Jacob holm web

Inside story

Mudret opgør i kølvandet på milliardhandel

Den danske virksomhed Jacob Holm & Sønner blev solgt for omkring 2 milliarder kroner, men familien bag er siden raget uklar med den amerikanske køber om betalingen, da en skuffende udvikling blandt andet har tvunget den nye ejer til at nedskrive selskabet med et trecifret millionbeløb.

En af de mest opsigtsvækkende virksomhedshandler de senere år er nu endt i et tovtrækkeri mellem den oprindelige ejerfamilie og den nye amerikanske hovedaktionær.

Jacob Holm & Sønner, der blandt andet producerer fiberdug, der bruges til mundbind, oplevede en voldsom opblomstring under covid-19-pandemien, og den medvind udnyttede koncernens ejere, familien Mikkelsen, til at få solgt selskabet til amerikanske Glatfelter.

Omkring 2 milliarder kroner betalte den udenlandske opkøber for den traditionsrige danske virksomhed, der er mere end 200 år gammel og blev opkøbt af den tidligere advokat Poul Mikkelsen i 1979, der siden drev selskabet med sin søn, Martin.

Da man solgte selskabet i efteråret 2021 med hjælp fra FIH Partners, skete det således på ryggen af et par år med voldsom fremgang på både top- og bundlinje, men siden har koncernen haft svært ved at leve op til de lovende takter under coronaårene.

Seneste regnskab for den danske virksomhed, der siden er omdøbt til Glatfelter Holding (Denmark), viser således et underskud på 360 millioner kroner, hvoraf hovedparten stammer fra en nedskrivning af de aktiver, man overtog i forbindelse med opkøbet af den danske industrikoncern.

”I løbet af tredje kvartal af 2022 foretog vi en værdijustering af goodwill for vores Spunlace-segment på 42,5 millioner dollar, som stammer fra inflationsmæssige udfordringer på det tidspunkt, og vores salgsprisstigninger havde ikke været tilstrækkelige til at opveje virkningen af ​​inflation. Endvidere var Spunlace-segmentet blevet påvirket af uventede forsyningskæder og andre driftsmæssige problemer, som i kombination med kommercielle problemer resulterede i en uventet stigning i driftstab,” skriver Glatfelter-koncernen i sit regnskab.

At tingene ikke har udviklet sig, som parterne havde håbet på, fremgår også med al tydelighed af den tidligere ejer Martin Mikkelsens private holdingselskab Mikkelsen Quadrifolium A/S, der i 2021 og 2022 har haft et samlet underskud på næsten 300 millioner kroner.

”Selskabets resultat i 2022 har været påvirket af ugunstige markedsforhold for de likvide investeringer såvel som for selskabets tilgodehavende fra salg af tidligere associeret virksomhed,” skriver ledelsen – dog uden at uddybe formuleringen yderligere.

Umiddelbart før salget af Jacob Hansen & Sønner stod Martin Mikkelsens ejerandel bogført til knap 600 millioner kroner, mens egenkapitalen siden er faldet fra 400 til lidt over 100 millioner kroner.

Usikre på fremtiden

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger var en del af den pris, Glatfelter betalte for Jacob Holm & Sønner tilbage i 2021, blandt andet baseret på den fremtidige udvikling af en række centrale nøgletal, men den aftale er parterne siden blevet uenige om.

”Tilgodehavendet er opstået ved tilbagesalg af aktier i associeret virksomhed. Der er usikkerheder forbundet med fortolkningen af aftalen. Derudover er den fremtidige værdi blandt andet betinget af markedsudviklingen på underliggende investeringer. Værdien er i sagens natur behæftet med usikkerhed”, fremgår det af Martin Mikkelsens holdingselskab.

Ingen af parterne har ønsket at kommentere uenighederne over for InsideBusiness, og formand i Mikkelsen Quadrifolium Claus Kjær Poulsen henviser til Martin Mikkelsen, der dog ikke er vendt tilbage på InsideBusiness’ henvendelser.

At salget af Jacob Holm & Sønner er endt i slagsmål mellem de to parter, er i sig selv ikke voldsomt overraskende. Allerede da selskabet blev sat til salg, havde mange potentielle købere svært ved at vurdere koncernens fremtidige vækstpotentiale. Det skyldes blandt andet, at man havde fået kraftig medvind som følge af coronapandemien, hvorimod man årene forinden havde haft noget sværere ved at præstere samme indtjening og vækstrater.

Samtidig var der blandt flere af de potentielle købere tvivl om værdisætningen af de enkelte forretningsenheder i koncernen, da mange var i tvivl om, hvor store investeringer og moderniseringer der var behov for på de enkelte fabrikker.

Det var også en af årsagerne til, at Glatfelter med hjælp fra firmaets danske advokater i Kromann Reumert fik lavet en aftale, hvor en del af købesummen baserede sig på den fremtidige udvikling i det danske selskab.

Coronaboost gav bagslag 

Jacob Holm er blot et af en række danske selskaber, der blev solgt oven på en massiv vækst under covid-19, men langtfra det eneste, der har haft svært ved at opretholde de voldsomme vækstrater.

Herhjemme er et af de mest omtalte uden tvivl børsnoterede GN Groups opkøb af Axcel-selskabet SteelSeries, der producerer gamerudstyr og nød godt af de mange globale nedlukninger under corona.

Oprindelig betalte GN 8 milliarder kroner for virksomheden, hvilket gjorde det til et af Axcels klart bedste frasalg i mange år. Hurtigt viste det sig imidlertid, at væksten løjede gevaldigt af, samtidig med at en truende recession, stigende omkostninger og pressede forsyningskæder satte vækstraterne og indtjeningen i SteelSeries under voldsomt pres. Samtidig havde GN finansieret en stor del af opkøbet med gæld, og da først den forventede indtjening udeblev, sad koncernen pludselig i en yderst svær situation, der satte både selskabets finansielle formåen og aktiekurs under et voldsomt pres.

Også flere andre danske selskaber, herunder Svendsen Sport og Sinful, blev solgt på baggrund af stor vækst under pandemien og har siden oplevet en kraftig opbremsning, i takt med at især de forbrugerrettede aktiver både lider under forbrugernes stigende tilbageholdenhed og bankernes modvilje mod at finansiere den type selskaber.

Siden har flere fonde og ejere som Silvan, SkatePro været tvunget til at bremse deres salgsplaner med detailorienterede investeringer, og senest har også ejerne bag kriseramte Joe & The Juice måttet sande, at det kan blive meget svært at få den pris for juicekæden, man havde sat næsen op efter.

 

LÆS MERE

Partnerexit kaster usikkerhed over succesfonds danske satsning

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

Kapitalfonds salg af problembarn giver syngende økonomisk lussing

Gældsbombe tikker under kapitalfondens opkøb

Lukrativt M&A-marked i brat fald

Kapitalfond kan spinde guld på storinvestors skandalesag

Mærsk-ejers kapitalfond vil hente 15 milliarder til ny satsning