formuepleje

Inside story

Milliarder er forduftet fra store kapitalforvaltere

Milliarder af kroner er forsvundet ud af flere landets største bankuafhængige kapitalforvaltere, der sidste år blev ramt hårdt af især faldende aktier og obligationer. Det har ramt kundernes afkast hårdt, men har også barberet overskuddene hos forvalterne kraftigt. InsideBusiness giver her overblikket over udviklingen.

Der er blevet høvlet milliarder af kroner af formuerne under forvaltning hos landets største kapitalforvaltere.

Efter rekordåret i 2021, som forgyldte kapitalforvalterne over en bred kam, var sidste år en kold spand vand i hovedet på landets forvaltere.

Det gik ikke mindst hårdt ud over kundernes afkast, men ramte også indtjeningen hos forvalterne hårdt, ligesom den formue, som kapitalforvalterne investerer på vegne af kunderne, er skrumpet markant.

Det viser en gennemgang af 2022-regnskaberne fra flere af landets kapitalforvaltere, som InsideBusiness har foretaget.

Det er især hos landets største bankuafhængige kapitalforvalter, Formuepleje, at formuen under forvaltning har været under massivt pres.

Siden familien bag Jysk købte sig ind i den store forvalter, er der skåret over en tredjedel af formuen under forvaltning, så den ved udgangen af 2022 var faldet til under 90 milliarder kroner. Det er milevildt fra Formueplejes egen målsætning om at øge den samlede formue under forvaltning til hele 240 milliarder kroner i 2026.

Men Formuepleje er langtfra de eneste, hvor den forvaltede formue er under pres.

Det samme gælder Maj Invest og Investering & Tryghed, der i mange år har hørt til i toppen blandt landets kapitalforvaltere.

Investering & Tryghed gik ind til 2022 med en formue under forvaltning på 15 milliarder kroner. Men da året var slut, var det tal skrumpet med lidt over 13 procent til omkring 13 milliarder kroner.

Heller ikke det københavnske fondsmæglerselskab Accunia går fri. Accunia specialiserer sig primært i de såkaldte CLO’er, der baserer sig på gæld til virksomheder ejet af blandt andre kapitalfonde.

Men stigende renter og kreditspænd som en konsekvens af turbulensen på de finansielle markederbramte sidste år det europæiske CLO-­marked og dermed også Accunia. I lighed med Formuepleje og Investering & Tryghed har det medvirket til, at den formue, Accunia forvalter, faldt i årets løb.

En af de få, der formåede at øge formuen, er kapitalforvalteren Secure Capial, mens en anden stor forvalter, Artha, endte året med status quo.

Efterdønninger fra svært aktieår

Tømmermændene fra det barske 2022 er dog endnu ikke klinget af.

Hos flere af forvalterne er det nemlig endnu ikke lykkedes at indhente det tabte, selv om den finansielle uro er aftaget en anelse. Det vil ramme indtjeningen igen i år, fordi forvalternes indtjening som udgangspunkt følger størrelsen på den formue, de forvalter.

”2022 var et hårdt år. Vi var oppe på næsten 17 milliarder kroner, så vi faldt pænt tilbage. Det skyldtes, at vi har mange aktier i vores porteføljer. Vi er heldigvis kommet godt op igen, men vi har endnu ikke i samtlige af vores fonde vundet alt det tabte for kunderne tilbage,” siger Lone Kjærgaard, administrerende direktør i Investering & Tryghed og tilføjer:

”Der er stadig lidt tømmermænd efter sidste års hårde kursfald. Alt andet lige tjener kapitalforvaltere som os vores penge på AUM, og det giver stadig lidt tømmermænd, indtil vi er tilbage,” siger hun.

Netop indtjeningen tog sidste år store dyk hos størstedelen af de bankuafhængige forvaltere.

Hos Investering & Tryghed faldt resultatet før skat med hele 83 procent til 23,1 million kroner, mens Formuepleje fik barberet godt 80 procent af overskuddet. Samme billede tegner sig, når man køber de øvrige aktører.

