Protector Forsikring

Inside story

Norsk forsikringsudfordrer har vendt skuden

2021 bød på en skrumpet toplinje og et bedre resultat for Protector Forsikring. Landechefen ser lyst på fremtiden for den norske forsikringsudfordrer, der har vendt forretningen til lønsomt territorium. Men den stigende inflation giver panderynker hos landechefen.

Det norske forsikringsselskab Protector har levet en ombrust tilværelse i de godt 10 år, selskabet har været til stede på det danske marked for erhvervsforsikring. I de første år blev selskabet anklaget for at køre med for lave priser af konkurrenterne, og siden kæmpede man med en tabsgivende forretning. De seneste år har selskabet vekslet mellem at være både en lønsom og tabsgivende forretning, hvor især 2020 bongede ud med en combined ratio på hele 124,7 pct.

Kigger man på regnskabet for 2021, er der to punkter, som springer i øjnene. På toplinjen er væksten i bruttopræmieindtægterne gået tilbage med 6 pct. – og har dermed den mest negative vækst blandt de danske forsikringsselskaber i Insidebusiness’ opgørelse. Omvendt endte det tekniske resultat på godt og vel 50 mio. kr. – afhængigt af dagskursen, da det er opgjort i norske kroner – hvilket er det bedste resultat for selskabet i flere år. Året forinden gav til sammenligning et underskud på omkring 170 mio. kr.

Bruttopræmieindtægterne gik tilbage med 6 pct. til omkring 715 mio. kr. På udgiftssiden udgjorde erstatningsprocenten 82,9 pct., mens omkostningsprocenten lå 8,4 pct., hvilket er det absolut laveste niveau i Insidebusiness’ opgørelse for 2021. Samlet gav det for året en combined ratio på 89,8 pct., hvilket er en væsentlig forbedring fra niveauet i 2020, hvor combined ratio udgjorde de 124,7 pct.

Forsikringsselskabernes regnskaber for 2021

Regnskabssæsonen for de danske skadesforsikringsselskaber er godt i gang.

Indtil videre er det de mindre spillere, der har leveret den største vækst i præmieindtægterne, hvor især Sønderjysk Forsikring er stukket af med en vækst på 26,8 pct. efterfulgt af Aros Forsikring med en vækst på 10,6 pct. I bunden finder vi norske Protector, der gik tilbage med 6 pct. i præmieindtægterne i 2021.

Målt på combined ratio ligger de børsnoterede forsikringsselskaber i den lave ende, hvor Tryg har den laveste combined ratio på 82,7 pct. efterfulgt af Gjensidige, Topdanmark og Alm. Brand. I den høje ende ligger Nem Forsikring med langt den højeste combined ratio på 107,4 pct. og en negativ udvikling i præmieindtægterne på 3,6 pct.

Målt på omkostningsprocent er det ligeledes Nem Forsikring, der topper listen med 44,4 pct., mens Protector udgør bunden med en omkostningsprocent på 8,4 pct. efterfulgt af de børsnoterede forsikringsselskaber.

Trimmet til lønsomhed

Ifølge Anders Blom Monberg, der sidder som landechef i Protectors danske forretning, er der en sammenhæng mellem, hvorfor toplinjen har måttet vige, mens selve forsikringsforretningen er blevet bragt i lønsom stand igen. Det hænger sammen med en beslutning om at trimme selskabets forsikringsportefølje, hvor Protector har sagt farvel til en del arbejdsskadeforsikringer, der tyngede i bøgerne.

”I forhold til hvordan 2020 sluttede, så slutter 2021 med en combined ratio, der er væsentlig mange procentpoint bedre. Og det er jo resultatet af nogle års oprydning på en gammel arbejdsskadeportefølje, som resulterede i ret meget afgang per første i første i 2021. Og det er også derfor, det ser lavere ud på omsætningssiden sammenlignet med 2020. Men det stammer altså fra en bevidst beslutning om ikke at have så meget arbejdsskade i bogen, og det har vi så heller ikke længere,” siger Anders Blom Monberg.

En del af årets salgsarbejde viser sig først i det næstkommende år, og derfor vil effekten af salgsarbejdet i 2021 først blive synligt i regnskabet for første kvartal 2022. Her melder landechefen om en pæn vækst, hvor det især er affinity – det vil sige gruppeaftaler – der har drevet væksten sammen med housing (beboelse) og motorforretningen. Det er de tre forretningsben Protector står tungest på og har vokset mest på.

”Sideløbende er der arbejdet med prissætningen i den forretning, vi stadig har, hvor priserne er blevet forhøjet gennem nogle år frem mod starten af 2021, og det har så været med til at skabe en bedre balance mellem vores udgifter og indtægter. Så det er det, jeg vil kalde helt klassisk saneringsarbejde set med et forsikringsselskabs øjne,” siger Anders Blom Monberg.

