Gode wind II

Inside story

Milliardtab rammer pensionskassernes grønne sats

Flere af landets største pensionskasser må notere sig massive tab på flere af selskaberne ambitiøse sats på havvind og grøn energi, da stigende inflation og renter kombineret med faldende elpriser rammer industrien hårdt.

Landets pensionskasser har gennem årene postet milliard i grøn energi, hvor især havvind gennem årevis var blandt kassernes foretrukne investeringsobjekter.

Flere faktorer herunder stigende inflation og en høj rente kombineret med pres på elpriser har dog alene i 2023 givet anledning til store underskud i en række af pensionskassernes største sats inden for havvind.

Blandt de projekter, der har oplevet markant modvind i 2023 er den store Anholt Vindmølleparker, der blandt andet ejes af PensionDanmark og PKA.

Parken, der består af 111 havvindmøller og kan levere op imod 400 mW var frem til 2019 landets største, men måtte siden afgive pladsen til Vattenfalls Horns Rev 3.

Den store havvindmølleparker var dog i 2023 kraftigt påvirket af de ugunstige markedsforhold, og ifølge PensionDanmarks årsrapport tabte parken alene sidste år 465 mio. kroner.

Også en anden af PensionDanmarks store grønne sats, den store park ved Nysted leverede sidste år et underskud på over 100 mio. kroner.

Endnu værre er det gået for Gode Wind 2, som en række pensionskasser herunder Lægernes Pension, Industriens Pensions og PKA købte halvdelen af i 2014 fra udvikleren Ørsted.

Prisen dengang lød på 4,5 mia. kroner men i 2023 måtte ejerne foretage en markant nedskrivning af den store tyske vindmøllepark, så det samlede resultat i selskabet Gode Wind II Joint HoldCo II P/S lander på et dundrende minus på 588 mio. kroner.

Det store tab skyldes især en nedskrivning af parken på over 900 mio. kroner, der medfører, at pensionskasserne i deres fælles selskab nu bogfører nu de 42 turbiner i den tyske del af Nordsøen til at have en værdi på lidt over 2 mia. kroner mod knap 4,4 mia. kroner oprindeligt.

Hos Industrien Pension understreger chef for Real Assets Jan D. Østergaard dog, at man trods de store tab stadig har tiltro til investeringen, der ifølge ham ikke overraskende er påvirket af de negative faktorer, der generelt rammer markedet for investeringer i grøn energi for tiden.

”Det er korrekt, men parkens underskud i 2023 er helt som forventet i et år med faldende elpriser og høj inflation. Nedskrivningen skyldes primært et fald i forventede fremtidige elpriser, ændringer i den forventede inflation, og at der har været en stor udbyttebetaling. Generelt vil aktiver som vindparker og solcelleparker være ganske følsomme for ændringer i elpriser som følge af ændrede cash flows i en lang årrække,” skriver han i en mail til InsideBusiness og peger på, at afkastet trods alt har været godkendt.

”Afkastet af investeringen, der blev foretaget i 2014, har været på gennemsnitligt omkring 6 % årligt, hvilket ligger på niveau med forventningen,” skriver han.

Store tab i CIP

Ud over de enkelte parker har de pensionskasser, der har investeret milliard i Copenhagen Infrastructure Partners lagt ryg til store tab i 2023.

Den succesrige forvalters fjerde fond fra 2019, hvor blandt andet AP Pension og PensionDanmark er storaktionærer har således i seneste årsrapport haft et underskud på 880 mio. kroner.

Meget bedre er det ikke gået i forgængeren fra 2016, hvor P+ og Lægernes Pension er blandt de største investorer.

Her lyder tabet på knap 830 mio. kroner.

”Tabet skyldes de øgede renter på tværs af alle markeder. De øgede renter påvirker alle investeringsdiskonteringsrenter og påvirker dermed værdien af ​​investeringerne ved årets udgang. En faldende ​​dollarkurs har også en negativ indvirkning på investeringsværdien i 2023,” skriver CIP selv i regnskabet for sin tredje fond.

