peterhummelgaard

Politik

Minister klar til at se på udskældte ejerskifteforsikringer

Det bliver en kombination af justitsminister Peter Hummelgaard og erhvervsminister Morten Bødskov, der kommer til at se på ændringer af den såkaldte huseftersynsordning, der danner basis for de udskældte ejerskifteforsikringer. Problemstillingen, der er rejst af Forsikring & Pension bliver taget alvorligt, lyder det i et svar til InsideForsikring.

Der kommer nu endelig politisk bevågenhed på de udskældte ejerskifteforsikringer, som i årevis har været et smertensbarn for hele forsikringsbranchen. Det blev i særlig grad synligt, da Forsikring & Pension sendte et brev til erhvervsminister Morten Bødskov (S) om ejerskifteforsikringer, hvor lovrammen er baseret på den såkaldte huseftersynsordning.

I brevet, der nærmest havde karakter af et nødråb, redegjorde brancheorganisationen for, at der nu reelt bare var fire udbydere tilbage på forretningsområdet. Området har været præget af konkurser mellem spillerne og talrige sammenstød mellem boligkøbere og forsikringsselskaberne i Forsikringsankenævnet på grund af en voldsom forskel på forsikringstagernes forventninger og så det, som ejerskifteforsikringerne rent faktisk dækker.

InsideForsikring

Denne artikel kommer fra InsideBusiness’ nye branchemedie med fokus på forsikringsbranchen, InsideForsikring. Skriv hvis du ønsker at abonnere til kontakt@insideforsikring.dk. Du kan også gå ind på insideforsikring.dk og bede om et tilbud.

På den baggrund har vi på InsideForsikring spurgt erhvervsminister Morten Bødskov om hans holdning til de ændringer i huseftersynsordningen og i de udskældte ejerskifteforsikringer, som Forsikring & Pension har foreslået.

Minister er klar til at se på ændringer

Det er imidlertid justitsminister Peter Hummelgaard (S), der svarer, fordi det er Justitsministeriet, der har det overordnede ansvar for huseftersynsordningen.

”Jeg har for ganske nylig modtaget forslagene fra Forsikring & Pension om ændring af den såkaldte huseftersynsordning, og jeg tager naturligvis de bekymringer, som Forsikring & Pension har, alvorligt. Jeg har derfor bedt mit embedsværk om at se nærmere på de enkelte forslag. Jeg synes, at det vil være naturligt, hvis der i den forbindelse også er en dialog med branchen om de uhensigtsmæssigheder, der peges på, og om årsagerne til disse,” lyder det i en mail fra ministeriet til InsideForsikring.

Justitsministeriet kan i øvrigt oplyse, at arbejdet vil ske i samarbejde med Erhvervsministeriet, da administrationen af dele af huseftersynsordningen hører under Erhvervsministeriet.

I Forsikring & Pension modtages justitsministerens positive udmelding ikke overraskende med jubel fra underdirektør Pia Holm Steffensen:

“Vi er rigtig glade for meldingen fra justitsministeren, for vi mener ikke længere, at man kan småjustere sig frem til en bedre ordning. Vi bliver nødt til at tænke ejerskifteforsikringen helt om, så kommende husejere bliver tilfredse og forstår produktet – og så forsikringsselskaberne i højere grad kan se sig som udbydere af ejerskifteforsikringer. Så vi ser meget frem til en snarlig dialog.”

Som tidligere beskrevet i InsideForsikring er der generel opbakning fra de relevante organisationer Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), Forbrugerrådet Tænk og de byggesagkyndiges brancheforening (BfBE), som er positive over for ændringer i huseftersynsordningen, omend parterne er skeptiske over for eksempelvis de ringere vilkår i form af højere selvrisiko på ejerskifteforsikringer:

Seniorjurist Jakob Steenstrup er således bekymret for, om Forsikring & Pensions model rykker for meget på forpligtelserne mellem køber og sælger, som, påpeger han, begge er forbrugere.

Organisationer er kritiske

”Der lægges op til, at sælger skal betale en større andel og tage et større ansvar. Vi er ikke overbevist om, at der skal pilles ved den balance. Det er noget, som virkelig skal gennemtænkes. Der lægges også op til, at selvrisikoen øges fra 5.000 til 15.000 kr. Det virker, synes vi, umiddelbart voldsomt, og et element, som isoleret set stiller forbrugerne dårligere. Opvejes det samlet set af andre fordele, herunder potentielt prismæssigt, er vi dog ikke blankt afvisende over for ideen,” lød kommentaren til InsideForsikring.

Også DE er kritisk over for at ændre i den fordeling. Chef for public affairs Thomas le Dous påpeger således, at man ønsker, at staten presser modvillige selskaber til at tilbyde en ejerskifteforsikring i situationer, hvor det er svært at få en forsikring.

”Man kunne overveje et krav om, at hvis et forsikringsselskab vil lave husforsikringer, så skal de også være på markedet for ejerskifteforsikringer. Det er en ordning, som er under voldsomt pres, men som er meget vigtig for boligmarkedet i Danmark. Så det kunne være en mulighed,” lød det fra DE.

Læs mere

Bankbashing bliver afsindig dyrt for forsikrings- og pensionsbranchen. Egen lov er plaster på såret

Milliardslagsmål mellem skat PFA, Danica og AP Pension

Kom helt tæt på rekrutteringsprocessen til topchefposten i Velliv

Her er de pensionsselskaber, der er kommet stærkest og svagest fra land i år

Udnævnelsen af PensionDanmark-direktør vækker undren

Pas på fyresedlen, topchef. Din private adfærd fylder langt mere end tidligere

Se kandidatfeltet til ny topchef i Velliv. Bestyrelsen har bare et stort problem

Spænd bæltet til hård konkurrence på pensionsmarkedet og betydelige forandringer 

Se de dyreste og billigste pensionshuse målt på administrationsomkostninger

Svær rekruttering venter headhunter på jagt efter Torben Mögers afløser

Velliv indgår aftale med det hurtigvoksende mæglerhus APC

Danica er topscorer i armlægning om SUL-forsikringer