billedetilnettet

Inside story

Nets kan blive helt overflødig. Ærkerival klar til angreb

Ny og banebrydende lovgivning gør det meget lettere at overføre penge. Det kan Danske Bank udnytte til at kæmpe mod Nets i en ny og billigere betalingsverden. Nets’ rolle som betalingsmellemmand er alvorligt i fare.

Nets bliver mere end nogen anden dansk aktør udfordret af et nyt skelsættende nyt regelsæt (PSD2), hvor nye betalingsaktører kan sprede sig og disrupte de eksisterende betalingssystemer.

Danske Banks nytiltrådte direktør for personal banking, Jesper Nielsen, er klar til at bruge de nye regler til netop at udfordre den børsnoterede danske betalingsgigant Nets. For med den ny lov kan Danske Bank med MobilePay gennemføre direkte betalinger med alle banker uden at bruge Nets som mellemmand. Og det er potentielt en gamechanger, for så bliver Danske Bank den vitale del af infrastrukturen, som Nets hidtil har været.

”Vi vil benytte denne nye lovgivning til at indføre konto til konto-betalinger. Allerede i dag gør vi det mellem Danske Bank-kunder. Vi kan snart gøre det med Nordea-kunder, og de nye regler udvider det til, at vi kan gøre det med andre banker også. Det vil vi gøre, for det er en billigere platform end kortbetalinger, så vi kan bruge færre penge på drift og flere på udvikling,” siger Jesper Nielsen.

Det betyder i praksis, at Danske Bank vil udfordre Nets som en central leverandør af finansiel infrastruktur på det danske marked ved at erstatte de eksisterende kortbetalinger, hvilket kan sætte Nets under pres:

”Ja, det du kan sige. Men det her netværk skal også drives. Måske skal Nets bygge teknisk infrastruktur, så på den måde bliver de en del af konto til konto-systemet, men det vil formentlig ikke være så stort et forretningsområde som kort, og der er slet ikke så store omkostninger.”

Helt centralt i det nye spil om at sætte sig på bankernes betalinger er det nye PSD2-betalingstjenestedirektiv. Lovgivningen har mange facetter, men det centrale er, at tredjepart får adgang til at initiere betalinger fra en bankkonto, hvis ellers kunden giver samtykke. Det skal give øget konkurrence på betalinger ved at presse store globale kortaktører, herunder også danske Nets.

MobilePay kan lave disruption

Men Danske Banks nye forretning MobilePay er som skabt til at gennemføre massiv disruption med den nye lov i ryggen. For det eneste, der mangler, er, at kunderne giver samtykke på den populære app. Så er det i princippet plug and play til at udfordre Nets’ kerneforretning.

Ny og banebrydende lovpakke for bankerne

Det er ved at være lige op over med det nye betalingstjenestedirektiv PSD2, som kan blive en gamechanger for banksektoren. Nu går lovimplementeringen i gang. Fra årsskiftet 2018 skal det komplekse lovgrundlag være implementeret
Her er de væsentligste faktorer i det nye betalingsdirektiv

1. Nye aktører får adgang til din konto i banken efter samtykke. Det sker efter samme koncept som MobilePay, som ikke længere er afhængig af Nets’ infrastruktur til at gennemføre betalinger. Det betyder, at nye aktører kan bygge oven på bankernes infrastruktur og lave billigere betalinger. Eksempler på nye aktører er Tyske Sofort, svenske Klarna og Trustly. Denne forretningstilgang kaldes også for PISP (payment initiation service providers).

2. Nye aktører kan hente oplysninger fra kundernes konti. Disse data bruges til at sammenstille kundernes forbrugsmønstre og opstiller budgetter. Systemerne kan blive en del af overbygningen på bankernes systemer. F.eks. kan Apple gå ind at lave et komplet forbrugsoverblik. Typisk vil disse services være gratis, man tjener penge på at sælge produkter ud fra kundernes data. Det kan være billigere forsikringer eller gode tilbud til kundernes ud fra deres præferencer. Danske Spiir er et eksempel på denne nye forretningstilgang, der kaldes for AISP (account information service providers).

3. Et andet nyt lovinitiativ indebærer, at tredjepart kan få adgang til at finde ud af, om en kunde har tilstrækkeligt med likvider på kontoen til at betale for et produkt, men uden at selve betalingen gennemføres. Det vurderes dog at få mindre betydning på markedet.

MobilePay er i dag primært fokuseret på kundernes overførsler til hinanden, men ifølge Jesper Nielsen skal bankens nye infrastruktur bredes ud til mange andre af de områder, som Nets hidtil har sat sig tungt på. For det nye konto til konto-system kan sagtens bruges til at gennemføre billigere betalinger i forretninger via mobilen, og det vil sætte hele Nets hæderkronede dankortsystem under pres.

