har ikke været tilfældet i 2022, og det er heller ikke forventningen i 2023 at modtage væsentlige resultathonorarer. Koncernresultat før skat i 2023 forventes derfor at blive i intervallet 50-100 mio. kr.,” lød det dengang fra Formueplejes nye ledelse anført af tidligere Nykredit-direktør Peter Kjærgaard.

Han har siden sin tiltrædelse stået bag en markant oprydning i selskabet, hvor en række tidligere ledende medarbejdere er blevet smidt på porten, ligesom man har gjort op med forvalterens historiske fokus og nu i højere grad jagter de velhavende kunder, det såkaldte private banking-segment, frem for almindelige danskere.

Køber fyrede direktører ud

At Formueplejer stifter nu nedskriver sin aktiepost i koncernen ganske betydeligt falder sammen med, at de nuværende ejere anført af Jysk-arvingerne efter længere tids tovtrækkeri har købt en række af virksomhedens tidligere ledende ud af selskabet.

De tidligere chefer, der blandt andet tæller den mangeårige Formuepleje-direktør Niels Thuesen, havde oprindeligt geninvesteret en stor del af den gevinst de fik, da Lars Larsen Group i 2021 købte majoriteten i forvalteren.

Partnergruppens aktiepost i Formuepleje udgjorde i 2022 lidt over 11 procent og havde dengang en værdi på godt 300 mio. kroner, men både de nu opsagte direktører og Formueplejes øvrige ejere har haft en klar interesse i at få de forhenværende chefer købt ud.

Det er ifølge Erhvervsstyrelsens register nu sket, og de tidligere direktører har som tidligere beskrevet i InsideBusiness været tvunget til at tage en ganske betydelig nedskrivning for at komme af med aktierne.

Den kurs man har solgt til er således betydeligt lavere, end hvad Hommelhoff-familien har bogført deres aktier til.

Ingen af de tidligere Formuepleje-direktører har over for InsideBusiness ønsket at kommentere handlen, og det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Larsen Group.

 

Læs mere

Giftigt blodbad i Formuepleje

Har Formueplejes stifter gamblet med gevinsten?

Milliardærfamilie vil sælge skandaleramt byggegrund. Jyske Bank har 400 millioner på højkant

Formuepleje ramt af modvind på prestigeprojekt

Forbrugerombudsmanden pudses på danske forvaltere, der pynter sig med “lånte fjer”

Nådesløst afkastår: Se investeringsfondene med de bedste og dårligste afkast i 2022

Problemerne fortsætter for solcellekomet