GrantThornton

Inside story

Mindre revisionshus spurter fra kæmper

Et mindre revisionshus voksede med over 13 pct. sidste år og satte dermed branchens mastodonter på plads. Fremgangen kommer efter et år, hvor corporate finance-aktiviteterne satte rekord. Hos konkurrent er man lige nu på jagt efter en dedikeret direktør til at forløse vækstplan.

Væksten er for alvor tilbage i revisionsbranchen. Det var ellers langtfra forventningen, da landets største revisionshuse gik på sommerferie sidste år, men i takt med at regnskaberne fra revisionshusene er tikket ind, er bekymringerne blevet gjort til skamme. Over en bred kam er landets allerstørste revisionshuse nemlig gået frem.

Alligevel kan det ikke måle sig med den vækst, som man finder, hvis man zoomer ind på nogle af branchens mindre spillere. Her står udviklingen i kontrast til tidligere år, hvor mange mindre revisionshuse var udfordret på væksten.

Mange steder er det paradoksalt ikke længere revision og regnskabsforretningen, der skaber fremgang, men nye ydelser, der ligger uden for revisorernes traditionelle kerneforretning. Det er en udvikling, der især har været hård ved de mindre huse, der har valgt at satse benhårdt på branchens klassiske kerneydelser.

Ikke desto mindre finder man nogle af branchens højeste vækstrater, når man kigger på de mindre aktører.

En af dem, der skiller sig ud, er revisionshuset Grant Thornton. Revisionshuset øgede sidste år sin omsætning med hele 13,2 pct. Det er markant mere end big four-husene, Deloitte, PwC, EY og KPMG, hvor EY med en vækst på 10,7 pct. var den af mastodonterne, der kom tættest på Grant Thornton. Heller ikke de to førsteudfordrere til big four, Beierholm og BDO, kommer i nærheden af Grant Thornton.

Grant Thornton skiller sig ud fra flere af konkurrenterne i laget af de mellemstore revisionshuse ved at forfølge en strategi om at vokse markant på rådgivningsydelserne uden dog at vende de klassiske revisionsydelser ryggen.

”Vi er offentlighedens tillidsrepræsentant, og de klassiske revisionsydelser er derfor fortsat vores kernekompetence og -ydelse. Men vi oplever et stadig stigende behov for at kunne yde specialiseret rådgivning til vores kunder inden for mange forskellige felter, og hvor vores viden om virksomhederne fra revisionen kan komme til gavn ved endnu mere værdiskabende økonomisk rådgivning. Så ja, vi har fokus på at udvikle vores mere specialiserede forretningsområder yderligere,” siger bestyrelsesformand og partner i Grant Thornton, Michael Winther Rasmussen.

Står bag flere børsnoteringer

Grant Thornton adskiller sig desuden fra de mindre konkurrenter ved at have opbygget en solid corporate finance-forretning. 2021 blev således et rekordår for corporate finance-afdelingen takket være især den nye vækstbørs Firsth North Growth Market, hvor Grant Thornton har ageret såkaldt certified adviser på 8 af i alt 22 børsnoteringer i 2021 på vækstbørsen.

Som InsideBusiness for nylig beskrev, har krigen i Ukraine og den stigende inflation dog skabt usikkerhed om verdensøkonomien. Det har medført yderst trange kår for børsmarkedet, vurderer flere.

Hos Grant Thornton er det en situation, man tager bestik af.

”Markedets behov for kapitalfremskaffelse og -tilførsel er det samme som før, men det er klart, at de aktuelle økonomiske usikkerheder gør, at platformene for kapitalfremskaffelse kan skifte karakter i en periode. F.eks. at private equity-kapital måske vil komme endnu mere i spil, nu hvor børserne er meget volatile. Vi følger selvfølgelig udviklingen, men opererer på de platforme og med de aktører, hvor behovene er,” siger Michael Winther Rasmussen.

Martinsen på jagt efter direktør

I laget under big four-husene og BDO og Beierholm finder man revisionshuset Martinsen.

