;
Simon Kollerup minister 2

Inside story

Minister smider redningskrans til klemte iværksættere

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) smider nu en redningskrans til de iværksætterselskaber, der på grund af negativ egenkapital risikerer tvangsopløsning som følge af afskaffelse af selskabsformen.

Afskaffelsen af iværksætterselskabsformen (IVS) er en slem hovedpine for landets iværksættere. Iværksætterselskaber med negativ egenkapital risikerer nemlig at blive sendt til tvangsopløsning, hvis ikke ejerne når at fremskaffe kapital nok til at lukke selskabet solvent inden senest 15. april 2021. Flere tusind selskaber – heraf også mange sunde – risikerer således at blive tvangslukket mod ejernes vilje.

En række forskere har i blandt andet InsideBusiness stillet skarpt på problemet, og nu er politikerne klar til at komme iværksætterne til undsætning.

Ved et sonderingsmøde med de andre partier på Christiansborg præsenterede erhvervsminister Simon Kollerup (S) tirsdag to modeller, der tilsammen løser problemerne for langt de fleste iværksætterselskaber med negativ egenkapital.

Iværksættere kan frit vælge

IVS’erne med negativ egenkapital får mulighed for at vælge mellem én af to løsninger.

Enten kan de vælge at indbetale det, der mangler for at opfylde kapitalkravene for et anpartsselskab (ApS), typisk 39.999 kr., og så kan de overføre aktiviteterne, inklusive den negative egenkapital, til det nye selskab.

Alternativt kan de få en revisor til at skrive under på en solvenserklæring for selskabet, hvorefter de kan overføre aktiviteterne til anpartsselskaberne, uanset om de har negativ egenkapital eller ej.

Det bekræfter flere af de andre partiers ordførere, som InsideBusiness har talt med.

Selv om selskabsformen i sin tid blev afskaffet af et bredt flertal på Christiansborg, har der længe tilsvarende været bred opbakning på tværs af fløjene til at finde en løsning for de IVS’er, der risikerer tvangsopløsning.

Sagen kort

Erhvervsminister Simon Kollerup har fremlagt to modeller, der skal redde de iværksættere, der kommer i klemme på grund af afskaffelsen af selskabsformen iværksætterselskab (IVS).

Ministeren vil gøre det muligt for IVS’er med negativ egenkapital at lade sig omdanne til anpartsselskaber mod at indbetale den kapital, stiftelsen af et ApS kræver. Typisk 40.000 kr. Alternativt kan IVS’erne med negativ egenkapital blive omdannet til ApS mod fremvisning af en solvenserklæring fra revisor.

Der er allerede opbakning fra både oppositionspartiet Venstre og støttepartiet Radikale Venstre, og dermed ser det ud til, at redningsplanen relativt gnidningsfrit kan blive til lov.

Bred opbakning på Christiansborg

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen (V), bakker således op om de to modeller fra erhvervsministeren. Herfra lyder det til at være et spørgsmål om formaliteter.

”Der var bred enighed om at finde en løsning og også om at tage begge de fremlagte modeller i betragtning. Nu sker der det, at vi får nogle notater, så kommer der et møde mere, og så kan vi forhåbentlig klappe det af der,” siger Torsten Schack Pedersen.

Også i Radikale Venstre, der sidste år stemte for et forslag om at suspendere afskaffelsen af selskabsformen, bakker man op om forslaget.

”Vi synes, at begge modeller lyder gode. Så jeg glæder mig til at møde ind til næste møde, hvor vi forhåbentlig bliver præsenteret for det konkrete forslag,” siger erhvervsordfører Katrine Robsøe (RV).

Et skridt frem og to tilbage

InsideBusiness har tidligere kortlagt konsekvenserne ved at afskaffe ordningen og har med data fra analysehuset Experian blandt andet påvist, at antallet af månedlige stiftelser af nye selskaber er faldet med 900 siden afskaffelsen i april 2019. Det svarer rundt regnet til, at Danmark frem til november sidste år var gået glip af 6.300 nye virksomheder som en direkte konsekvens af selskabsformens afskaffelse.