Med til historien om de store fald i indtjeningen hører, at 2021 var et exceptionelt godt år for forvalterne på grund af ikke mindst et galoperende aktiemarked. Samtidig var det sidste år, hvor kapitalforvalterne kunne opkræve resultathonorarer i den form, de har kendt tidligere.

Resultathonoraret er i dag afhængigt af kapitalforvalternes relative performance. Tidligere kunne forvalterne opkræve et variabelt honorar af al positivt afkast over et såkaldt high water mark.

Ændringen bliver også fremhævet hos Accunia som en af forklaringerne på, at indtjeningen er dykket i 2022. Accunia ønsker ikke at stille op til et interview om regnskabet, men henviser i stedet til sin ledelsesberetning i årsregnskabet.

“Resultatet for 2022 er påvirket af store rentestigninger og kreditspænd, som har resulteret i faldende aktiver i de europæiske kreditmarkeder. Negative markedsværdiansættelser af Accunias obligationsbeholdning såvel som manglende performance fee er de primære årsager til, at resultatet er lavere end forventet. På trods af det mener vi, at resultatet er tilfredsstillende i lyset af de overordnede markedsforhold,” skriver Accunia.

Hos Investering & Tryghed sætter man heller ikke næsen op efter performance fee på den korte bane.

”De næste par år vil der formentlig ikke være performance fee. Men det er det faste fee, der fremover vil være hovedriveren. Derfor skal vi gøre det godt for vores eksisterende kunder, og vi skal også meget gerne have nye kunder ind, og det er det, der skal drive indtjeningen,” siger Lone Kjærgaard.

Skal ikke skovle penge ind når kunder taber stort

Som en af de få lykkedes det sidste år Artha at holde fast i de godt 17 milliarder kroner, som Artha forvalter for sine kunder. Artha slap dog ikke fra at tage et stort fald på bundlinjen, hvor resultatet før skat faldt med næsten 60 procent

Forklaringen på, at formuen ikke er skrumpet i Artha, er ifølge administrerende direktør Brian Kudsk, at Artha løber en lavere risiko end mange af rivalerne. I rekordåret 2021 betød det, at Artha ikke helt kunne følge konkurrenternes indtjeningshastighed, mens Artha omvendt blev ramt mindre hårdt i 2022, hvor de finansielle markeder rasede.

”Vi tabte penge som alle andre, men relativt set gjorde vi det fornuftigt. Det er den primære årsag til, at vi netto fik 75 nye kunder sidste år, som var med til at indhente det tab, vi havde på markederne,” siger Brian Kudsk, der ser disciplinen kapitalforvaltning som en tretrinsraket.

”Det vigtigste er, at vi leverer et fornuftigt afkast til en given risiko. Gør vi det, går det også fornuftigt AUM-mæssigt, og går det godt, så skal det nok også lykkes med at tjene penge,” siger han.

Artha-direktøren synes desuden, at det er helt på sin plads, at indtjeningen hos Artha er styrtdykket, når kundernes afkast samtidig bliver hårdt ramt.

”Indtjeningsmæssigt var det et stort fald fra året før. Men jeg synes, at det hænger godt sammen. Når markederne går i hullet, skal vi ikke skovle penge indenbords. Så det er ikke noget, vi ligger søvnløse om natten over,” siger Brian Kudsk.

Læs mere

Giftigt blodbad i Formuepleje

Har Formueplejes stifter gamblet med gevinsten?

Milliardærfamilie vil sælge skandaleramt byggegrund. Jyske Bank har 400 millioner på højkant

Formuepleje ramt af modvind på prestigeprojekt

Forbrugerombudsmanden pudses på danske forvaltere, der pynter sig med “lånte fjer”

Nådesløst afkastår: Se investeringsfondene med de bedste og dårligste afkast i 2022

Problemerne fortsætter for solcellekomet

Kapitalfonds guldæg tromler videre med vækstplan trods tilsynskritik

Forvaltere brænder fingrene på lån til virksomheder