Frank vang web1

Bank/Realkredit

Nordea får høvl af rivaler. Flere mindre banker stormer frem

Målt på udlånsvækst er Nordea og Sydbank mere udfordret, end godt er. Det viser en gennemgang af de seneste årsregnskaber fra bankerne. Sparekassen Sjælland-Fyn, Ringkjøbing Landbobank, Jyske Bank, Lån & Spar og Nordjyske Bank er derimod vindere.

Opdateret: Arbejdernes Landsbank er nu med i opgørelsen. Tal for Nordea omfatter nu hele koncernen. Egenkapital er beregnet på baggrund af resultatet før skat. Opdatering ændrer ikke bankernes placering på listen.

For nogle bankdirektører har det været et rekordår. For andre har det været svært at skaffe udlånsvækst og stærk indtjening. Forskellene på bankerne er intet mindre end signifikante efter et på mange måder lukrativt 2017.

InsideBusiness ser nærmere på resultaterne for en række toneangivende danske banker, som netop har leveret årsregnskab. Opgørelsen ligger i bunden af artiklen.

Der er stor forskel på bankernes præstation, både målt på udlån og resultat, og i front finder vi en række mindre banker anført af banken med hovedsæde i Holbæk, Sparekassen Sjælland-Fyn, som virkelig har vind i sejlene med en udlånsvækst på 11,5 pct.

”Ja, vi har en høj udlånsvækst, og det kan jo være både godt og skidt. Vi ser en kontrolleret og planlagt positiv udvikling, der kommer fra privatkundedelen. Vi har fået omkring 7.000 flere privatkunder. Det kommer først og fremmest fra vores afdeling i Holbæk, og det er udtryk for, at de sjællandske provinsbyer er kommet ovenpå igen,” forklarer direktør for Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson, der nikker genkendende til et udskilningsløb bankerne imellem.

”Vi ser, at banker med en fokuseret forretningsmodel tager markedsandele.”

Målt på udlånsvækst ligger Ringkjøbing Landbobank kun et mulehår efter Lars Petersson med en vækst på 10,7 pct., efterfulgt af Lån & Spar med udlånsvækst på 9,6 pct. Nordjyske Bank har også haft et godt år med en udlånsvækst på 9,2 pct.

”Vi har haft vældig gang i den, og væksten i vores udlån er også udtryk for, at der generelt har været et højt aktivitetsniveau. Vi har også været gode til at få nye kunder ind, ellers opnår man ikke en udlånsvækst på knap en milliard kroner,” siger Nordjyske Banks bankdirektør, Mikael Jakobsen, der beretter om pæn vækst i de nordjyske byer med Aalborg som motor. Også forretningen i København har det godt.

Ringkjøbing Landbobank vinder igen

Det er dog meget forskelligt, hvor godt bankerne har klaret sig målt på nøgletallet egenkapitalforrentning. Her ligger Ringkjøbing Landbobank som vanlig i front med 19,9 pct. Det overgås dog i år af Nykredit Bank, som leverede imponerende 21,7 pct. i forrentning af egenkapitalen.

Netop Nykredit Bank må siges at have været præget af en række usædvanlige forhold i 2017. Således gav forretningsmæssigt udgåede derivater en indtægt på 1,5 mia. kr., ligesom der også var positive værdireguleringer fra renteswaps, som øgede resultatet. Nykredit Banks udlånsvækst imponerer dog ikke med en vækst på blot 2 pct. eller 780 mio. kr.

Derfor er der ingen tvivl om, at Ringkjøbing Landbobank igen leverer årets bedste resultat med både den næsthøjeste egenkapitalforrentning og den næsthøjeste udlånsvækst.

I den modsatte ende af skalaen finder man Nordea-koncernen, som klarer sig dårligst. Her var der negativ udlånsvækst i 2017, hvilket vidner om, at Nordeas position er under pres. Udlånene faldt med 2,37 pct. fra 2382 mia. kr. til 2326,2 mia. kr. for hele koncernen. Heller ikke egenkapitalforrentningen imponerer: Egenkapitalen blev forrentet med 12 pct. mod Danske banks 17,1 pct. i løbet af det seneste år.