Allerede nu er MobilePay-betalinger en del af detailhandlen, men med de nye konto til konto-systemer risikerer Nets at miste sin prisfordel:

”Der vil komme flere konto til konto-betalinger, for de er billigere for detailhandlen, og flere vil benytte mobiltelefonen til betalinger. Det er ikke sådan, at dankortbetalinger vil forsvinde fra den ene dag til den anden, men de kan risikere at falde,” siger Jesper Nielsen.

I dag sidder dankortet tungt på detailhandlen, og ifølge Nets er de kontaktløse dankort en større vækstsucces end mobiltelefoner som betalingsform. Men det skræmmer ikke Jesper Nielsen og Danske Bank:

”Det er rigtigt, at det kontaktløse dankort vokser mere. Men det skyldes kun, at dankortet er billigere end MobilePay, som det er i dag. Men i mindre forretninger er MobilePay billigere per transaktion. De små forretninger vokser mest, så det afhænger af segmentet.”

Lykkes angrebet for Danske Bank, har Nets kun forretningsbenet Betalingsservice som sikker indtjeningskilde. Men også det kan på sigt blive hårdt ramt af Danske Bank og andre aktører:

”Vi vil ikke gå efter betalingsservice, som det ser ud i dag, men noget af det, vi går efter, er løbende betalinger via kortmarkedet som f.eks. Brobizz, hvor du lægger dit kort ind og bliver trukket automatisk. Her er vi kortstillere, og det tjener vi på,” siger Jesper Nielsen, som mener, at konto til konto-kortbetalinger er lige så sikre som kortbetalinger.

Betalingsservice kan også blive ramt 

Den garvede ekspert i betalingstjenester Henning N. Jensen fra Pluscon peger netop på, at Nets kan blive udsat for konkurrence på området for betalingsservice, som i årevis har været en torn i øjet på konkurrencemyndighederne på grund af Nets’ monopollignende status.

”Det er nok det område, hvor jeg tror, at Nets kan blive mest konkurrenceudsat. En mulighed er, at store aktører som Dong selv kan udvikle eller få andre til at udvikle et billigere og mere fleksibelt system, hvor man f.eks. kan sprede betalingerne ud over hele måneden. Det kan være en fordel for mange virksomheder, fordi man så undgår en spidsbelastning på kundeservice på et tidspunkt på måneden,” siger Henning N. Jensen, der dog tilføjer, at Nets jo har samme mulighed for at udvikle sit system.

Betalingseksperten er enig i at de nye konto til konto-betalinger kan blive meget afgørende for Danske Banks evne til at udmanøvrere Nets i de kommende år:

”Du kan få tilladelse til at bruge kundens kontonummer i en lang række banker. Det gør, at MobilePay kan køre betalingerne uden om Nets. Det sker allerede nu med betalinger mellem eksisterende Danske Bank-kunder og snart mellem MobilePays nye samarbejdspartner Nordea. Det er mere fordelagtigt end at køre betalingerne gennem de eksisterende systemer under Nets.”

Også det Nets-ejede dankortsystem kan potentielt blive udfordret, når aktører som Danske Bank med MobilePay går ind og udbreder betalinger via konto til konto med brug af telefonen, om end det ifølge Henning N. Jensen har længere udsigter:

”På den korte bane tror jeg ikke, at dankortet bliver konkurrenceudsat. Det kan ikke svare sig at bygge et alternativt system med konto til konto-betalinger. Det er for dyrt, og der er risiko for, at det mislykkes. Måske på tre til fem års sigt kan dankortet blive udfordret.”

Robert Bo Jensen, direktør med fokus på bank og forsikring hos KPMG, har som følge af det nye EU-direktiv PSD2, som skal implementeres i dansk lovgivning senest den 13. januar 2018, set nærmere på konsekvenserne for en lang række aktører. Han peger på, at netop de eksisterende betalingsinfrastrukturvirksomheder bliver udfordret.

”Den helt store trussel i det nye PSD2-direktiv er rettet mod den eksisterende betalingsinfrastruktur. Deres forretningsmodel vil blive klippet i hjørnerne af denne nye udvikling. Banken kan gå direkte til forretningerne, og de behøver ikke en mellemmand. PSD2 betyder eksempelvis, at en bank kan lave en app, der gør, at kunderne kan bruge telefonen til at betale med i forretningerne og dermed springe et led over. Man behøver i princippet ikke længere en kortbetaling,” forklarer Robert Bo Jensen.

LÆS MERE

Læs konsekvenser fra PSD2. Analyse fra KPMG

Læs modsvaret fra Nets’ finansdirektør her

Ny lovpakke er gamechanger for banker