;
CIP3 web

Inside story

Milliardfonds danske rødder under pres

Ny dansk praksis på skatteområdet er med til at presse den store danske milliardforvalter Copenhagen Infrastructure Partners til i stigende grad at flytte dele af sine fonde til udlandet for at tiltrække tunge, internationale investorer. Udviklingen kan ramme flere store danske advokathuse, som har forvalteren som storkunde.

Med danske pensionsmidler i ryggen har fire tidligere Ørsted-folk på under ti år skabt en yderst succesfuld infrastrukturkæmpe i Copenhagen Infrastruture Partners (CIP), men nye skatteregler og en mere global investorbase sætter de danske rødder under pres.

Grundstenen til milliardsuccessen CIP var i mange år de danske pensionskasser, hvor især PensionDanmark har spillet en nøglerolle, idet pensionskassen var med til at stifte forvalteren.

Det skete tilbage i 2012, da fire tidligere Ørsted-folk anført af Jakob Barüel Poulsen stiftede CIP efter en dramatisk afsked med Ørsted. PensionDanmark var dengang medinitiativtager til CIP med et investeringstilsagn på 6 mia. kr.

Siden har flere danske pensionskasser været såkaldte ankerinvestorer på flere af CIP’s fonde. Det gælder f.eks. PFA, Lærernes Pension, Lægernes Pension og P+, og generelt har danske pensionskasser over årene investeret milliarder af kroner i CIP’s efterhånden mange fonde, hvilket på få år har gjort CIP til en af verdens største grønne forvaltere.

Men i takt med succesen er CIP’s investorbase blevet mere global. Og kombineret med nye danske skatteregler har det fået milliardfonden til i stigende grad at flytte aktiviteter ud af Danmark.

I flere år har CIP i lighed med kapitalfondene givet internationale investorer mulighed for at investere via parallelfonde i Luxembourg, der i årevis har været en hub for kapitalfonde og forvaltere. Derfor er mange internationale investorer i forvejen trygge ved Luxembourg som investeringsland og har ofte allerede lavet due diligence på andre fonde i Luxembourg, ligesom de er bekendt med lovgivningen og reguleringen.

Men udviklingen er ikke kun drevet af CIP og den tiltagende mere globale investorbase.

En ny dansk skattepraksis er nemlig med til at presse CIP til i stigende grad at vende blikket mod udlandet for at tiltrække tunge internationale investorer.

Det skyldes, at de danske skattemyndigheder for nylig indførte en ny praksis, så såkaldte dobbelt-K/S-strukturer, der f.eks. bruges, hvis investorer ønsker forskellig finansieringsstruktur i samme investering, ikke længere kan anvendes i Danmark for fonde med en global investorkreds.

”Denne nye praksis skubber også på udviklingen i retning af, at fonde med en global investorkreds og globale investeringer må flytte ud af Danmark. Vi har gjort skattemyndighederne opmærksomme på dette, så de kan vurdere, om den ændrede praksis i Danmark ønskes opretholdt,” skriver CIP.

Kan få betydning for danske advokater

CIP ønsker ikke at uddybe dialogen med de danske skattemyndigheder.

InsideBusiness har spurgt Skatteministeriet, om ministeriet er enig i CIP’s bekymring for, at den nye praksis kan tvinge danske fonde med globale investorer og globale investeringer ud af landet. Skatteministeriet er dog ikke vendt tilbage på henvendelsen inden deadline.

Hos PensionDanmark, der er medstifter af CIP, tager man udviklingen med ro. I en skriftlig kommentar skriver PensionDanmark, at ”det er ikke vores opfattelse, at CIP er på vej til at forlade Danmark”.

CIP understreger da også, at forvalteren er hjemmehørende i Danmark og ingen planer har om at flytte.

Udviklingen kan dog også få betydning for flere af CIP’s samarbejdspartnere. Det gælder blandt andet landets store advokathuse, hvor forvalteren i dag er en yderst indbringende klient.

Et af dem er Plesner, der for alvor fik en fod indenfor hos CIP, da man sidste år støvsugede rivalen Bruun Hjejles afdeling for det centrale område fund formation i et forsøg på at erobre terræn og overtage konkurrentens position.

Med kapringen af holdet, der under ledelse af Bruun Hjejles tidligere formand og partner Mogens Thorninger var med til at placere Bruun Hjejle som et af de absolut førende herhjemme inden for området fund formation, fulgte flere af Bruun Hjejles opgaver for CIP nemlig med over til Plesner.

Det samme var tilfældet, da Accura senere på året var på rov i Bruun Hjejles afdeling for vedvarende energi. Her kaprede storsatsende Accura de tre Bech-Bruun-partnere Peter Østergaard Nielsen, Jakob Østervang og Anders Hørlyck Jensen, der i årevis har beskæftiget sig med specialet, som især var bundet op på storkunden CIP.

Men med den nye skattepraksis, som skubber på udviklingen med at flytte dele af aktiviteterne til Luxembourg, skal de danske advokathuse i højere grad kæmpe med store, internationale advokathuse om CIP’s gunst.

Uro i partnerkreds

Copenhagen Infrastructure Partners er en af de største danske erhvervssucceser de seneste år.

På bare 10 år har CIP med ledende partner Jakob Barüel Poulsen i spidsen skabt en global kapitalforvalter med 8 fonde med samlet set 16 milliarder euro under forvaltning. Og går det, som CIP-toppen forventer, er den samlede formue i fondene vokset til 750 milliarder kroner i 2030.

I rådgiverbranchen og blandt investorer er mange af den overbevisning, at forvalteren meget vel kan blive en af de næste store børsnoteringer herhjemme. Kimen hertil blev allerede lagt, da vindmøllegiganten Vestas købte sig ind i fonden i julen 2020, og med en stærk og velrenommeret investor i ryggen forventer de fleste rådgivere herhjemme, at CIP-folkene vil søge mod børsen, så snart det igen giver mening.

Hvad markedsværdien af CIP bliver ved en eventuel notering, er endnu for tidligt at spå om, men de forsigtige bud fra rådgiverne lyder på mindst 20 milliarder kroner, og det beløb vokser, i takt med at forvalteren etablerer nye fonde og samtidig øger sine faste fees ganske markant.

Udsigten til en mulig børsnotering har dog også fået uroen til at brede sig internt i CIP. Som InsideBusiness har beskrevet i flere omgange, har to centrale figurerer forladt den succesrige fond inden for kort tid.

Deres exit hænger sammen med en bitter strid om ejerskabet af CIP, idet en række af fondens mest fremtrædende partnere gennem længere tid har haft et ønske om at blive medejere af fondens managementselskab.

Indtil videre har de fire tidligere Ørsted-folk med ledende partner Jacob Barüel Poulsen i spidsen dog afvist at dele ejerskabet med de øvrige partnere, hvilket har fået uroen til at ulme i fonden.

Læs mere

Endnu en tung profil forlader succesrig milliardfond

Uroen ulmer i guldrandet fond

Tikkende bombe under Ørsted  

Ombejlet erhvervsmand solgte stort ud før brat nedtur

Kursfald og mugne investorer i Ørsted: Mads Nipper langt fra ønskestart

Vestas-bestyrelse har svigtet med valg af topchef

Uro i toppen af Vestas

Advokatgigant rydder afdeling hos rival 

Uro i kulissen i kølvandet på milliardhandel