;
danbolig_solgt

Inside story

Minister slukker ejendomsmæglerdrøm – opdateret

Kan ejendomsmæglere indtage rollen som kundens uafhængige rådgiver, som giver et overblik og sikrer de billigst tænkelige realkreditlån til boligkøberen? Tanken er forjættende set med forbrugerøjne – og skal helst blive en realitet, hvis man spørger ejendomsmæglerne. Konkurrencerådet vil kæmpe for sagen

Der ligger et kæmpe marked og venter på den aktør, som mestrer at give danskerne uafhængig lånerådgivning og på den måde sikrer reel og effektiv konkurrence mellem de danske realkreditinstitutter.  For den enkelte boligejer kan der spares tusinder af kroner op ved at vælge det billigste lån mellem Nykredit, Danske Bank, Nordeas og Jyske Bank/BRFKredits låneprodukter. Og det marked er Dansk Ejendomsmæglerforening nu klar til at samle op.

Ringe konkurrence var nemlig hovedkonklusionen i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens store rapport om realkreditten herhjemme, som InsideBusiness tidligere på året afslørede indholdet af. For de kloge konkurrencefolk nåede blandt andet frem til, ejendomsmæglere skal aktiveres som boliglånsformidlere som katalysatorer for øget konkurrence.

Sagen kort

Det har lange udsigter for alvor at sætte gang i den kritiserede konkurrence på realkreditområdet i Danmark. Det er i hvert fald tvivlsomt, om ejendomsmæglere får lov til at sælge realkreditlån, som de gerne vil, og som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anbefalet, at de skal.

Sidenhen har det været småt med opbakningen til det budskab. Men formand Torben Strøm fra Dansk Ejendomsmæglerforening mener, at ejendomsmæglere skal have lov til at tilbyde et bredt udvalg af lån og dermed sikre, at køberne får det billigste og bedste lån baseret på deres behov. Man skal med andre ord tage en rigtig mægleropgave på sig:

”Det er en opgave, som ejendomsmæglerne sagtens kan håndtere. Vi skal have mulighed for at kunne fremvise forskellige realkreditlån for køberne. Mæglerne har allerede uddannelsen til det.”

Spredt interesse blandt bankejede mæglere

Det er dog langtfra sikkert, at det er meningsfyldt for alle ejendomsmæglere at påtage sig denne opgave. For markedet er i høj grad opdelt med forskellige ejendomsmæglere, som ejes af banker. Nybolig er således ejet af Nykredit, Danbolig ejes af Nordea, og Danske Bank ejer Home. Og det er næppe meningsfyldt, at alle disse mæglerkæder skal sættes til at levere lån, der ikke er de lån, som ejerne har på hylderne:

”Det er klart, at det sikkert ikke er alle mæglere, som har interesse i at tilbyde det her. Men jeg er overbevist om, at der er mæglere, som vil finde det interessant. Og disse ejendomsmæglere skal selvfølgelig have mulighed for det,” siger Torben Strøm.

Jyske Bank/BRFKredit har ytret ønske om en tæt alliance med ejendomsmæglerkæden EDC, hvor også formand Poul Erik Bech har understreget, at han er klar til at påtage sin en rolle som rigtig formidler af en bred palet af realkreditlån. Men en sådan rolle vil ifølge Torben Strøm indebære, at lov om formidling af fast ejendom ændres, for i denne lov er der på nuværende tidspunkt et forbud mod formidling af lån fra ejendomsmæglere:

”Så vi må have ændret lovgivningen, så mæglerne igen kan præsentere et bredt udsnit af finansieringsmuligheder for køberne til gavn for dem og konkurrencen. Men den endelige kreditgodkendelse skal naturligvis ske i banken eller realkreditinstituttet,” opfordrer formanden for Dansk Ejendomsmæglerforening.

Minister siger nej tak

Men det bliver dog nok op ad bakke at få presset den model hjem politisk. For erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) er ikke meget for at sætte ejendomsmæglerne fri på markedet for formidling af realkreditlån. For det vil som nævnt betyde en ændring af det nuværende forbud mod låneformidling, fremgår det af et nyligt spørgsmål til ministeren i Folketinget:

”Såfremt ejendomsmæglere tillades at formidle boliglån til køber, vil ejendomsmægler skulle have indsigt i købers formue/gæld, indtægt og budget mv., hvorved der kan opstå tvivl om ejendomsmæglers rolle som sælgers mand. En ophævelse af det gældende forbud vil ændre ved dette grundlæggende hensyn, og derfor er det en ulempe at tillade ejendomsmæglere med flere at formidle boliglån.”