Modsat Grant Thornton har Martinsen endnu ikke offentliggjort sit årsregnskab for 2021. I 2020 landede Martinsens omsætning på 198 mio. kr. efter en vækst på 7,5 pct.

Til gengæld er en større ændring i topledelsen i Martinsen på vej. Martinsen er lige nu i fuld gang med at rekruttere en administrerendde direktør. Det sker med hjælp fra rekrutteringsfirmaet Randstad, og Martinsens forhåbning er, at en ny direktør kan være på plads inden sommerferien.

Direktøren skal afløse Christian Holm, som i dag er både partner og direktør i Martinsen. Men ifølge Christian Holm er det blevet en større og større udfordring for ham at have begge kasketter på. Samtidig ønsker han at kunne fokusere 100 procent på sin kundeportefølje.

”Vi har udarbejdet en strategiplan frem mod 2025 med nogle tiltag, vi gerne vil sætte i værk. Vores setup levner i dag ikke de nødvendige tidsmæssige ledelsesressourcer til at fokusere på den. Derfor har vi valgt at kigge udad på direktørposten,” siger Christian Holm.

En af hovedopgaverne for den nye direktør bliver at sikre en stærkere tilknytning mellem Martinsens ti kontorer.

”I en partnerejet virksomhed vil det altid være sådan, at direktøren ikke helt har de samme personale- og ledelsesmæssige opgaver som i en anden organisation. Til gengæld har vi ti kontorer, og vi har behov for tættere tilknytning kontorerne imellem,” siger Christian Holm.

Klar til at samle større rivalers kunder op

Ligesom de større konkurrenter oplever Martinsen en stor efterspørgsel. Det hænger blandt andet sammen med, at flere af big four-husene såsom Deloitte har valgt at sige farvel til en række kunder i et opgør med det historisk hårde arbejdspres, som præger især revisionsbranchen.

Men hvis Martinsen skal samle de kunder op, som eksempelvis de store huse skiller sig af med, kræver det flere ansatte om bord, erkender Christian Holm.

”Vi får mange henvendelser fra kunder i markedet. Dem vil vi gerne forfølge, men det kræver, at vi udvider vores organisation. Vi er kendt i de områder, hvor vi er til stede, og det kan vi mærke. Men man skal ikke lede ret lang tid for at finde artikler om revisionshuse, der skiller sig af med kunder. Det giver os muligheder, men det kræver, at vi udvider organisationen,” siger Christian Holm.

Martinsen, der for over 80 år siden blev stiftet i Vejle, har især fat i de mindre- og mellemstore revisionskunder i Jylland. Revisionshuset har dog også et kontor i København, og fra årsskiftet blev tilstedeværelsen øget, da Martinsen fusionerede med det mindre revisionshus Hartzberg+.

Christian Holm vil ikke afvise, at flere fusioner og opkøb kan finde sted.

”Der er af og til mindre revisionshuse, der henvender sig til os, fordi de ønsker at blive en del af os og måske slippe for de administrative byrder,” siger han.

Til gengæld tror Christian Holm ikke, at Martinsen ender samme sted som de større konkurrenter, hvor rådgivningsydelserne fylder mere end de klassiske revisionsydelser.

”Jeg tror ikke, at vi når dertil, hvor konsulentopgaverne fylder mere end revisions- og regnskabsydelserne. I de ejerledede virksomheder og smv-segmentet er der ikke den samme efterspørgsel, men der er ingen tvivl om, at mange virksomheder efterspørger en full service-økonomifunktion,” siger han.

Læs mere

Revisionskæmpe stiller sig på opkøbssiden. Øjnene er rettet mod Sjælland

KPMG-topchef er klar opkøb for at sætte turbo på vækstplan

Krise afløst af vild vækst. Her er revisionshusene, der stormer frem

Revisorboss færdig efter intern ballade

Revisorernes nye direktør jagter politiske venner til advokatopgør

Ny rapport udløser granatchok i advokatbranchen

Revisionskæmper tager opgør med flere års prispres

Ny topchef i KPMG vil sætte turbo på revisionsforretning

Revisionshus i offensiven på markedet for uvildig økonomisk rådgivning

Fyring af topchef i revisionsgigant vækker undren