Omkostninger for øje

Protector adskiller sig fra de øvrige forsikringsselskaber ved udelukkende at håndtere sine kunder gennem forsikringsformidlere, der fungerer som bindeled til kunderne. Og det er en strategi, som selskabet står hårdt på at holde fast på i de kommende år, da den lave omkostningsprocent er en del af kernen i Protectors konkurrenceevne.

Inden Anders Blom Monberg kom til Protector for et års tid siden, har han været i If og Gjensidige. Og herfra ser han en klar fordel i ikke at skulle håndtere forsikringskunderne direkte, da det kræver et væsentlig større setup med mange flere ansatte, hvis man skal håndtere mindre virksomhedskunder. Det kræver tungt tariferingsarbejde, egne rådgivere og servicefunktioner, hvorimod de mæglerbetjente kunder rådgives af mægleren og typisk er større og dermed kan betragtes og underwrites individuelt. Og det er med til at give lavere driftsomkostninger.

”VI synes, det ikke er rationelt set i lyset af den profit, der typisk er på de segmenter. Mit indtryk er ikke, at du tjener bedre penge på direkte forretning end på mæglerforretning, når du tager omkostningerne med i betragtning. Jeg vil ikke afvise, at vi kunne øge vores indtjening, hvis vi udvidede med nogle andre segmenter. Men der er masser at hente i det mæglerbetjente segment, vi er i nu, så det er det, vi koncentrerer os om at være gode til,” siger landechefen.

Med afgangen af skadesforretningen har Protector også set sig nødsaget til at skære ned på omkostningerne i 2021 for at kunne matche tabet i omsætningskroner. Derfor har selskabet fem færre medarbejdere i dag sammenlignet med for et års tid siden.

”Vi forventer, at omkostningsprocenten falder med 2 procentpoint i 2022 sammenlignet med, hvad vi leverede i 2021. Noget af det skyldes omstrukturering, noget skyldes vækst gående ind i 2022. Det er alt sammen med til at drive omkostningsprocenten endnu længere ned, siger Anders Blom Monberg.

Inflationen giver panderynker

I løbet af det seneste års tid har inflationen meldt sin genkomst i dansk økonomi. I marts ramte forbrugertilliden i Danmark det laveste niveau i 14 år, da den faldt brat fra 14,4 til 3,2 i februar. Og målt på årsbasis nåede inflationen i marts et niveau på 5,4 pct. ifølge Danmarks Statistik, hvilket er den største stigning i forbrugerpriserne siden maj 1985.

Hos Protector har man også kunnet konstatere, at priserne på byggematerialer, autoreservedele og lønninger til håndværkere og mekanikere stiger ud over det normale. Derfor har selskabet valgt at tone rent flag over for samarbejdspartnerne og vil reagere på det ved at hæve priserne for at sikre, at præmieindtægterne forbliver i et sundt forhold til skadesudgifterne. Baggrunden for beslutningen er at passe på Protectors lønsomhed, for der er ikke meget at vinde økonomisk ved at melde ud om prisstigninger som nogle af de første, understreger landechefen.

”Det er virkelig spændende at se, hvad branchen kommer til at gøre i forhold til inflation. Vi har meldt ud nu, at vi reagerer på inflationen og forhøjer priserne for vores kunder. Men vi savner lidt at høre noget fra vores konkurrenter om, hvordan de vil håndtere det.”

”Vi har i branchen talt om det hårde marked igennem flere år, hvor risikoappetitten er skærpet og præmieraterne generelt er gået op. Det kan muligvis betyde, at nogle af vores konkurrenter har tilstrækkelig buffer til at absorbere inflationen eller se tiden an, men vores prioritering er altså at have et stabilt forhold mellem præmieindtægter og skadeudgifter og være åbne om det,” siger Anders Blom Monberg.

Læs mere

LB Forsikring vokser videre

Stor omvæltning: Gartnernes Forsikring kommer ud af busken

Vestjysk forsikringsselskab holder fast i kirketårnet

Historisk forsikringsselskab sigter efter den svære toer

Købstædernes Forsikring brænder fingrene på storbrand

Væksten tordner videre i jysk forsikringsselskab

Forsikringsgiganter må igen yde økonomisk førstehjælp til leverandør

Skarp kritik af overskudsdeling hos fremadstormende forsikringsselskab

Se det forsikringsselskab, der har klaret sig bedst på aktiemarkedet

Kæmperegning er på vej til danske forsikringsselskaber

Alm. Brand skuffer investorer. Fejler nu på eget vækstmål