Brian Mikkelsen er tilsyneladende enig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udsagn, at det vil gavne konkurrencen, hvis forbrugeren præsenteres for et bredere udsnit af realkreditlån fra flere udbydere, end det er tilfældet i dag. Men på grund af regler i det nye boligkreditdirektiv vil det kræve en tilladelse som boligkreditformidler hos Finanstilsynet, hvis ejendomsmægleren skal kunne formidle boliglån. Det er en stor opgave, advarer ministeren, og han tvivler derfor på, om ejendomsmæglerne overhovedet vil gøre brug af de nye muligheder for at blive uafhængig formidler af realkreditlån. Derfor er han ikke indstillet på at ændre på det eksisterende forbud, mod at ejendomsmæglere kan formidle realkreditlån:

”Derfor synes jeg, at det er hensigtsmæssigt at arbejde med andre tiltag, der kan bidrage til, at forbrugerne indhenter flere lånetilbud, når de køber bolig. Der kan eksempelvis ses nærmere på sammenlignelige finansieringstilbud i salgsopstillinger og rådgivers opfordring til at søge flere finansieringstilbud,” skriver ministeren i svaret.

Ekspert: Konkurrencefolk overså EU-regulering

Den garvede finansadvokat Michael Camphausen, partner i Camphausen & Co. Advokatfirma og med en ph.d. i finansiel regulering, mener, at sagen illustrerer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde overset væsentlig regulering, der gjorde forslaget i den længe ventede rapport svært at gennemføre i praksis:

“Konkurrencerådet havde ikke i sin anbefaling taget højde for den nye EU-regulering på området, hvorefter kreditformidlere på boligområdet nu er underlagt krav om licens fra Finanstilsynet og løbende finansielt tilsyn. Nu bekræfter ministeren omsider, at hvis ejendomsmæglere igen skulle have mulighed for at formidle boliglån, så ville de ikke kunne undgå denne nye regulering.”

I det hele taget tvivler Michael Camphausen også på, at det er i ejendomsmæglernes interesse at blive underlagt et strengt Finanstilsyn i bytte for at få lov til at formidle realkreditlån.

”Det er også den rigtige vurdering (fra ministeren, red.), altså at ejendomsmæglere som en hel gruppe ikke skulle undtages den nye regulering på området, idet det jo ville være konkurrenceforvridende i forhold til især de uafhængige boligkreditformidlere. Og spørgsmålet er, om ejendomsmæglerne overhovedet selv er interesserede i at blive underlagt finansielt tilsyn og således blive betragtet som en del af den finansielle sektor for at få adgang til at formidle boliglån,” siger Michael Camphausen.

Konkurrenceformand kæmper videre

Trods den nedslående afklaring fra Brian Mikkelsen og meldingen fra Michael Camphausen er Konkurrencerådets formand og økonomiprofessor ved Københavns Universitet, Christian Schultz, fortsat indstillet på at kæmpe for ejendomsmæglernes mulighed for at formidle lån:

”Konkurrencerådet er opmærksom på den EU-regulering, der er på området. Konkurrencerådet ser gerne, at ejendomsmæglere får mulighed for at formidle lån. Det vil give forbrugerene flere valgmuligheder. Det kan betyde, at ejendomsmæglerne bliver kreditformidlere og derfor omfattes af reguleringen, og eventuelt at man skal stille nogle supplerende krav til ejendomsmægleres formidling. Hvis det af andre grunde ikke vurderes at være hensigtsmæssigt, så kan man se på, om ejendomsmæglernes rolle på markedet kan styrkes, uden at gøre dem til egentlige kreditformidlere. Men det er nu op til politikerne at vurdere.”

 

 

LÆS MERE

Ejendomsmæglerkonge vil sælge realkreditlån

Ejendomsmæglere kan blive gamechanger for Nykredit og Totalkredit-banker.

Vi afslører længe ventet realkreditrapport: Alt for ringe konkurrence på boliglån

Her er Konkurrencerådets anbefalinger for at øge konkurrencen på realkreditlån

Skrappe konkurrencefolk freder ingen

Realkreditten bliver den vigtigste konkurrencesag i 2017

Hemmelig aftale begrænser konkurrence på realkreditlån

Her er udvalgets anbefalinger til fremtidens realkreditlån

Vi afslører regeringsrapport. Realkreditaktører og banker mangler 150 mia.