Trods tabene noterer flere investorer over for InsideBusiness, at man trods alt har fået fine afkast især i CIP’s anden og tredje fond indtil videre, mens de nyere fonde fortsat er for unge til, at man kan konkludere noget entydigt.

Hos PensionDanmark erkender man, at selskabets mange investeringer inden for infrastruktur ikke gav et tilfredsstillende afkast sidste år, men at det ikke ændrer på, at man generelt har været tilfreds med resultaterne.

”Afkastene på energiinfrastruktur i 2023 var præget af nedjusteringer af de forventede fremtidige elpriser, som var steget exceptionelt meget i 2022, ansporet af Ruslands invasion af Ukraine. Samlet set havde vores infrastrukturinvesteringer et afkast på -5 pct. i 2023, men eftersom afkastet i 2022 var på 21 pct., har aktivklassen samlet set leveret et attraktivt afkast over de seneste to år, ligesom det også er tilfældet på længere sigt,” skriver Rune Gade Holm, Head of Private Markets i en mail.

Ændrer strategi

Det var især i årene fra 2012 og frem, at en række danske pensionskasser investerede voldsomt i havvind.

Ofte skete det via direkte opkøb parker udviklet af børsnoterede Ørsted, der som et led i sin strategi som for at udvikle de store vindmølle-farme for derefter at sælge omkring halvdelen af aktierne i dem fra typisk til pensionskasser og andre professionelle investorer.

Siden da har flere af landets pensionskasser dog vendt de direkte investeringer i vind ryggen. Det skyldes blandt andet hård konkurrence om de store vind-udbud, der har sat pres på priserne men herhjemme har også en spiller som Copenhagen Infrastructure Partners snuppet en del af det marked, Ørsted tidligere sad på.

Det ændrer dog ifølge Industriens Pension ikke på, at man fortsat har stor appetit på at investere i den grønne omstilling.

”Gode Wind II ligger i den aktivklasse, som vi betegner core infrastruktur, og som i praksis dækker over vores direkte investeringer i infrastruktur. I den samme aktivklasse ligger også en andel i havvindmølleparken Butendiek, som vi investerede i i 2013. Af hensyn til diversifikation også i denne del af porteføljen har vi ikke er foretaget yderligere direkte infrastrukturinvesteringer i havvindmølleparker. Vi har dog siden da udbygget vores core infrastrukturportefølje med betydelige direkte investeringer i solcelleparker og biogas, så vi har stadig appetit på infrastrukturinvesteringer i vedvarende energi,” siger Jan D. Østergaard.

Også hos PensionDanmark har man fortsat tiltro til aktivklassen, især hvis man formår at være selektiv og fravælge nøglefærdige projeketer i modne markeder.

”Stigende renter medfører stigende afkastkrav og de markante rentestigninger haft stor betydning i markedet og har satte visse projekter under pres. Der kan dog være store forskelle i påvirkningen på tværs af forskellige projekter. Og i PensionDanmark har vi gennem længere tid haft fokus på infrastrukturprojekter, hvor vi påtager os en større udviklings- og projektrisiko end ved færdigopførte havvindprojekter i vestlige territorier, og her er der fortsat attraktive investeringer at foretage i det nye rentemiljø,” skriver Rune Gade Holm.

 

Læs mere

Pædagogernes Pension rykker tættere på valg af it-leverandør

Mangeårig pensionsalliance slår revner

Pensionsselskab vil sikre fremtiden med ny satsning

Sådan klarer pensionsselskaberne sig på afkast. Bæredygtighed halter stadig

Gigantisk afkastpotentiale i forsvarsindustrien. Men vejen er vanskelig for investorer og pensionskasser

Se vindere og tabere på kundesiden blandt ærkerivalerne Velliv, PFA og Danica

Kontroversiel dom på pensionsområdet åbner potentielt for ny konkurrence fra pensionskasser

Tre år er tabt på afkastsiden for visse pensionsselskaber

Pensionsbranchen står dybt splittet om storpolitisk stillingtagen og investering i atomvåben