mortenbødskov

Minister vil åbne revisorers nye kæmpemarked for andre spillere

Revisorerne forventer, at nye krav til bæredygtighedsrapportering bliver en ny vækstmotor i branchen. Men erhvervsministeren frygter, at revisorerne bliver flaskehals. Derfor vil han åbne døren for andre spillere gennem en ny ordning. Revisorerne afviser bekymring og vil have ens vilkår for nye spillere.

Landets revisorer har udset sig et nyt grønt milliardmarked som det næste store væksteventyr, men revisorerne kan måske blive nødt til at dele kagen med andre rådgivere.

Regeringen med erhvervsminister Morten Bødskov (S) i spidsen er nemlig klar til at give revisorerne konkurrence for det nye store marked for bæredygtighedsrapportering, som netop er i færd med at blive implementeret i dansk lov.

Landets største revisionshuse har længe oprustet massivt på området. Eksempelvis forventer EY at hente op mod 200 nye hoveder til at tage sig af ESG-arbejdet ud over de 100, der allerede rådgiver virksomhederne med CSRD-implementering, mens det største danskejede revisionshus, Beierholm, forventer, at ESG-området inden længe bliver et af virksomhedens førende forretningsområder.

De nye EU-krav betyder, at store virksomheder og børsnoterede selskaber skal rapportere om ESG – environment, social og governance, der indebærer hhv. miljø og klimaaftryk, social adfærd og diversitet samt bæredygtig ledelse – i deres årsrapport. Det anslås, at omkring 2.300 virksomheder i Danmark bliver omfattet af direktivet, når det bliver fuldt implementeret.

Men står det til erhvervsminister Morten Bødskov, skal andre end revisorerne kunne byde ind på opgaverne. Dels for at lette kravene til revisorerne, dels for at undgå, at netop revisorerne bliver flaskehals i forbindelse med de nye omfattende krav.

”Det skal vi undgå, og derfor kigger vi også på, om der kan skabes et bredere udvalg af udbydere af erklæringer om bæredygtighedsrapportering. Det kan samtidig være med til at sikre, og det gør bestemt ikke noget, en sundere konkurrence mellem udbyderne af lige nøjagtig de her ydelser,” sagde erhvervsminister Morten Bødskov under en nylig debat i Folketinget i forbindelse med førstebehandlingen af lovforslaget.

Fra Folketingets talerstol fortalte Morten Bødskov, at regeringen arbejder på en ny ordning, der netop skal åbne for, at andre end revisorerne kan få del i det, der ventes at blive et stort milliardmarked.

”Vi arbejder derfor på at etablere en ordning, som gør det muligt for andre uafhængige udbydere at gribe opgaven her, så det altså ikke kun er revisorerne, som skal udføre den, og så de ikke bliver en flaskehals for virksomhederne, som jo rent faktisk allerede er i gang med det her arbejde,” sagde Morten Bødskov.

Konsulenter står klar i startblokken

Det har ikke været muligt at få erhvervsminister Morten Bødskov eller Erhvervsministeriet til at uddybe, hvilke andre udbydere af erklæringer om bæredygtighedsrapportering han henviser til. Det samme gælder den ordning, som der ifølge Bødskov arbejdes på.

Af EU-direktivet fremgår det dog, at de enkelte medlemsstater kan beslutte at åbne for, at andre end revisorer kan stå for bæredygtighedserklæringerne. I direktivet omtales de som “uafhængige regnskabsudbydere”.

Netop den detalje er man opmærksom på hos revisorernes brancheforening FSR – Danske Revisorer.

Her hilser man konkurrencen velkommen, men understreger, at det skal ske på lige vilkår, så revisorerne, der er underlagt store krav til eksempelvis uddannelse og tilsyn, ikke stilles ringere i konkurrencen om de fremtidige opgaver.

”Vi er tilhængere af fri konkurrence. Men vi vil være opmærksomme på, at der skal være level playing field. Der skal derfor gælde samme krav til f.eks. uddannelse og tilsyn til nye udbydere, som der gælder for revisorerne,” siger vicedirektør Camilla Hesselby.