“Vores samlede udlån i Danmark er stort set uændret det seneste år, men vores markedsandel har under de seneste år været vigende. Markedsandele er i sig selv ikke et mål for os, men vores ambition er naturligvis at opnå en vækst i udlån til økonomisk sunde kunder og projekter,” siger Frank Vang-Jensen, landechef for Nordea i Danmark.

Sydbank taber udlån

Målt på udlånsvækst alene formår Sydbank dog at præstere endnu dårligere end Nordea. Her er de samlede udlån faldet med 16,7 procent, hvilket i vid udstrækning kan tilskrives en regnskabsmæssig ændring, idet de fundede prioritetslån ikke længere regnes med i balancen. Men selv når man korrigerer for prioritetslånene, falder udlånsaktiviteten med 3,7 procent, og det fald overgår selv Nordeas. Ser man isoleret på Sydbanks banklån, falder de med 2,5 pct., hvoraf de 2 pct. kan henføres til privatkunder og de 0,5 pct. til erhvervskunder.

Den dalende udlånsaktivitet kommer på et tidspunkt, hvor renteindtægterne i Sydbank i forvejen er presset af både konkurrenter og rentemiljøet generelt, lyder det fra administrerende direktør i Sydbank, Karen Frøsig.

“Det negative rentemiljø kombineret med den skarpe konkurrence i sektoren har medført et fortsat pres på koncernens nettorenteindtægter,” udtaler hun i årsrapporten.

Trods de faldende renteindtægter lykkedes det dog Sydbank at forrente egenkapitalen med 16,4 procent.

“Derfor er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes os at fastholde den samlede basisindtjening på samme niveau som i 2016, hvilket først og fremmest skyldes arbejdsindsatsen fra Sydbanks mange dygtige medarbejdere,” siger Karen Frøsig.

Nordea har haft det dårligste år

Med den høje egenkapitalforrentning kan Sydbank dog ikke kaldes en taber. Der er Nordea fortsat mere presset og må siges at være den storbank i Danmark, der har haft det dårligste år. Vi tager dog her forbehold for, at betydelig mere udfordrede aktører som Den Jyske Sparekasse endnu ikke har leveret regnskab.

Blandt de største banker er det Jyske Bank, der har formået at øge udlånsforretningen mest i løbet af 2017. Her voksede de samlede udlån, eksklusive repoforretninger, med 8,19 procent, og det er markant bedre end både Danske Bank, Sydbank og Nordea. I kroner og øre er udlånene vokset med 31,8 mia. kr., og det svarer til stort set hele Spar Nords udlånsforretning.

”Det vidner om, at koncernens produkt- og prismæssigt står stærkt på markedet,” lyder det fra Jyske Banks ordførende direktør, Anders Dam, i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten.

Tilbageførsler af nedskrivninger luner 

Der er dog også en del banker, der har haft glæde af at kunne tilbageføre nedskrivninger fra tidligere år. Det gælder eksempelvis Jutlander Bank, der også har haft et godt år, beretter direktør Per Sønderup:

”Vi kan ikke være andet tilfredse med en bundlinje, som er rekordstor. Men vi har også fået 10.000 nye kunder. Vi har god succes med at åbne nye filialer og med vores koncept, hvor vi har åbent tidlig morgen og efter arbejde. Det er jo svært at sælge varer fra en butik, som ikke har åbent, når kunderne har tid,” forklarer Per Sønderup.

Hans bank er en sammenlægning af Sparekassen Hobro og Sparekassen Himmerland, og den leverede en egenkapitalforrentning på 11,4 pct. i 2017. Det betyder også, at den børsnoterede og ganske velkapitaliserede bank med hovedsæde i Aars allerede lever op til de længe ventede NEP-krav, som belaster de mindre banker ganske meget.

Artiklen er opdateret med tal fra Arbejdernes Landsbank.

Egenkapitalforrentning er beregnet udfra egenkapital og årets resultat før skat.

LÆS MERE

Medarbejderflugt og børstørke tvinger Nordeas købmænd i offensiven

Kom med ind i Nordeas nye hovedsæde

Vingeskudt Nordea i historisk exit fra Danmark. Går banken i flyverskjul

Er Danske Banks June en revolution eller en storm i et glas vand

Danske Bank gør klar til massiv disruption af investeringsområdet

Derfor er Danske Banks June dødsensfarlig for investeringsbranchen

Danske Bank vil erobre nyt terræn med Mobilepay

Nordea ruster sig til nordisk kamp mod June