Derudover fører afskaffelsen (uden en løsning for IVS’erne med negativ egenkapital) til tusindvis af tvangsopløsninger, hvilket vil koste statskassen adskillige millioner kroner, på trods af at formålet med afskaffelsen netop var at dæmme op for de dyre statsbetalte tvangsopløsninger.

Ekspert bakker op om redningsplan

Professor Jesper Lau Hansen fra KU har under hele debatten ytret skarp kritik af afskaffelsen, og selv om han er positiv over for den nye redningsplan, er begejstringen dog til at overse.

”Det er løsninger, som er et lille skridt i den rigtige retning. Men det skal også ses i lyset af, at vi kort forinden har taget et syvmileskridt i den forkerte retning. Så vi ligger stadig langt bag resten af EU,” siger Jesper Lau.

I stedet for at fokusere på de IVS’er, der er kommet i klemme på grund af negativ egenkapital, opfordrer han politikerne til at fokusere på en lave en langsigtet løsning for dansk erhvervsliv i stil med de ordninger, der findes i andre europæiske lande.

Langt de fleste andre EU-lande tillader nemlig iværksættere at stifte selskaber uden hæftelse, for hvad der svarer til 7,50 kroner, mens det altså i Danmark nu koster 40.000 kroner. Politikerne bør derfor indrømme, at det var en fejl at afskaffe selskabsformen i stedet for at komme med lappeløsninger.

”Det afspejler nok, at man fra politisk side ikke har modet til at indrømme, at det var forkert at ophæve IVS’erne. Stort set alle andre lande i EU har indført en IVS-lignende selskabsform uden problemer. Senest Finland, som helt har ophævet kapitalkravet for deres ApS, mens vi i Danmark som de eneste har valgt at genindføre det,” siger Jesper Lau og fortsætter:

”Jeg synes, det er synd for iværksættermiljøet herhjemme, at man af ren og skær stolthed ikke vil følge den retning.”

Brug for tredje model

At tillade iværksætterselskaberne at lade sig omdanne til anpartsselskaber for 40.000 kroner, uanset om de har negativ egenkapital eller ej, er en model, som Jesper Lau sammen med lektor Troels Michael Lilja fra CBS tidligere har været fortalere for.

Men hverken den model eller muligheden for at få en solvenserklæring fra revisor løser problemerne for de iværksættere, der ikke kan fremskaffe den kapital, der skal til for at lade sig omdanne. Der er derfor brug for en tredje mulighed, mener Jesper Lau.

”Modellen med solvenserklæringer vil uden tvivl glæde revisionsbranchen, men man skal huske, at det ikke er billigt at få revisor til at lave sådan en erklæring. Så for at redde flere af de helt små selskaber og dermed spare staten for omkostninger til tvangsopløsninger, bør man også give IVS’erne mulighed for at omregistrere sig til en personligt drevet virksomhed, hvor de som bekendt selv hæfter for tab. På den måde kan vi redde de seriøse IVS’er fra denne politisk selvpåførte ulykke,” siger han.

LÆS OGSÅ

Flertal klar til at redde udsatte IVS’er

Forretningsfolk tjener styrtende på at sælge brugte IVS’er på mørkegråt marked

Omstridt iværksætterlov koster selskaber i hobetal 

Stadig rig mulighed for selskabssvindel efter IVS’ernes død

Jarlov vender det døve øre til kritik i betændt opgør om iværksætteri

Sunde virksomheder risikerer tvangsopløsning som følge af ny lov

Skarp kritik af ny lov: Danske virksomheder rammes af næsthøjeste krav i EU

Valgår får minister til at slukke for iværksætterpanelet

Storaktionær kortslutter omstridt milliardhandel