Selv om det fortsat er uvist, hvilke andre virksomheder end revisorer, som erhvervsminister Morten Bødskov henviser til, er flere af landets store konsulenthuse oplagte bud.

Hos konsulenthusenes brancheforening, DI Rådgiverne, er man derfor ikke overraskende enig i, at andre end revisorer skal kunne byde ind, når virksomheder fremover skal rapportere om miljø, klimaaftryk, social adfærd og diversitet samt bæredygtig ledelse i deres årsrapport.

”Vi er bekendt med arbejdet og er enige i, at der skal etableres et marked, hvor alle relevante typer af rådgivere – ikke kun revisorer – skal kunne underskrive erklæring på bæredygtighedsrapportering,” siger Katrine Ellersgaard Nielsen, branchedirektør, DI Rådgiverne.

”Der ligger en rigtig stor opgave foran dansk erhvervsliv, og der er behov for alle gode kræfter, for at vi når i mål med implementeringen. Der er mange typer rådgivere, som kan løfte opgaven, og de skal have lov til at byde ind,” tilføjer hun.

Revisorer afviser frygt for, at de bliver flaskehals

Selv om revisorerne hilser konkurrencen velkommen, er man ikke enig med erhvervsministeren i, at revisorerne risikerer at blive flaskehals på området.

Det, til trods for at revisorbranchen selv har udpeget manglen på arbejdskraft som den allerstørste udfordring for branchen i de kommende år. Således er antallet af godkendte revisorer faldet med 30 procent over de sidste 10 år. Samtidig har 7 af 10 revisionshuse problemer med at tiltrække godkendte revisorer.

”Vi er lidt overraskede over, at revisorerne bliver set som en flaskehals. Vi uddannede sidste år ca. 200 nye bæredygtighedsrevisorer og til foråret kommer endnu flere til. Det skal ses i forhold til at det i første omgang kun er ca. 80 virksomheder, der skal leve op til de nye krav,” siger Camilla Hesselby.

I første omgang rammer lovforslaget kun landets største børsnoterede virksomheder, men det anslås, at omkring 2.300 virksomheder i Danmark bliver omfattet af direktivet, når det bliver fuldt implementeret.

Men heller ikke til den tid frygter revisorerne, at de bliver flaskehals, understreger Camilla Hesselby.

”Selv når antallet af virksomheder stiger til ca. 2300 virksomheder fra næste år, har vi stadig ingen forventning om, at revisorerne bliver flaskehals. Hvis det er en bekymring, som ministeren har, så vil vi rigtig gerne tale med ham om det,” siger hun.

Små virksomheder frygter kæmperegning

Mens det står klart, at de nye grønne rapporteringskrav bliver en vækstmotor for landets revisorer og konsulenter, frygter store dele af dansk erhvervsliv, at den nye lovgivning bliver en økonomisk tung byrde.

Især de små og mellemstore virksomheder risikerer at blive klemt, lød bekymringen fra flere af erhvervslivets repræsentanter til InsideBusiness for nylig.

Selv om de små og mellemstore virksomheder som nævnt ikke direkte bliver omfattet af direktivet, og selv om det først bliver implementeret for de store virksomheder senere på året, skal de mindre selskaber allerede nu indsamle data til de store virksomheder.

Med andre ord bliver smv’er allerede de facto fuldt omfattet af hele direktivet, før implementeringen og specifikke standarder for smv’erne er på plads. Men mange af de mindre danske virksomheder har ikke det administrative setup til at udføre bæredygtighedsarbejdet, og derfor risikerer de at ende med en kæmperegning, lød det blandt andet fra brancheorganisationen SMVDanmark.

 

Læs mere

Guldrandet marked åbner sig for rådgivere. Men for erhvervslivet står problemerne i kø

Hollandsk konsulenthus indleder dansk offensiv

Mindre revisionshuse angriber advokaternes hjemmebane

Kæmpe tilbagegang i stort konsulenthus

Deloitte svinger sparekniven i konsulentforretning

Revisorkæmper får kold skulder af det offentlige i milliardstor konsulentaftale

Ny topchef i KPMG går på jagt efter markedsandele. Men det bliver uden opkøb

Managementkonsulenter vejrer morgenluft efter svært 2023. Disse temaer vil fylde i år